In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.deondernemer.com
www.sitesupport.nl
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

De heer M. Collet:
Ondernemend Woensdrecht

Bedrijvenvereniging Zuidwesthoek (ZWH) behartigt sinds 1994 de belangen van haar leden, die afkomstig zijn uit de industrie, groothandel, transport, aannemerij/installatiebedrijven en andere aan de industrie verwante bedrijven in de gemeente Woensdrecht. De vereniging werkt nauw samen met de Brabants Zeeuwse Werkgeversorganisatie (BZW), die het secretariaat voert. De heer M. Collet, Divisional Managing Director bij Nampak Cartons Europe in Hoogerheide, is voorzitter van ZWH.

De vereniging is ontstaan uit de voormalige 'Industrievereniging De Kooi' ten tijde van de eerste geruchten over de aanleg van de randweg in Hoogerheide. Direct vanaf de oprichting is een delegatie van het zeshoofdige bestuur betrokken geweest bij de besprekingen van de gemeente over de nieuwe weg, die in 2008 zal worden gerealiseerd.

Twee functies
"Binnen onze vereniging zijn twee functies te onderscheiden:
- ontmoeting tussen ondernemingen onderling om de samenwerking met elkaar en in gezamenlijke activiteiten te bevorderen én
- de behartiging van de gemeenschappelijke belangen richting overheden en andere organisaties door middel van het leggen, onderhouden en verbeteren van contacten," vertelt de heer Collet.

Ontmoetingen
De gemiddeld 45 leden van ZWH ontmoeten elkaar viermaal per jaar, telkens op maandagmiddag van 16.30 - 18.00 uur. Eenmaal per jaar belicht aansluitend aan de vergadering, een spreker een actueel onderwerp.

In november vindt het jaarlijkse bezoek aan een van de leden plaats, in combinatie met de jaarvergadering. Eveneens eenmaal per jaar brengen de leden een extern bezoek aan collega-bedrijven of andere bedrijven c.q. instellingen in de regio, bijvoorbeeld De Koepel in Breda. De heer Collet is vanuit zijn voorzittersfunctie tevens lid van het regiobestuur van de BZW. Van daaruit ontvangt ZWH regionale informatie, onder andere tijdens de overlegvergadering.

Belangenbehartiging
De heer Collet: "Met de gemeente bespreken wij elk kwartaal allerlei onderwerpen met betrekking tot de drie bedrijventerreinen: De Kooi in Hoogerheide, Driehoeven in Ossendrecht en Bosweg in Putte. De Kooi wordt gerevitaliseerd. ZWH is bereid daarin te investeren.

De gemeente heeft alle betrokken ondernemers gevraagd hun wensen in kaart te brengen omtrent zaken zoals verlichting, bewegwijzering en wegverharding. Daar wordt ook park management ingevoerd. Wij zullen het plan van aanpak voorleggen aan de leden. Verder zijn wij voortdurend betrokken bij de besprekingen over de nieuwe randweg die De Kooi direct bereikbaar maakt.

Met bedrijfscontactfunctionaris Boudie Hoogedeure van de gemeente Woensdrecht hebben wij regelmatig constructief overleg. Hij bezoekt onze bijeenkomsten veelvuldig. Ook hebben wij een gemeenschappelijke dag met de gemeente, op steeds wisselende locaties. ZWH-leden zijn trouw en erkennen het belang van aansluiting bij een bedrijvenvereniging. Samen sta je immers sterker dan alleen!"

Secretariaat:
E-mail: zwh@bzw.nl


...onderhandelt
MKB Oosterhout organiseert politieke avond met Socialistische Partij

...bemiddelt
'De markt is steeds in beweging'

...inspireert
Tweehonderd verwonderde Brabantse ondernemers in de wonderlijke Efteling Wereld

...schaaft
Succesvolle samenwerking Syntens en Chord FPE

...ondersteunt
De Boshoeve opent haar deuren voor rust en inspiratie

...inventariseert
Het eerste jaar als ondernemer

...informeert
Startersdag op 4 november in Etten-Leur

....vermeldt
Handelsregisternummer verplicht op website

...participeert
Meewerken genereert meerwaarde

...draagt over
Ondernemers: bepaal zelf uw optimale "exit"

...realiseert
Ruimtegevend voor Ontwikkeling

...revitaliseert
Steenbergen bouwt aan haar toekomst

...ontwikkelt
Uitdagende mogelijkheden

...begeleidt
Onmisbare schakel

...overlegt
Gezamenlijk initiatief levert voordelen op

...onderhoudt
Wonen, werken en ontspannen in natuur en landschap

...adviseert
Ik denk altijd in oplossingen

...behartigt
Ondernemend Woensdrecht

...prijst
Bruisende eenheid door unieke diversiteit

...verenigt
Samen sta je sterker

...ontspant
Kampeerplezier en Waterpret

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...rijdt
Zakelijk onderweg

...groeit
Sterk tweede kwartaal op de Nederlandse kantorenmarkt

...brengt in beeld
Nieuwe Regio Bouwwijzer Werken 2006