In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Louis Seeuwen, voorzitter De VOC:
'Ondernemen is elkaar iets gunnen'

Komend jaar faciliteert ondernemersclub De VOC weer vijf evenementen voor leden. Deelnemers komen er heen met het doel andere ondernemende mensen te leren kennen, dit zijn mensen uit het bedrijfsleven. Handig, want je doet eerder zaken met iemand die je kent. Als je die persoon dan ook nog aardig vindt, dan speelt prijs een minder belangrijke rol. Je gunt elkaar handel.


Het bestuur van De VOC bestaat uit Louis Seeuwen, Geert Siefken en
Patricia Poncin. Geert Siefken ontbreekt op deze foto.

"We zijn niet elitair. Onze club is juist laagdrempelig," antwoordt Louis Seeuwen, voorzitter van het De VOC, op de vraag of dit niet het zoveelste ondernemersclubje is waar je eerst door een ballotagecommissie moet, voordat je uberhaupt lid mag worden. De VOC is een netwerk van ondernemende West-Brabantse mensen uit allerlei branches. Tachtig procent is ondernemer, twintig procent ondernemend. Want naast ondernemers met een groot of klein bedrijf, behoren ook managers en bestuurders tot de leden. "Ze hebben wel allemaal dezelfde eigenschap: het zijn stuk voor stuk ondernemende mensen. Dit is de enige eis waaraan je moet voldoen om lid te kunnen worden. Mensen sluiten zich bij De VOC aan om doelgericht te kunnen netwerken. Want waar ontmoet je op één avond 600 verschillende mensen die allemaal iets voor jou kunnen betekenen?," vult Seeuwen aan. Hij vervolgt: "Wij kennen zo veel mensen in de regio en we vonden het jammer dat die mensen elkaar niet kenden. Daarom besloten we vorig jaar april deze ondernemersclub op te richten. Inmiddels heeft De VOC ruim 200 leden die allen uit Brabant en Zeeland komen. We hebben leden van Den Bosch tot aan Biervliet. Er wordt volop met elkaar zaken gedaan. Dit varieert van een hekwerk of logo-ontwerp tot een autoreparatie of interieurbouw. Ook ontstaan er mooie vriendschappen door."

Vertrouwensband
Het bestuur van De VOC bestaat uit voorzitter Louis Seeuwen, Geert Siefken en Patricia Poncin. Met z'n drieën organiseren ze vijf evenementen per jaar voor de deelnemers. De evenementen zijn zo georganiseerd dat contacten snel ontstaan, want niet iedereen vindt het gemakkelijk om vanuit het niets te netwerken. Louis Seeuwen: "Leden ontmoeten andere mensen die wellicht iets voor hen kunnen betekenen of voor mensen uit hun eigen netwerk. Want ondernemen is elkaar iets gunnen. Als je elkaar kent, sluit je eerder een order af. De prijs is dan minder belangrijk. Belangrijker is dat afspraken nagekomen worden. Ik merk het zelf. Heb ik bijvoorbeeld een financieel adviseur nodig dan zoek ik eerst in mijn eigen netwerk. Vraagt deze ondernemer uit mijn eigen kennissenkring een hogere prijs dan iemand die ik helemaal niet ken dan zal ik toch eerder geneigd zijn met de bekende zaken te doen. Want als je elkaar kent, heb je ook een soort van vertrouwensband."

Contact onderling
Louis Seeuwen is ook al jarenlang voorzitter van MKB West-Brabant. Waarom kon hij De VOC dan niet onderbrengen bij het MKB? Seeuwen: "De twee organisaties sluiten perfect op elkaar aan en bijten elkaar niet. Het enige doel van De VOC is ondernemers met elkaar op een aangename manier in contact te brengen. MKB- Nederland is de centrale werkgeversorganisatie voor het Midden- en Kleinbedrijf. Deze organisatie behartigt de belangen voor werkgevers. Ze overlegt met overheid, politiek, vakbeweging, kennisinstituten en al die instellingen en organisaties die invloed uitoefenen op de ontwikkeling en het behoud van ondernemerschap. Zo ondernemen zij actie als het gaat over de parkeerproblematiek, ontsluiting van wegen of infrastructuur. Kortom bij MKB-Nederland gaat het om de bedrijfsvoering en de bedrijfsomgeving, terwijl De VOC zich meer op de mens achter de ondernemer richt. Je moet niet vergeten dat de meeste leden van De VOC indirect of rechtstreeks al lid zijn van MKB-Nederland."

Presentatie
Louis Seeuwen: "De VOC betekent niet het Verrekte Ondernemers Clubje, zoals sommige wel eens gekscherend zeggen. Maar de naam komt van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). De VOC stond in die tijd voor de vrijheid van handelen. Dit willen we ook bereiken met De VOC.


Je hoeft niet bang te zijn dat je alleen komt te staan op je eerste netwerkavond. Leden hebben de opdracht de nieuwe deelnemer wegwijs te maken. Op de eerste twee avonden wordt het lid daarom aan iedereen voorgesteld. Elke deelnemer is gastheer van de nieuwkomer, deze heet hem of haar welkom en neemt de gast op in zijn gesprek. De bestuursleden waken over dit proces tijdens de evenementen.

