In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Project KvK West-Brabant genomineerd voor European Enterprise Awards

De Kamer van Koophandel West-Brabant is één van de twee Nederlandse genomineerden voor de European Enterprise Awards met haar project Vereenvoudiging van gemeentelijke regelgeving. De andere Nederlandse genomineerde is de provincie Limburg. De European Enterprise Awards zullen op 7 december in Brussel worden uitgereikt.

Het project Vereenvoudiging van gemeentelijke Regelgeving in West-Brabant is door het ministerie van Economische Zaken geselecteerd vanwege een aantal aspecten. Allereerst vanwege de aanpak van administratieve lasten op het niveau van de gemeenten. Regeldruk doet zich voor veel ondernemers juist voor op lokaal niveau. Ook de aandacht die wordt besteed aan de personele aspecten van de contacten tussen gemeentelijke overheden en bedrijfsleven, zoals klantvriendelijkheid, en de ambitieuze doelstellingen die zijn gesteld, spreken de jury aan. Daarnaast is samenwerking gezocht met elf gemeenten, waardoor het project een groot bereik heeft.

Politieke beloftes
De aanpak in dit project is bijzonder: initiatiefnemer KvK West-Brabant heeft zowel alle West- Brabantse gemeenten als de organisaties uit het bedrijfsleven erbij betrokken.

Deze samenwerking biedt alle partijen voordeel en dat is dan ook de kracht. "We hebben de gemeenten benaderd met een projectvoorstel waar ze eigenlijk geen nee tegen kónden zeggen," licht voorzitter Chris Rutten het project toe. "Enerzijds omdat het ze niets zou kosten, behalve een beperkte tijdsinvestering. De kosten van het ingeschakelde adviesbureau zijn namelijk voor rekening van de KvK gekomen. Anderzijds omdat ons voorstel de kans bood om politieke beloftes waar te maken. Het project levert winst op voor zowel overheid als bedrijfsleven." Volgens Rutten heeft het succes van het project bovendien alles van doen met concreetheid. "Per vergunning of regeling hebben we de vraag gesteld of de afschaffing ervan tot onaanvaardbare risico's zou leiden. Het gaat om wetten en regels op gemeentelijk niveau, die voor het bedrijfsleven gelden. We weten nu dat schrappen en vereenvoudigen kán én dat iedereen er voordeel van heeft. Dus niets weerhoudt ons ervan om de veranderingen ook daadwerkelijk door te voeren." Momenteel bekijkt de Kamer van Koophandel Nederland of de West-Brabantse aanpak ook landelijk kan worden uitgevoerd.

Helft minder
De inventarisatie is inmiddels afgerond. Het resultaat was dat de 11 gemeenten gezamenlijk met 200 vergunningen en 10.000 formulieren minder zouden kunnen, pakweg de helft van het bestaande aantal.

Daaronder vallen nagenoeg alle autonome vergunningen, door de gemeenten zelf ingesteld, zoals een evenementen- of exploitatievergunning. Ook in de zogeheten 'regels in medewind', voorgeschreven door Rijk of Provincie maar beïnvloedbaar door de gemeenten, zou flink gesnoeid kunnen worden. Een voorbeeld uit deze categorie is de monumentenvergunning.


...inspireert
Monique Velzeboer inspireert startende ondernemers

...beweegt
Personeelszaken uitbesteden?

...spreekt
Nassaulezing goed bezocht

...verzorgt
'Niet achterover leunen, maar in beweging blijven'

...onderscheidt
Economische impuls voor West-Brabant

...deponeert
Deponeer tijdig de jaarrekening

...netwerkt
Netwerken op eindejaarsbijeenkomst

....kijkt
Veel belangstelling voor een snuffelstage

...vereenvoudigt
Project KvK West-Brabant genomineerd voor European Enterprise Awards

...onderzoekt
Hoe West-Brabant de gemeentelijke regeldruk aanpakt

...reikt uit
Brabant en Zeeland hebben technische mensen hard nodig!

...fuseert
KvK ook na fusie goed bereikbaar voor ondernemer

...volgt
Alleen het bundelen van kennis geeft het beste resultaat

...vertrouwd
"Accountant is de vertrouwenspersoon van het MKB"

...loopt
Online boekhouden als financiële cockpit

...verstrekt
Basel II heeft grote gevolgen voor bedrijfsleven

...leest
Kiezen voor een kantoor met vergunning of niet?

...levert aan
Lastenverlichting en eenvoudige informatie-uitwisseling

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...gunt
'Ondernemen is elkaar iets gunnen'

...rijdt
Zakelijk onderweg

...handelt
Flinke omzettoename detailhandel

...groeit
Logistieke kansen in de Zeeuwse Delta

...stijgt
Sprekende cijfers kantorenmarkten derde kwartaal 2006

...ontwikkelt
Breda complete winkelstad

...ondertekent
Onderzoek naar mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling Steenakker-Zuid