In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2003

advertenties
www.sitesupport.nl
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl
Nieuwe projecten van gemeente Breda en SBBB
Beveiliging moet worden gedragen door ondernemers

De helft van de ondernemers in de regio heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met enige vorm van criminaliteit. Sommige collega's werden zelfs een aantal keren in dat halve decennium getroffen. De dagelijkse bedrijfsvoering wordt bedreigd en is daarmee meteen een belangrijk aandachtspunt voor ondernemers. De gemeente Breda onderkent dit en heeft samen met de SBBB nieuwe projecten gestart.


Steenakker zal de locatie zijn voor het pilotproject van de gemeente Breda en SBBB. Momenteel wordt er nog druk gebouwd.

Zo'n tien jaar geleden werd de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda (SBBB) als samenwerkingsverband tussen de gemeente Breda en de verenigde ondernemers opgericht. Vanaf dat moment is er een start gemaakt met collectieve beveiliging via mobiele surveillance op elk Bredaas bedrijventerrein. "De laatste jaren is er een maatschappelijke tendens waarneembaar dat men het thema veiligheid steeds belangrijker is gaan vinden," vertelt Cees Budding, hoofd Economische Zaken van de gemeente. De gemeente onderkent dit en startte onlangs twee pilotprojecten 'Keurmerk Veilig Ondernemen' (KVO). Jacques Maas, penningmeester van SBBB, vult aan: "Dat is een landelijk erkend keurmerk dat het thema veiligheid moet verankeren in de bedrijfsvoering. Alle betrokken partijen -ondernemers, gemeente, brandweer en politie - moeten onderzoeken hoe beveiliging beter geregeld kan worden." Die doelstelling kan met meerdere actiepunten worden bereikt. Piet van Brummelen, accountmanager bedrijfsleven van de gemeente, vertelt verder: "Je kunt denken aan organisatorische maatregelen zoals een afgestemd verlichtingsplan, goed onderhouden groenvoorzieningen en duidelijke toegangswegen. Ook technische maatregelen zoals camerabeveiliging of detectielussen zijn mogelijk. In het KVO-traject moeten we het hele scala van mogelijkheden zorgvuldig wegen. Beveiliging is meer dan alleen het ophangen van camera's. De verschillende maatregelen moeten in evenwicht zijn met de problematiek die je signaleert."

"Een bedrijventerreintje verder"
Bedrijventerrein Steenakker en winkelcentrum De Berg werden verkozen om als pilot te fungeren in het KVO-traject. Steenakker is een nieuw bedrijventerrein dat als voordeel de aangelegde geslotenheid bezit. Het terrein heeft weinig in- en uitgangen, wat als een voordeel kan worden gezien. "Het keurmerk is vrij nieuw. Her en der zijn er in het land ondertussen een paar bedrijventerreinen met het keurmerk. Er moet voldaan worden aan een heel pakket van eisen. Het keurmerk gaat er vooral vanuit dat er een stevige organisatie achterzit," weet Rolf Jobse van SOAB, een adviesstichting voor woning en leefomgeving. "Na de invoering van de mobiele surveillance tien jaar geleden daalden de inbraakcijfers, maar op een gegeven moment stabiliseerde zich dat en bleek het effect kortstondig. Men gaat 'gewoon een bedrijventerreintje verder'.

Dankzij het Keurmerk Veilig Ondernemen moeten organisaties zich blijven concentreren op de veiligheid en daardoor scherp blijven op nieuwe ontwikkelingen. Alle partijen moeten zich steeds bewust zijn van verschillende soorten veiligheid. Dat is niet alleen binnen het bedrijf, maar ook op het gebied van verkeer of de infrastructuur van het terrein," aldus Jacques Maas.

Korting
"Er is draagvlak voor nodig om ondernemers bereid te krijgen tot deelname in het KVO-traject. Het moet bedrijven duidelijk zijn dat je samen meer kunt doen dan alleen maar rolluiken voor je pand timmeren. Een belangrijk deel van de criminaliteit krijg je alleen weg als er zowel individuele als collectieve beveiligingsmaatregelen worden genomen," zegt Cees Budding.

Dat de ondernemers de collectieve voordelen nog niet helemaal helder hebben, blijkt uit de matige respons op de enqute met slechts 15 procent geretourneerde formulieren. "Dat is typerend. Het is voor mij één van de geluiden dat het niet makkelijk zal zijn om ondernemers deel te laten nemen aan het beoogde beveiligingstraject," zegt Piet van Brummelen. "Het is wellicht een idee om met verzekeraars korting af te spreken voor bedrijven die straks voldoen aan de eisen van het keurmerk. Dat is niet eens zo vreemd, omdat er ook bij particuliere polissen korting voor veiligheid wordt gegeven. Je prikkelt ondernemers daarmee nog eens extra," vindt Jacques Maas tot besluit.


...behartigt
MKB West-Brabant

...start
Secretarieel werk doorgelicht

...ontdekt
Freefloat™. Gat in de markt voor dj's

...verhoogt
KvK tegen verhoging toeristenbelasting

...verandert
Elektronisch uittreksel nu rechtsgeldig

...rijdt
Zakelijk onderweg (deel 1)

...evalueert
"We hebben zó hard gewerkt!"

...kijkt terug
"Een plant die water moet hebben..."

...reikt uit
Ondernemen is topsport

...rijdt
Zakelijk onderweg (deel 2)

...beveiligt
Beveiliging moet worden gedragen door ondernemers

...vergroot
Gemeente volop bezig met veiligheid

...informeert
Gemeente kieskeurig met bedrijfsgrond

...spreekt
In 't kort

...organiseert
Evenementencomplex met uitstraling

...bevordert
Breda wordt kennisstad

...revitaliseert
Revitalisering voor logistiek bedrijventerrein

...realiseert
Bedrijventerrein Heilaar-Noord: ruimte voor ondernemers

...investeert
"Verbeter je omgeving, begin bij jezelf!"

...toeneemt
Meer werk door vergrijzing

...afneemt
Afkoeling economie laat ook winkelmarkt niet ongemoeid

...onderneemt
Meer winkelplannen dan ooit