In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Grote betrokkenheid kenmerkt de sector

De suikerbietenteelt biedt een bestaanszekerheid aan de agrariër, maar heeft ook een emotionele lading. De introductie van de grootschalige suikerbietenteelt is eind 19e eeuw tegelijkertijd met de coöperaties tot wasdom gekomen en werd gedragen door hele gemeenschappen. Maar nu staat de bietenteelt sterk onder druk.


Door de jaren heen heeft de sector regelmatig te kampen gehad met moeilijke omstandigheden. Het jongste suikerakkoord, waarbij onder andere de prijs van witte suiker de komende vier jaar met 36 procent omlaag gaat, zal voor de Nederlandse telers ingrijpend uitpakken. De ZLTO noemt het akkoord dan ook onbevredigend.

Efficiency
Adrie Bossers, naast bietenteler ook voorzitter van ZLTO Afdeling Moerdijk, kringvoorzitter van Cosun West-Brabant en werkgroeplid Landbouwzaaizaden van de vakgroep Akkerbouw van de LTO: 'Uiteindelijk treft dit akkoord elke bietenteler. In West-Brabant zijn dat er drieduizend, die samen 12.500 hectare suikerbieten telen. Bestudeerd moet worden hoe wij nog efficiënter kunnen werken om het akkoord het hoofd te bieden. Een positief punt is dat de EU haar grondgebied als één geheel ziet, terwijl met name het middengebied geschikt is voor suikerbietenteelt.
In het subakkoord is een regeling opgenomen die het mogelijk maakt dat niet rendabele gebieden gebruik kunnen maken van de opkoopregeling als zij hun quotum inleveren ten gunste van optimaal producerende regio's zoals West-Brabant. Daardoor zou ons quotum wellicht gehandhaafd kunnen blijven.

Belangrijke factoren
Voor de bietenteelt zijn opbrengstontwikkeling en resistentie tegen ziektes belangrijke factoren. 'De opbrengst in West-Brabant is hoog, gemiddeld 10,5 ton per hectare', gaat Adri verder. 'Rond 1985 was dat slechts acht ton. Via de weg van plantenveredeling zijn wij erin geslaagd diverse ziektes het hoofd te bieden, met als resultaat een sterk kwaliteitsproduct en een stijgende opbrengst. De industrie is gebaat bij een hoog suikergehalte. Dat lag in West-Brabant voornamelijk dankzij de rassenveredeling en de gunstige weersomstandigheden in 2005 op 17,4%. Zestig procent van onze bieten wordt verwerkt door de Suikerunie in Dinteloord, een dochter de coöperatie Cosun en veertig procent gaat naar de CSM in Breda, een particulier initiatief. De suikerindustrie heeft de laatste jaren de verwerkingskosten gereduceerd en twee van de vijf fabrieken gesloten. Suikerbieten moeten binnen drie maanden verwerkt zijn, anders verwatert de suiker. Om risico's te spreiden en groei te realiseren, verwerkt Cosun tevens consumptieaardappelen tot frites en vervaardigt het toegepaste voedingsingrediënten van suiker en aanverwanten.'

Nationaal Vlasserij-Suikermuseum
In Klundert is mede dankzij de financiële steun van de ZLTO en Cosun het nationaal Vlasserij-Suikermuseum gevestigd.
Daar wordt het verwerken van vlas en suikerbiet, de twee belangrijkste agrarische producten uit de regio, tot linnen en suiker aanschouwelijk uit de doeken gedaan door betrokken, professionele vrijwilligers.


...evolueert
De MKB'er, het oog in de orkaan

...riskeert
'Waarom zou het mij niet lukken?'

...helpt
WIM© Europe: de handigste hulp voor elke keuken!

...ontwikkelt ideëen
Spil zorgt voor uitvoering innovatieve ideeën

...stagneert
West-Brabantse woningbouw stagneert

...winkelt
Wie winkelt waar en waarom?

...registreert
Op tijd bedrijf uitschrijven

....regelt
Kamer van Koophandel wil minder regels

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...verenigt zich
ZLTO speelt belangrijke rol in ontwikkeling agrarische sector

...reguleert
Nederlandse overheid zet agrarische sector op achterstand

...scoort
West-Brabant en Zeeland scoren hoog voor glastuinbouw

...verandert
Grote betrokkenheid kenmerkt de sector

...innoveert
Belangrijke rol voor technologie in land- en tuinbouw

...groeit
Dynamiek moet blijven

...zoekt de ruimte
Ruimte om te ondernemen

...creëert
Nieuwe mogelijkheden voor het boerenbedrijf

...onderneemt
De jeugd heeft de toekomst

...organiseert
Regio Business Dagen West-Brabant 2006

...wenst

...rijdt
Onderweg

...verhuist
Kantorenmarkt krabbelt voorzichtig uit dal

...verbetert
Versteviging relatie betrokkenen essentieel voor verbetering kantorenmarkt

...kiest
Rijkman Groenink Nederlander van het Jaar