In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juli 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Landelijk gebied schakelt om

De overheid moet zorgen voor voldoende aanbod aan bedrijventerrein en voorziet hiermee in de behoeften van ondernemers in de landelijke gemeenten. Dat staat in de concept-sociaal-economische visies die zijn opgesteld voor het landelijk gebied van de Brabantse Delta en de Baronie. De visies zijn opgesteld in samenwerking met de kamer van koophandel en worden binnenkort aangeboden aan de gebieds- en reconstructiecommissie.

Het landelijk gebied gaat veranderen. De belangrijkste sector van het landelijk gebied, de agrarische sector, staat al jaren onder druk. Milieueisen worden steeds strenger en Brusselse subsidies zijn voor de sector niet meer zo vanzelfsprekend. Er zullen agrarische bedrijven verdwijnen en daarmee ook werkgelegenheid in zowel de sector zelf als bij toeleveranciers en afnemers. De sociaal-economische visies voor Brabantse Delta en de Baronie moeten de regio's helpen economisch vitaal te blijven: de kost moet tenslotte verdiend worden. Naast voldoende geschikte ruimte voor bedrijven als randvoorwaarde voor economische ontwikkeling, gaan de visies in op het belang van kennisuitwisseling tussen bedrijven onderling en tussen kennisinstellingen en bedrijven. Dat kan ondernemers tevens helpen om ideeën op te doen voor vernieuwingen in hun bedrijf. En sterke innovatiekracht is belangrijk om concurrerend te blijven met andere regio's. Ook het gebruik van nieuwe technologieën om het productieproces te verbeteren, meer gebruik van ICT-toepassingen, maar ook het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering moeten aandachtspunten zijn voor de landelijke ondernemers. De ideeën zijn gelanceerd. Nu is het zaak dat overheden, ondernemers en intermediaire organisaties zoals Rewin, Syntens, MKB en kamer van koophandel de handen ineen slaan om tot uitvoering over te gaan.

Meer informatie
Eveline Riedé
Tel: (076) 564 69 26
E-mail: [email protected]


...reist
Voor het werk op reis

...start
Het creëren van de juiste sfeer

...groeit
Aantal bedrijven groeit nog steeds

...verandert
Landelijk gebied schakelt om

...wijzigt
Seminar licht rechtspersoonlijkheid personenvennootschap toe

...innoveert
Hoe houd ik mijn onderneming succesvol?

...begeleidt
Samenwerking Provincie Noord Brabant en Syntens: 900 bedrijven beter toegerust voor de markt

...hapt
Haring smaakte best bij Kiwanisclub Oosterhout

...wint
De eerste Channel of Trade Award uitreiking een succes

...rijdt
Zakelijk onderweg

...presenteert
Triagilitas presenteert "KEN Oosterhout"

...organiseert
Wat kan E-business betekenen voor het bedrijfsleven?

...onderneemt
Skoda Superb ingezet naast Mercedes Benz

...herinnert
Toezegging minister-president maakt aanleg A4-zuid mogelijk

...reageert
Regionaal Ondernemers Congres: Nu al reageren op betere tijden

...evalueert
"Een werkweek van vijftien dagen..."

...kijkt terug
Een droom met een knapje

...sponsort
Sportsponsoring biedt bedrijven kansen

...helpt
En wat doen we met de kinderen...?

...brouwt
Bedrijven weten oude bierbrouwerij te vinden

...spreekt
In 't kort

...treft
Tegenvallende economische groei treft uitgifte bedrijventerreinen

...overvalt
In 2002: lichte stijging overvallen dienstverlening

...ontwikkelt
BOG in Kadernota 2004 van gemeente Breda: Accent op Spoorzone als kantoorlocatie

...bouwt
Met kracht doorwerken aan Moerdijkse Hoek