In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Burgemeester Meijer:
"Ondernemers nodig voor goed vestigingsklimaat"

De gemeente Geertruidenberg is volop in beweging. Er wordt een ambitieus project gebouwd aan de oevers van de Donge, een economische visie moet blijvende voorspoed bieden en ook wordt het contact met de lokale ondernemers steeds beter. Burgemeester Meijer spreekt over de beweegredenen van de gemeente Geertruidenberg.


Burgemeester Meijer.

Zoals het een trotse bestuurder betaamt, lepelt burgemeester Meijer van Geertruidenberg allereerst de sterke punten van zijn gemeente op. "De kern Geertruidenberg is een karakteristieke vestingstad die dankzij haar uitstraling ver buiten de regio bekend is. Raamsdonk is een agrarisch dorp met een mooie kerk en een aantal karakteristieke gebouwen. Raamsdonksveer tenslotte is een zeer nijver en typisch Brabants dorp," aldus Meijer. Vroeger was het werkzame leven veelal op het water van de Donge gericht. Er woonden destijds veel binnenschippers in de dorpen. Zij werkten van maandag tot en met zaterdag keihard op de binnenvaart en kwamen daarna weer thuis. "Dat is nog niet eens zo lang geleden. Veel inwoners weten dat nog en dat harde bestaan van toen staat in het collectieve geheugen gegrift," weet burgemeester Meijer. In de loop der jaren is er ook op economisch gebied veel gebeurd. In Geertruidenberg kwam zo'n halve eeuw geleden de beeldbepalende Amercentrale, terwijl in Raamsdonksveer vanaf de jaren zeventig het regionaal opgezette bedrijventerrein Dombosch werd ontwikkeld. Momenteel zijn er zo'n tweehonderd ondernemingen gevestigd en is Dombosch een belangrijke economische factor in de regio geworden. Voor het grote publiek is overigens minder bekend dat op Dombosch ook nog een aardig museum is gevestigd. Burgemeester Meijer is er trots op: "Louwman & Parqui - de importeur van Toyota en Lexus - heeft een werkelijk schitterend automuseum op haar terrein. Het is anders van opzet dan het Autotron in Rosmalen en biedt een zeer ruime en interessante kijk op de historie van de auto."

Wederzijds begrip
Als belangrijke ontwikkeling van de afgelopen jaren constateert burgemeester Meijer de groei van de lokale ondernemersvereniging. "Rondo startte drie jaar geleden en is inmiddels gefuseerd met het al bestaande IKD. Het nieuwe VOG, afkorting voor Verenigde Ondernemers Geertruidenberg, is succesvol. Ze weet ondernemers te binden met gezamenlijke inkooptrajecten en is daarnaast een succesvolle pressiegroep binnen de gemeente." Het contact tussen VOG en de gemeente is zeer intensief. Er wordt veelvuldig overlegd en zowel de bedrijvencontactfunctionaris als ikzelf zijn aanwezig bij deze vergaderingen." Een aanstaand project behelst het cameratoezicht op Dombosch. Dankzij de innige samenwerking tussen gemeente, politie en ondernemers zal het bedrijventerrein veiliger gaan worden. "Een sterke ondernemersvereniging heb je hard nodig om tot een goed vestigingsklimaat te komen. Dat besef is zeker in het gemeentehuis aanwezig en we gaan daarom graag de dialoog met de vereniging aan. Natuurlijk kennen deze overleggen 'constructieve wrijvingen' en we spreken nog niet altijd elkaars taal. We hebben ook niet hetzelfde tempo, maar er is wel wederzijds begrip. Natuurlijk moet de VOG ook weer niet teveel begrip voor de overheid krijgen. Dan verliest ze haar functie," grapt Meijer die verder aangeeft dat de gemeente gehouden is aan allerlei zorgvuldigheidsoverwegingen en een ondernemer veel sneller kan beslissen.

Visie
In het gemeentehuis wordt deze dagen veel nagedacht over de economische toekomst. Burgemeester Meijer vertelt: "Ons beleid moet gericht zijn op het behouden en versterken van onze regionale werkgelegenheidsfunctie. Daarnaast hebben wij als andere pijler het creëren van een goed verzorgingsniveau voor de inwoners. De gemeente is op twee fronten bezig: we werken hard aan een overkoepelend economisch plan, een zogenaamd parapluplan en aan deelplannen. In het parapluplan staat onze economische visie centraal. Voor de startnotitie hiervan zijn wij met een aantal punten gekomen en die worden samengevoegd met de speerpunten van de VOG en winkeliersvereniging DE BRUG. De afspraak is dat de startnotitie er dit kwartaal is. Daarnaast hebben we al diverse deelplannen die onder dit parapluplan hangen (bijvoorbeeld Duurzaam Dombosch en een plan voor de detailhandel). Andere deelplannen zijn in ontwikkeling. Zo speelt nu het plan voor de horeca dat we samen met betrokkenen vormgeven." De stelling dat de gemeente Geertruidenberg binnenkort dus een allesomvattend economisch plan voor de komende jaren bezit, wordt door Meijer gerelativeerd. "Zo'n plan moet ruimte bieden voor dynamiek. In de economie komen ontwikkelingen immers vaak snel op je af en daar moet je op in kunnen spelen." Het is de burgemeester duidelijk dat er ook op korte termijn zaken tot stand moeten worden gebracht. "Dat doen we dus bijvoorbeeld met dat cameratoezicht op Dombosch. De overheid maakt vaak beleid voor de lange termijn, maar als we dat alleen maar doen, ontbreekt straks het draagvlak bij de ondernemers en schieten we samen niets op."


...inspireert
Bloeiende economie
is de basis voor het
realiseren van dromen

...springt
'Springen geeft positieve stress'

...helpt
MKB: help jongeren aan werk

...werkt
Gevraagd: jonge en gemotiveerde mensen voor leuk werk in de procesindustrie

...produceert
Technisch rubber uit Bulgarije

...herstelt
Begin economisch herstel West-Brabant

...vervangt
Rutten nieuwe voorzitter KvK West-Brabant

....belegt
De Beleggingsadviseurs

...onderneemt
Ondernemend netwerken, netwerkend ondernemen

...spreekt
"Ondernemers nodig voor goed vestigingsklimaat"

...ontwikkelt
Volop ontwikkelingen in Geertruidenberg

...signaleert
Toenemende betrokkenheid van de ondernemers

...bestuurt
"De grote economische lijn moet worden vastgesteld"

...concludeert
Privacy vereist meer transparantie

...rijdt
Onderweg

...speelt
Ondernemersconcert van netwerk De VOC succesvol

...vertoont
'Cijfers in perspectief'

...herstructureert
2,5 Miljoen euro voor Vosdonk Etten-Leur

...onderzocht
Bijna één op de drie bouwprojecten stagneert vanwege milieuregelgeving