In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl
www.sitesupport.nl
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Samen sta je sterker

Het behalen van financiële voordelen - door onder andere gezamenlijk in te kopen, adverteren of acties/activiteiten te verzorgen - ,die zo belangrijke netwerkfunctie, samen problemen te lijf gaan om zodoende het prima werkklimaat te waarborgen en uiteraard het vormen van een sterk front naar de lokale overheid. De redenen waarom ondernemers 'ja' zeggen tegen het lidmaatschap van een ondernemersvereniging zijn legio. De praktijk heeft inmiddels wel uitgewezen dat het in ieder geval altijd de moeite loont.


V. Kalmthout in het centrum van Oud Gastel.

Het spreekt dus voor zich dat elke zichzelf respecterende gemeente een ondernemersvereniging heeft. Zo ook het bruisende Halderberge. Naast de Ondernemerskring Halderberge, kennen de (meeste) afzonderlijke kernen nog ieder hun eigen ondernemersvereniging. Eén daarvan is de Gastelse Ondernemersvereniging die inmiddels kan terugkijken op een historie van ruim honderd jaar. Hoog tijd dus om het reilen en zeilen binnen deze vereniging eens onder de loep te nemen. In voorzitter Christ van Kalmthout vond de Ondernemer een uitermate geschikte gesprekspartner. En passant legde hij zelfs nóg een belangrijk argument op tafel waarom veel ondernemers zich aansluiten. Volgens hem mag vooral ook het sociale aspect niet over het hoofd gezien worden. "Nogal eens verwordt een ondernemersvereniging uiteindelijk tot een (h)echte vriendenclub. Bij ons gaat die vlieger alvast op. Ik heb dan ook altijd geprobeerd deze ploeg als een soort van vriendenkring bij elkaar te houden. Want op het moment dat iedereen goed met elkaar overweg kan, boek je de beste resultaten."

Voorzittersschap
'Aan alle goede dingen komt een eind' wordt wel eens gezegd. Dat geldt ook voor het voorzittersschap van Van Kalmthout. Op 31 december van dit jaar legt hij er namelijk dat spreekwoordelijke bijltje bij neer. Tijd voor nieuw bloed? "Eigenlijk wel ja. Met tussenpozen heb ik de rol van voorzitter toch zeker zo'n dertien jaar vervuld. Begin jaren '80 al geruime tijd en in 2004 heb ik - na een voorzittersloze periode - wederom toegezegd de kar nog wel een paar jaar te willen trekken. Alles moest namelijk weer even opnieuw op de rit worden gezet, want opheffen van zo'n prima organisatie zou natuurlijk doodzonde zijn. Onlangs ben ik echter van mijn pensioen gaan genieten en heb daarom besloten aan het eind van het jaar de voorzittershamer over te dragen. Aan wie is nu nog niet bekend, maar hopelijk melden zich in de komende maanden enkele enthousiaste jongelingen."

De macht van het getal
Anno 2006 telt deze 'Vriendenclub' om en nabij de 40 leden. "Dit zijn hoofdzakelijk winkeliers - zeker 80% van de hier gevestigde winkeliers is lid - maar vooral de laatste jaren is een trend waarneembaar waarbinnen ook andere ondernemers zich bij ons aangesloten hebben. Wij stimuleren dit van harte, zijn er zeer content mee en zullen deze groep daarom de komende tijd nog actiever gaan benaderen. De macht van het getal is zeker binnen een ondernemersvereniging van groot belang. 'Samen sta je sterker' is wel echt een credo dat hier hoog in het vaandel wordt gedragen. Zowel in het aangaan van activiteiten als in het contact met de gemeente. Een contact dat overigens bijzonder voorspoedig verloopt. Ze weten ons te vinden, gaan de dialoog aan en bij problemen kan er open en toegankelijk worden gediscussieerd en wordt onze mening zeer zeker gerespecteerd."

V. Kalmthout (r) praat met collega ondernemers uit Oud Gastel.

"Maar om eerlijk te zijn speelt er vandaag de dag op dat gebied niet echt veel. Het gaat hier prima. Het winkelgebied ligt erbij in een verkoopbevorderende toestand. Criminaliteit, overlast, een gevoel van onveiligheid; het zijn hot issues in de grote steden, maar gelukkig worden wij er niet mee geconfronteerd. We zijn eigenlijk heel tevreden. Toch moeten we niet indutten," vervolgt Van Kalmthout stellig. "Alert blijven is van het grootste belang. Je weet namelijk nooit wat de toekomst brengt." Is er dan helemaal geen kritische noot te kraken? "Laat ik het zo zeggen, het gebied rondom de kerk is een smet op het mooie centrum van Oud Gastel. De twee panden aan weerszijde van de kerk zijn slechts nog te betitelen als bouwval. Beide hebben wel een monumentenstatus waardoor je aan de nodige regels gebonden bent voor wat betreft sloop en dergelijke. Niettemin moet hier snel een oplossing voor gevonden worden. Wat je nu ziet is dat er enkel gepraat wordt, maar niets gedaan. En dat kan zo niet langer want het belemmert het aanzicht. Actie is geboden. Ook binnen de Gastelse Ondernemersvereniging trouwens. Het wordt langzamerhand wel tijd dat een enthousiaste ondernemer zich gaat melden om het estafettestokje over te nemen. Wie?"


...onderhandelt
MKB Oosterhout organiseert politieke avond met Socialistische Partij

...bemiddelt
'De markt is steeds in beweging'

...inspireert
Tweehonderd verwonderde Brabantse ondernemers in de wonderlijke Efteling Wereld

...schaaft
Succesvolle samenwerking Syntens en Chord FPE

...ondersteunt
De Boshoeve opent haar deuren voor rust en inspiratie

...inventariseert
Het eerste jaar als ondernemer

...informeert
Startersdag op 4 november in Etten-Leur

....vermeldt
Handelsregisternummer verplicht op website

...participeert
Meewerken genereert meerwaarde

...draagt over
Ondernemers: bepaal zelf uw optimale "exit"

...realiseert
Ruimtegevend voor Ontwikkeling

...revitaliseert
Steenbergen bouwt aan haar toekomst

...ontwikkelt
Uitdagende mogelijkheden

...begeleidt
Onmisbare schakel

...overlegt
Gezamenlijk initiatief levert voordelen op

...onderhoudt
Wonen, werken en ontspannen in natuur en landschap

...adviseert
Ik denk altijd in oplossingen

...behartigt
Ondernemend Woensdrecht

...prijst
Bruisende eenheid door unieke diversiteit

...verenigt
Samen sta je sterker

...ontspant
Kampeerplezier en Waterpret

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...rijdt
Zakelijk onderweg

...groeit
Sterk tweede kwartaal op de Nederlandse kantorenmarkt

...brengt in beeld
Nieuwe Regio Bouwwijzer Werken 2006