In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Nieuwe regels voor kredietverstrekking vanaf 2007
Basel II heeft grote gevolgen voor bedrijfsleven

De veranderde regelgeving voor kredietverstrekking aan bedrijven zal volgend jaar ingrijpende gevolgen hebben voor het Nederlandse bedrijfsleven. Als gevolg van 'Basel II' zullen banken anders naar ondernemingen moeten kijken. We spraken met Jürgen van Laarhoven, vennoot van Van Laarhoven & Partners uit Waalwijk over de consequenties voor MKB-ondernemers.


Jürgen van Laarhoven.

Het spreekt voor zich dat men uitgeleend geld ook terugbetaald wil zien. Met Risk Management wordt het risico van wanbetaling zoveel mogelijk beperkt en wordt ook ruime aandacht besteed aan het zogenaamde marktrisico. Het Basel II kapitaalakkoord geeft op eigentijdse wijze invulling aan Risk Management door banken. Vanaf 2007 wordt er namelijk nog een belangrijke factor meegewogen die niet uit de jaarcijfers blijkt. "Banken zullen bedrijven in toenemende mate toetsen op de kwaliteit van het management, reputatie van de organisatie en de inrichting van het risicomanagement. Dat is voor een ondernemer met kredietbehoefte belangrijk om te weten," aldus Jürgen van Laarhoven.

Een belangrijk punt van het risico van kapitaalverstrekking zijn de ratingmodellen. Banken zullen gaan werken met referentiegroepen. Van Laarhoven verduidelijkt: "Banken blijven natuurlijk naar financiële cijfers kijken, maar daarnaast ook naar vooruitzichten voor een bedrijfstak. Zo zullen straks ondermeer detaillisten, horeca, medisch specialisten of vrije beroepers worden onderscheiden. Ondernemers in dezelfde referentiegroep krijgen dan ook gelijke voorwaarden voor kredietverstrekking."

Wat verandert er?
De MKB-ondernemer zal vanaf 2007 in veel gevallen een huisbankier hebben die strakker toeziet op naleving van de afspraken uit de kredietovereenkomst. "Het is niet ondenkbeeldig dat wanneer een ondernemer de afspraken niet nakomt de bank een tijdelijke kredietopslag zal doorvoeren. Denk bij het niet nakomen van afspraken aan het te laat inleveren van bijvoorbeeld debiteurenlijsten, tussentijdse cijfers of de jaarrekening," stelt Van Laarhoven. Een belangrijk punt is verder dat ondernemers minder ruimte krijgen om een kredietovereenkomst op maat af te sluiten.

De banken gaan nu eenmaal werken met gestandaardiseerde normen. Toch liggen er kansen voor het bedrijfsleven. "Net zoals de banken een opslag voor kredietvergoeding zullen berekenen aan risicovollere ondernemingen, zullen meer stabiele bedrijven een korting kunnen bedingen op hun rente. Mijn advies is dan ook om met de huisbankier in gesprek te gaan. In dat gesprek moet uitdrukkelijk gevraagd worden hoe risicovol het bedrijf door de bank wordt beoordeeld. Informeer dan ook gelijk naar de mogelijkheden om als minder risicovol bestempeld te worden. Als dat lukt, gaat de volgende vraag natuurlijk over een renteverlaging. Dat is zeker de moeite waard," besluit Van Laarhoven.


...inspireert
Monique Velzeboer inspireert startende ondernemers

...beweegt
Personeelszaken uitbesteden?

...spreekt
Nassaulezing goed bezocht

...verzorgt
'Niet achterover leunen, maar in beweging blijven'

...onderscheidt
Economische impuls voor West-Brabant

...deponeert
Deponeer tijdig de jaarrekening

...netwerkt
Netwerken op eindejaarsbijeenkomst

....kijkt
Veel belangstelling voor een snuffelstage

...vereenvoudigt
Project KvK West-Brabant genomineerd voor European Enterprise Awards

...onderzoekt
Hoe West-Brabant de gemeentelijke regeldruk aanpakt

...reikt uit
Brabant en Zeeland hebben technische mensen hard nodig!

...fuseert
KvK ook na fusie goed bereikbaar voor ondernemer

...volgt
Alleen het bundelen van kennis geeft het beste resultaat

...vertrouwd
"Accountant is de vertrouwenspersoon van het MKB"

...loopt
Online boekhouden als financiële cockpit

...verstrekt
Basel II heeft grote gevolgen voor bedrijfsleven

...leest
Kiezen voor een kantoor met vergunning of niet?

...levert aan
Lastenverlichting en eenvoudige informatie-uitwisseling

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...gunt
'Ondernemen is elkaar iets gunnen'

...rijdt
Zakelijk onderweg

...handelt
Flinke omzettoename detailhandel

...groeit
Logistieke kansen in de Zeeuwse Delta

...stijgt
Sprekende cijfers kantorenmarkten derde kwartaal 2006

...ontwikkelt
Breda complete winkelstad

...ondertekent
Onderzoek naar mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling Steenakker-Zuid