In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be
Fiscale helpdesk voor ondernemers

Jaarlijks bellen Nederlandse ondernemers zo'n 450.000 keer het telefoonnummer 0800-0443. Achter dit gratis nummer beantwoordt de Belastingtelefoon voor ondernemers fiscale vragen en getuige het aantal telefoongesprekken is de belastingwetgeving niet altijd helemaal helder. De Belastingtelefoon verduidelijkt deze wet.


Teamleider de heer Sebregts van de Belastingtelefoon voor ondernemers.

Het interview met de medewerkers van de Belastingtelefoon vond op een ongelukkig moment plaats. Vlak voor de definitieve stemming in het parlement over het Belastingplan 2004 was er tijd in het Bredase kantoor.

Teamleider de heer Sebregts van de Belastingtelefoon voor Ondernemers verduidelijkt: "In principe geven wij enkel uitleg over de belastingwetten. Zolang een ingediend voorstel geen wet is, kunnen we er dus weinig over zeggen. We kunnen dus niet ingaan op de wijzigingen voor 2004. We weten wel wat er waarschijnlijk gaat gebeuren, maar moeten daarbij altijd een voorbehoud maken." Het kabinet komt jaarlijks met een begroting en daarmee samenhangende wetsvoorstellen. Na de parlementaire behandeling vinden er vaak wijzigingen plaats en over die gewijzigde voorstellen wordt in de Tweede Kamer gestemd. Daarna begint de jaarlijkse uitdaging voor de medewerkers van de Belastingtelefoon voor ondernemers. Kwaliteitsfunctionaris de heer De Bever zwakt af: "De medewerkers zijn al op de hoogte van de stand van zaken over de wetsvoorstellen. Wij weten welke voorstellen er ingediend zijn en het is enkel de vraag of een voorstel uiteindelijk wordt aangenomen."


Juiste aangiften
Een goede reden voor ondernemers om met de Belastingtelefoon te bellen is het kostenplaatje van hun adviseur. "Belastingadviseurs hebben bij een vraag hun nota bij wijze van spreken al klaar liggen. Een telefoontje naar ons is gratis en dat is voor veel ondernemers een belangrijke reden om met ons te bellen. Overigens bellen ook veel adviseurs regelmatig met ons. Ze hebben wel een idee over een wetsuitleg, maar zijn daar dan niet zeker van. Ze toetsen hun oordeel dan bij ons. Dat is geen probleem, want wij hebben primair tot doel te komen tot juiste aangiften. Als adviseurs ons bellen en daardoor hun aangiften beter indienen, wordt dat doel ook bereikt," vertelt De Bever. De vragen aan de Belastingtelefoon zijn zeer divers en te onderscheiden in diverse categorieën. Achter de keuzes voor omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting en BPM zitten gespecialiseerde medewerkers die voornamelijk gerekruteerd zijn uit de rangen van de Belastingdienst.

Actueel
Wat zijn nu de 'hot items' op fiscaal gebied? Veel ondernemers bijten hun tanden schijnbaar stuk op de fiscale behandeling van de auto van de zaak. "Wat zijn de gevolgen van een auto op de zaak of in privé? Dat roept al sinds jaar en dag veel vragen op. Het blijft een complexe zaak en dat is ook niet snel eenvoudiger te maken, omdat er duizend-en-een variaties mogelijk zijn. Het is een utopie voor vijftien miljoen Nederlanders goede en ook nog eens eenvoudige wetgeving te maken," aldus De Bever. Het is niet zo dat een telefoontje naar de Belastingtelefoon resulteert in een kant-en-klaar advies. "Wij geven enkel de gevolgen aan van bepaalde fiscale handelingen. De ondernemer moet vervolgens zelf bekijken en berekenen wat voor hem het meest handig is. Nogmaals, wij leggen enkel de belastingwet uit," zegt Sebregts. Het grote voordeel van de Belastingtelefoon is dat verstrekte informatie immer actueel is. "Veel bellers vragen ons ook wat er mogelijk gaat wijzigen. Het is dan prettig dat wij mensen kunnen informeren over de ingediende voorstellen. Wij kunnen uiteraard geen uitsluitsel geven of het voorstel ook tot wet wordt verheven." Toch worden er in de laatste maand van dit jaar nog veel telefoontjes verwacht bij de Belastingtelefoon.

De Bever besluit: "Het waarschijnlijk weer mogelijk zijn van belastingvrije verstrekkingen voor de feestdagen of het verlagen van de computervrijstelling roept veel vragen op. Hoe klein de onderwerpen ook, veel bedrijven hebben er mee te maken.


...informeert
Fiscale helpdesk voor ondernemers

...start
"Je weet voor wie je werkt"

...innoveert
Innovatieve ondernemers duiken in gat in de markt

...verhoogt
Business Intelligence - De sleutel tot optimale resultaten

...wint
KvK West-Brabant blijft nummer één in kwaliteit

...netwerkt
Eindejaarsbijeenkomst voor ondernemers

...organiseert
Startersdag succesvol

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...onderneemt
Een ondernemer is ook maar een mens

...verandert
Nieuwe regelgeving omtrent facturering en BTW

...wijzigt
Verdere beperkingen in de vennootschaps- belasting

...regelt
Fiscale aspecten kerstpakketten en auto's

...beheert
Pensioenen in eigen beheer

...besluit
Brabant krijgt een eigen Innovatieraad

...reikt uit
Het voorbeeld voor collega's wordt beloond

...spreekt
In 't kort

...promoot
'Samen voor Zeeland' steeds actueler

...herstructureert
NVB wijst op noodzaak herstructurering van kantorenaanbod in Nederland

...rapporteert
Non-profitinstellingen 'redders in nood'