In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Vestigingen blijven in Zeeland en West-Brabant
KvK ook na fusie goed bereikbaar voor ondernemer

De Kamers van Koophandel voor West-Brabant en Zeeland, die per 1 januari 2008 officieel fuseren, houden de twee full-service kantoren open: Breda en Middelburg. Daarnaast blijft de frontoffice functie in Terneuzen bestaan. De besturen van beide Kamers spreken hun voorkeur uit voor een gelijkwaardige verdeling van bestuursleden over West-Brabant en Zeeland. Het aantal bestuursleden wordt teruggebracht naar 24. Daarnaast zijn de fusievoorzitter en fusiedirecteur aangewezen.

Met het handhaven van de huidige twee full-service kantoren in Breda en Middelburg en de front-office functie in Terneuzen verandert de afstand voor ondernemers in het nieuwe kamergebied naar de Kamer van Koophandel niet. In de nieuwe wet op de Kamers van Koophandel staat aangegeven dat het aantal bestuursleden per 1 januari 2008 fors wordt teruggebracht naar maximaal 24; nu bestaan beide kamers nog uit totaal 78 leden. Als het aan beide algemene besturen ligt zal de helft van de nieuwe bestuursleden uit West-Brabant afkomstig zijn en de helft uit Zeeland. De drie benoemende organisaties BZW, MKB en de werknemersgeleding (FNV, CNV en Unie) zullen elk -voor zowel West-Brabant als Zeeland- vier bestuursleden aanleveren.

Fusievoorzitter
Het bestuur is er voorstander van dat de kennis en ervaring van het huidige bestuur voorlopig beschikbaar blijft in de nieuwe Kamer. Naast het zo voorspoedig mogelijk laten verlopen van de voorbereiding en implementatie van de fusie zijn de besturen van beide Kamers voorstander van bestuurlijke continuïteit. Daarom is Chris Rutten, de huidige voorzitter van KvK West-Brabant, per direct door beide algemene besturen aangewezen als fusievoorzitter. Luit Ezinga, de huidige voorzitter van KvK Zeeland, wordt plaatsvervangend fusievoorzitter. Chris Rutten is daarnaast de beoogd voorzitter voor de nieuwe Kamer van Koophandel per 1 januari 2008.

Fusiedirecteur
Rob van Renterghem, de huidige directeur van KvK Zeeland, is per direct door beide algemeen besturen aangewezen als fusiedirecteur en beoogd algemeen directeur van de nieuwe Kamer. Als fusiedirecteur is hij belast met de voorbereiding van de fusie van de twee Kamers.

Huidig directeur van KvK West-Brabant Jos Hamers heeft aangegeven dat hij, gezien zijn leeftijd, niet in aanmerking wil komen voor de functie van algemeen directeur (Hamers wordt 64 in het jaar dat de fusie van kracht wordt). Onderdeel van de fusievoorbereiding is dat Rob van Renterghem per 1 juli 2007 ook directeur van KvK West-Brabant wordt. Jos Hamers zal dan als directeur van Kamer van Koophandel West-Brabant terugtreden en tot aan zijn pensioen op 1 mei 2009 als adviseur verbonden blijven aan de Kamers.

Kamer van Koophandel West-Brabant
Sandra Leenders, Hoofd Communicatie
Telefoon: (076) 564 69 34 of (06) 41 76 80 95
E-mail: sleenders@breda.kvk.nl

Kamer van Koophandel voor Zeeland
Marc Volleman, Adviseur Communicatie
Telefoon: (0118) 673534 of (06) 42 29 90 86
E-mail: mvolleman@zeeland.kvk.nl


...inspireert
Monique Velzeboer inspireert startende ondernemers

...beweegt
Personeelszaken uitbesteden?

...spreekt
Nassaulezing goed bezocht

...verzorgt
'Niet achterover leunen, maar in beweging blijven'

...onderscheidt
Economische impuls voor West-Brabant

...deponeert
Deponeer tijdig de jaarrekening

...netwerkt
Netwerken op eindejaarsbijeenkomst

....kijkt
Veel belangstelling voor een snuffelstage

...vereenvoudigt
Project KvK West-Brabant genomineerd voor European Enterprise Awards

...onderzoekt
Hoe West-Brabant de gemeentelijke regeldruk aanpakt

...reikt uit
Brabant en Zeeland hebben technische mensen hard nodig!

...fuseert
KvK ook na fusie goed bereikbaar voor ondernemer

...volgt
Alleen het bundelen van kennis geeft het beste resultaat

...vertrouwd
"Accountant is de vertrouwenspersoon van het MKB"

...loopt
Online boekhouden als financiële cockpit

...verstrekt
Basel II heeft grote gevolgen voor bedrijfsleven

...leest
Kiezen voor een kantoor met vergunning of niet?

...levert aan
Lastenverlichting en eenvoudige informatie-uitwisseling

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...gunt
'Ondernemen is elkaar iets gunnen'

...rijdt
Zakelijk onderweg

...handelt
Flinke omzettoename detailhandel

...groeit
Logistieke kansen in de Zeeuwse Delta

...stijgt
Sprekende cijfers kantorenmarkten derde kwartaal 2006

...ontwikkelt
Breda complete winkelstad

...ondertekent
Onderzoek naar mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling Steenakker-Zuid