In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Bestuursleden ondernemersvereniging VOG:
"De grote economische lijn moet worden vastgesteld"

"Je krijgt ondernemers echt niet uit hun stoel met discussies over revitalisering, maar wel met kostenvoordelen. Dankzij het laatste krijg je uiteindelijk een ondernemerscollectief dat gericht pressie kan gaan uitoefenen." Louis de Wit verwoordt kort de strategie die voorheen Rondo en nu VOG volgde om uit te groeien tot een succesvolle ondernemersvereniging. Het enthousiaste bestuur heeft genoeg plannen en een uitgesproken mening.Een jaar geleden fuseerde Rondo met IKD. De nieuwe vereniging VOG staat voor Verenigde Ondernemers Geertruidenberg en maakt bundeling van krachten richting de lokale overheid mogelijk. Toch is er meer volgens bestuurslid Louis de Wit: "Je kunt ook denken aan het delen van kennis, maar ook zeker aan gezamenlijke inkoop. Onze activiteiten leven bij de leden, want maandelijks wordt de website 50.000 keer bezocht." Het bestuur heeft een duidelijke mening. Voorzitter Henk Adriaanse vertelt: "Bedrijven vormen de kurk waarop de samenleving drijft. Als je dan ziet hoeveel aandacht het bedrijfsleven in de politiek krijgt, is dat diep triest. Op het moment dat ondernemend Geertruidenberg niet meer zou sponsoren, vallen er veel evenementen weg. Deze gemeenschap houdt dan op met voetballen, hockeyen en wat al niet meer. De ondernemers zijn drager van zoveel zaken en dat is ook geen probleem, maar dan verwacht je van de gemeentelijke overheid wel meer inzet."

De statisticus
In de bestuursvergaderingen wordt dieper ingegaan op de economische situatie in de gemeente. "Waarom vestigen bedrijven zich in deze gemeente? Heeft dat te maken met extra mogelijkheden ondersteund door de gemeente of heeft het meer met de ligging te maken en is het dus eigenlijk gebaseerd op toeval? Wij denken dat het voornamelijk toeval is en niet te danken is aan een actieve inzet van de gemeente," stelt Henk Adriaanse. Er werd verder gedacht en het beleid van de gemeente werd belicht. Een groot probleem, want de ondernemers missen dat beleid. "Je moet bedrijfsmatige doelstellingen formuleren en dan kom je tot de ontdekking dat er binnen deze gemeente geen eenduidig economisch beleid is geformuleerd. Als de overheid al geen beleid formuleert, hoef je dat van die vrijgevochten ondernemers al helemaal niet te verwachten. Uiteindelijk leidt dat allemaal tot niets. Je moet doelstellingen hebben en precies weten waar je mee bezig bent. Godfried Bomans zei al: "De statisticus waadde vol vertrouwen de rivier door die gemiddeld een meter diep was. Hij verdronk." Het ontbreken van economisch beleid is in deze gemeente een duidelijk gemis," zegt Adriaanse.

Half vol of half leeg?
Volgens Adriaanse moet het brede economische beleid ook fungeren als paraplu. Kort na het interview werd gesproken over het horecabeleid van de gemeente. "Waarom is er geen economisch beleid, maar wil men wel horecabeleid vastleggen? In mijn ogen is horecabeleid een deel van economisch beleid dat nog niet eens is vastgesteld." Het stoort de bestuursleden van VOG dat in omliggende gemeenten wel sprake is van evenwichtig economisch beleid. De voorzitter vervolgt: "Kijk naar Oosterhout of Werkendam. Daar is gesproken over beleid en is een duidelijk doel geformuleerd. In Geertruidenberg moet eerst eens de grote economische lijn worden vastgesteld." Collega-bestuurder De Wit vult aan: "Na beleid moet natuurlijk actie volgen. Het feit dat je een beleidsplan hebt, moet natuurlijk wel resulteren in verdere actie." Naast het ontwikkelen van economisch beleid wil de VOG ook meer persoonlijke aandacht vanuit de gemeenteburelen.

Adriaanse vertelt: "Het probleem is dat onze bedrijvencontactfunc-tionaris deze functie nu van de gemeente heeft gekregen, maar daar gewoon te weinig tijd voor heeft. Onze bedrijvencontactfunctionaris heeft als hoofdtaak de ontwikkeling van Dongeburgh. Dan mag je niet van verwachten dat er een actieve rol richting de ondernemers wordt gespeeld. De gemeente moet iemand vrij maken voor die rol en daarnaast handvaten en doelstellingen meegeven." Een ander heikel punt volgens de ondernemers is het ontbreken van een wethouder Economische Zaken. "In onze gemeente is er wel een afzonderlijke wethouder voor Sport en Cultuur. Er is daar dus iemand de hele dag mee bezig, terwijl er geen wethouder economie is. Je moet een wethouder hebben die weet wat er bij de bedrijven speelt en daarop reageert binnen de gemeente. Met de verkiezingen in aantocht zullen partijen wel allerlei parafen in hun programma's opnemen, maar ik ben bang dat bij de coalitiebesprekingen een hoop ondernemerspunten worden vergeten," aldus Henk Adriaanse. Collega De Wit besluit: "Misschien zijn de behaalde resultaten wel het maximaal haalbare op dit moment. Wellicht moeten we niet kritisch zijn, maar juist dankbaar dat de gemeente ons serieus neemt. Is het glas half leeg of half vol?"


...inspireert
Bloeiende economie
is de basis voor het
realiseren van dromen

...springt
'Springen geeft positieve stress'

...helpt
MKB: help jongeren aan werk

...werkt
Gevraagd: jonge en gemotiveerde mensen voor leuk werk in de procesindustrie

...produceert
Technisch rubber uit Bulgarije

...herstelt
Begin economisch herstel West-Brabant

...vervangt
Rutten nieuwe voorzitter KvK West-Brabant

....belegt
De Beleggingsadviseurs

...onderneemt
Ondernemend netwerken, netwerkend ondernemen

...spreekt
"Ondernemers nodig voor goed vestigingsklimaat"

...ontwikkelt
Volop ontwikkelingen in Geertruidenberg

...signaleert
Toenemende betrokkenheid van de ondernemers

...bestuurt
"De grote economische lijn moet worden vastgesteld"

...concludeert
Privacy vereist meer transparantie

...rijdt
Onderweg

...speelt
Ondernemersconcert van netwerk De VOC succesvol

...vertoont
'Cijfers in perspectief'

...herstructureert
2,5 Miljoen euro voor Vosdonk Etten-Leur

...onderzocht
Bijna één op de drie bouwprojecten stagneert vanwege milieuregelgeving