In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2003

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Een ondernemer is ook maar een mens

De meeste ondernemers hebben allerlei bedrijfsrisico's afgedekt door gedegen advies in te winnen en/of verzekeringen te sluiten. Eén belangrijk risico wordt vaak niet goed onderkend: een ondernemer is ook maar een mens. Op de invloed van de onderneming op het privé-leven en die van het privé-leven op de onderneming ga ik hieronder nader in.

Marco Vermeulen en Rick Mijnsbergen.

Een ondernemer die in het huwelijk treedt komt vaak terecht in een menage à trois: partner, ondernemer en onderneming in één huwelijk. Belangrijk is dan om duidelijke afspraken te maken zodat een en ander goed gescheiden blijft, in goede maar ook in kwade tijden. Dit kan door een contract te sluiten tussen beide echtelieden waarin duidelijk de afspraken omtrent de verdeling van inkomen en vermogen zijn vastgelegd. We noemen dit huwelijksvoorwaarden. Door huwelijksvoorwaarden kunnen zakelijke schuldeisers zich in principe niet verhalen op het vermogen van de niet-ondernemende partner. Dit zou wel eens de redding kunnen zijn van het huwelijk!

Echtscheiding
Als men is getrouwd zónder huwelijksvoorwaarden heeft iedere partner bij een echtscheiding recht op de helft van de huwelijksgoederengemeenschap. Voor een ondernemer kan dit betekenen dat bij een echtscheiding de helft van de waarde van de onderneming te gelde moet worden gemaakt om de vroegere partner "uit te betalen". Het voortbestaan van de onderneming kan hierdoor in gevaar komen! Dit kan worden voorkomen door in de huwelijksvoorwaarden een algehele koude uitsluiting op te nemen. De waarde van de onderneming kan dan buiten een verrekening blijven, evenals de gespaarde inkomsten uit de onderneming.

Quote 500
Geen enkele ondernemer wil zijn gezin tot doelwit maken van kidnappers. Enkele eenvoudige aanpassingen in de ondernemingsstructuur bemoeilijken over het algemeen de speurtocht van kwaadwillenden. Zorg bijvoorbeeld voor een tactische naamgeving van vennootschappen, zonder verwijzing naar de familienaam. Het statutair vestigen van de vennootschappen op het bedrijfsadres of dat van de accountant zorgt ervoor dat uw woonadres buiten de publieke gegevens blijft. Ook is het mogelijk om de inschrijving bij de Kamer van Koophandel te beperken door via prioriteitsaandelen "op papier" meerdere aandeelhouders te creëren. Bij meerdere aandeelhouders is het opgeven van hun namen bij de KvK niet meer verplicht. Ook zijn structuren denkbaar via een stichting of een buitenlandse vennootschap (die op grond van recente jurisprudentie is vrijgesteld van bepaalde publicatievereisten). Een behoedzame ondernemer zorgt er tevens voor dat zijn spaarcentjes niet worden gestald bij het locale bankfiliaal waar iedereen elkaar kent. Een filiaal buiten uw dorp of zelfs buiten Nederland vergroot de privacy. Natuurlijk blijft u wél openhartig tegenover de Nederlandse belastingdienst! Geheel onzichtbaar wordt u nooit als ondernemer, maar door zorgvuldig handelen worden u en uw gezin wellicht minder snel de dupe van succesvol ondernemerschap.

Overlijden
Bij het overlijden van een ondernemer is er sprake van een onverwachte bedrijfsopvolging en ook deze dient - net als bij een geplande bedrijfsopvolging - zoveel mogelijk te zijn voorbereid. Een goed ondernemer zorgt daarom dat zijn testament altijd up-to-date is. Er kan dan maximaal gebruik worden gemaakt van fiscale faciliteiten, discussies over de verdeling worden vermeden en het bedrijfsbelang blijft duidelijk gescheiden van het belang van de erfgenamen. Ook de verhoudingen met andere aandeelhouders en/of medeondernemers kunnen duidelijk worden vastgelegd door gebruik van een Stichting Administratiekantoor, een aandeelhouderovereenkomst, een goede aanbiedings- en blokkeringsregeling in statuten, enzovoorts.

Conclusie van het voorgaande is dat een ondernemer zakelijk en privé goed gescheiden moet houden om risico's in te perken.

Een nieuwe woning
Indien u overwaarde heeft in uw huidige woning en u bent voornemens om op korte termijn een nieuwe woning aan te schaffen, is het fiscaal gezien verstandig om voor 1 januari 2004 deze nieuwe woning aan te schaffen, dan wel uw oude woning te verkopen. Door voor deze datum koop- of verkoopverplichtingen aan te gaan, wordt de vanaf 1 januari 2004 geldende aftrekbeperking van de hypotheekrente ontlopen. Deze nieuwe "bijleenregeling" houdt in dat een verhoging van de hypotheek nog slechts fiscaal wordt gefacilieerd, voor zover de nieuwe woning niet kan worden betaald met de opbrengst van de oude woning. Doel van deze regeling is om te voorkomen dat de opbrengst van de verkoop van de oude woning wordt geconsumeerd, terwijl de nieuwe woning volledig gefinancierd wordt en de hypotheekrente in aftrek wordt gebracht.

Eindejaarstips
Nog een kleine maand en het einde van het jaar 2003 is alweer in zicht. In dat kader worden in deze bijdrage enkele eindejaarstips besproken. Deze eindejaarstips bieden de mogelijkheid om te bekijken of geen fiscale kansen onbenut blijven en of derhalve voor 31 december 2003 wel of geen actie ondernomen dient te worden.


...informeert
Fiscale helpdesk voor ondernemers

...start
"Je weet voor wie je werkt"

...innoveert
Innovatieve ondernemers duiken in gat in de markt

...verhoogt
Business Intelligence - De sleutel tot optimale resultaten

...wint
KvK West-Brabant blijft nummer één in kwaliteit

...netwerkt
Eindejaarsbijeenkomst voor ondernemers

...organiseert
Startersdag succesvol

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...onderneemt
Een ondernemer is ook maar een mens

...verandert
Nieuwe regelgeving omtrent facturering en BTW

...wijzigt
Verdere beperkingen in de vennootschaps- belasting

...regelt
Fiscale aspecten kerstpakketten en auto's

...beheert
Pensioenen in eigen beheer

...besluit
Brabant krijgt een eigen Innovatieraad

...reikt uit
Het voorbeeld voor collega's wordt beloond

...spreekt
In 't kort

...promoot
'Samen voor Zeeland' steeds actueler

...herstructureert
NVB wijst op noodzaak herstructurering van kantorenaanbod in Nederland

...rapporteert
Non-profitinstellingen 'redders in nood'