In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2003

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Revitalisering voor logistiek bedrijventerrein

Nog net aan de Nederlandse kant van de grens met België is de gemeente Breda verantwoordelijk voor bedrijventerrein Hazeldonk. Het is een speciaal terrein dat nagenoeg geheel wordt bevolkt door ondernemingen uit de transport- en logistiekbranche.


Logistiek bedrijventerrein Hazeldonk.

"Het is voor transportbedrijven erg interessant zich hier te vestigen. Er is een prima ontsluiting naar de snelwegen en ook de douane zit om de hoek," vertelt Ton van Tilburg enthousiast. Naast de dagelijkse leiding van zijn universele reparatiebedrijf van vrachtwagens is hij voorzitter van bedrijvenvereniging Logistic Center Hazeldonk. Iets verder doorvragend blijken er toch ook andere kanten aan bedrijventerrein Hazeldonk te kleven. "Tegenwoordig zou je een logistiek bedrijventerrein toch zeker anders bouwen. Op sommige percelen is de bebouwingsgraad liefst tachtig tot negentig procent. Dat is lastig en zeker omdat je met vrachtverkeer te maken hebt dat toch ergens moet kunnen parkeren," vertelt Van Tilburg.

Convenant
De omstandigheden op Hazeldonk dienen dus veranderd te worden en de schouders moeten eronder worden gezet. Revitalisering is tegenwoordig in den lande een veel gehoord toverwoord. Revitalisering is ook de noemer waar dezer dagen op Hazeldonk een scala aan activiteiten onder wordt geplaatst. In 2002 werd een projectplan opgesteld dat moet zorgen voor een beter ondernemersklimaat op Hazeldonk. "Het rapport is een kader dat aangeeft welke thema's belangrijk worden gevonden. Je kunt denken aan zaken als bereikbaarheid, veiligheid, ruimtegebruik en beheer van het terrein. Onder deze thema's zijn concrete actiepunten geformuleerd die uitgevoerd kunnen worden," vertelt Jaap Lange van de gemeente Breda. In zijn dagelijkse leven is hij beleidsadviseur stedelijke economie en voor Hazeldonk het aanspreekpunt op het stadskantoor. Ton van Tilburg geeft voorbeelden van de actiepunten: "Er staan voorstellen in hoe een ringweg het best aangelegd kan worden en hoe de beveiliging geregeld moet worden." De doelstellingen zijn ondertussen geformuleerd en binnenkort zullen de bedrijvenvereniging en gemeente Breda een convenant ondertekenen. "Je kunt niet alles uitvoeren, want als je alle acties wilt uitvoeren, heb je enorm veel geld nodig. Het gaat dan ook met name over de belangrijkste thema's en daarnaast de bewustwording van ondernemers," aldus Van Tilburg.


Jaap Lange (links) en Ton van Tilburg in gesprek.

Smeerolie
In de organisatie van het revitaliseringproject Hazeldonk komen de gemeente Breda en gevestigde bedrijven tot elkaar. Er zal daarnaast een onafhankelijk persoon aangesteld worden die als 'smeerolie' moet gaan functioneren. "Ik verwacht dat die onafhankelijke persoon in de organisatie een heel belangrijke rol krijgt in het stroomlijnen van de activiteiten. De ondernemers hebben in het hele proces een belangrijke rol. Zonder hen komt er weinig van de grond," zegt Lange. Van Tilburg erkent dat ondanks alle mooie revitaliseringsplannen Hazeldonk zijn beperkingen zal houden. "Op veel plaatsen moet de openbare weg worden gebruikt als manoeuvreerruimte. Het terrein is nu eenmaal zo aangelegd. Sommige zaken kun je niet veranderen en daar moet je je bij neerleggen," volgens de voorzitter. Jaap Lange ziet wel een mogelijkheid om oplossingen voor de toekomst richting te geven. "Je zou in het bestemmingsplan aanpassingen kunnen maken voor de bebouwingsgraad of rooilijnen. Verhoog je de maximale bouwhoogten, dan maak je het mogelijk om dezelfde functionaliteit op minder vierkante meters te realiseren." Een andere ontwikkeling die speelt is de trek naar de Belgische collega's van het bedrijventerrein Meer. "Er zit daar dezelfde bedrijvigheid en ook in de plannen wordt rekening gehouden met het naar elkaar toe groeien van de terreinen. Het is opvallend dat veel Nederlandse ondernemingen al extra loodsruimte aan de Belgische kant hebben gebouwd," vertelt Van Tilburg. De gemeente Breda is sinds kort bezig met een Europees subsidietraject voor ondermeer grensoverschrijdende industrieterreinen. "Hazeldonk is samen met Meer zo'n grensoverschrijdend bedrijventerrein en dat zou een project kunnen worden. We zijn bezig met de subsidieaanvraag," weet Lange. Het is niet de enige activiteit die op Hazeldonk plaatsvindt. De uitbreiding van Hazeldonk fase III is volop aan de gang en de grond wordt momenteel uitgegeven door de gemeente. "De plannen zien er heel mooi uit. Het groen dat we nu nog op Hazeldonk I en II tekort komen, is er op Hazeldonk III volop," vindt Van Tilburg. Gecombineerd met het revitaliseringsproject ziet de toekomst voor Hazeldonk volgens de heren er goed uit.


...behartigt
MKB West-Brabant

...start
Secretarieel werk doorgelicht

...ontdekt
Freefloat™. Gat in de markt voor dj's

...verhoogt
KvK tegen verhoging toeristenbelasting

...verandert
Elektronisch uittreksel nu rechtsgeldig

...rijdt
Zakelijk onderweg (deel 1)

...evalueert
"We hebben zó hard gewerkt!"

...kijkt terug
"Een plant die water moet hebben..."

...reikt uit
Ondernemen is topsport

...rijdt
Zakelijk onderweg (deel 2)

...beveiligt
Beveiliging moet worden gedragen door ondernemers

...vergroot
Gemeente volop bezig met veiligheid

...informeert
Gemeente kieskeurig met bedrijfsgrond

...spreekt
In 't kort

...organiseert
Evenementencomplex met uitstraling

...bevordert
Breda wordt kennisstad

...revitaliseert
Revitalisering voor logistiek bedrijventerrein

...realiseert
Bedrijventerrein Heilaar-Noord: ruimte voor ondernemers

...investeert
"Verbeter je omgeving, begin bij jezelf!"

...toeneemt
Meer werk door vergrijzing

...afneemt
Afkoeling economie laat ook winkelmarkt niet ongemoeid

...onderneemt
Meer winkelplannen dan ooit