Pas daarna wordt de deelnemer in het diepe gegooid en kan zelf gaan netwerken. Maar ondertussen heeft hij of zij al zoveel gesprekken gevoerd en mensen leren kennen, dat dit niet meer moeilijk is. Netwerken gaat zo bijna vanzelf. Kennis is macht, maar met kennissen kom je verder.

Ook in 2007 organiseert De VOC weer vijf evenementen voor de leden. Hieronder de data:

OndernemersconcertOp 18 januari 2007 vindt het Ondernemersconcert plaats in de Sacramentskerk in Breda. Liesbeth List treedt dan op. Zij zingt chansons van Edith Piaf en Jacques Brel. Het concert is er voor de deelnemers, introducées, medewerkers, maar het kan ook dienen als een geschenk aan zakelijke relaties. De avond begint om 20.00 uur, na het concert is er een after-party waar genetwerkt wordt. Tijdens de borrel zal Ana Beck met haar trio voor de muzikale invulling zorgen. Hadden wij vorig jaar met Jan Vayne ruim 400 gasten, dit jaar verwachten wij ruim 600 gasten. De avond staat wederom in het teken van gastheerschap, kwaliteit, netwerken en gezelligheid. Kaarten zijn te bestellen via info@devoc.eu.

Mistery Event
Op 28 maart 2007 vindt het Mystery Event plaats. Zoals de naam van het evenement al doet vermoeden, zal de avond op mysterieuze wijze verlopen. Het Mistery Event is erg interactief en laat creatieve eigenschappen van de leden zien. Het is alléén bedoeld voor deelnemers van De VOC. Zij leren elkaar op een andere manier kennen. Het verrassende programma deze avond creert een 'out-off the box'- sfeer. Hierdoor ontstaat een meer persoonlijke en minder zakelijke sfeer. Zo worden er op andere vlakken verbanden gelegd, de de ondernemersgeest stimuleren.

Business Dagen
Op 18 en 19 april 2007 is De VOC te vinden op de Regio Business Dagen West-Brabant 2007 in het Racketcentrum in Breda. Doel van deze dagen is 'een ontmoetingsmoment' creëren, waarmee u uw contacten verder uit kunt bouwen. Ook leert u hier mensen kennen die iets voor uw bedrijf kunnen betekenen. De VOC heeft haar eigen plein waarop deelnemers participeren dat ondersteund wordt door het VOC-ondernemerscafé.

Zomerfeest
Op 26 juni 2007 vindt vanaf 18.00 uur het zomerfeest plaats. Dit feest in hartje zomer organiseert het bestuur van De VOC om ook de partners van de leden te ontmoeten. Want ondernemen doe je samen!

Ondernemers Diner
Op 11 oktober 2007 is er het Ondernemers Diner van 18.00 tot 23.30 uur. Tijdens het diner leren deelnemers elkaar beter kennen. Elke gang zitten de aanwezigen op een andere plaats en hebben ze de kans om telkens vijf à zeven deelnemers persoonlijk te leren kennen. Een tafelvoorzitter leidt de discussie. Hier krijgen de deelnemers de kans hun bedrijf te presenteren.

Meer informatie:
www.devoc.eu


...inspireert
Monique Velzeboer inspireert startende ondernemers

...beweegt
Personeelszaken uitbesteden?

...spreekt
Nassaulezing goed bezocht

...verzorgt
'Niet achterover leunen, maar in beweging blijven'

...onderscheidt
Economische impuls voor West-Brabant

...deponeert
Deponeer tijdig de jaarrekening

...netwerkt
Netwerken op eindejaarsbijeenkomst

....kijkt
Veel belangstelling voor een snuffelstage

...vereenvoudigt
Project KvK West-Brabant genomineerd voor European Enterprise Awards

...onderzoekt
Hoe West-Brabant de gemeentelijke regeldruk aanpakt

...reikt uit
Brabant en Zeeland hebben technische mensen hard nodig!

...fuseert
KvK ook na fusie goed bereikbaar voor ondernemer

...volgt
Alleen het bundelen van kennis geeft het beste resultaat

...vertrouwd
"Accountant is de vertrouwenspersoon van het MKB"

...loopt
Online boekhouden als financiële cockpit

...verstrekt
Basel II heeft grote gevolgen voor bedrijfsleven

...leest
Kiezen voor een kantoor met vergunning of niet?

...levert aan
Lastenverlichting en eenvoudige informatie-uitwisseling

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...gunt
'Ondernemen is elkaar iets gunnen'

...rijdt
Zakelijk onderweg

...handelt
Flinke omzettoename detailhandel

...groeit
Logistieke kansen in de Zeeuwse Delta

...stijgt
Sprekende cijfers kantorenmarkten derde kwartaal 2006

...ontwikkelt
Breda complete winkelstad

...ondertekent
Onderzoek naar mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling Steenakker-Zuid