In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Volop ontwikkelingen in Geertruidenberg

Het nieuwbouwproject 'Dongeburgh' moet de natuurlijke verbinding tussen de kernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg gaan vormen. Terwijl ondertussen de contouren daadwerkelijk zichtbaar worden, telt wethouder Ad van Onzenoort nog steeds de zegeningen van het provinciale plan 'Bouwen binnen strakke contouren' dat grootschalige nieuwbouw en sanering mogelijk maakt.


Ad van Onzenoort.

Ad van Onzenoort werd als interim-wethouder aangesteld en is een man met politieke ervaring. Al in de jaren zeventig was hij actief als wethouder van het toen nog zelfstandige Geertruidenberg. Als geen ander heeft hij dan ook de discussie meegemaakt om de twee kernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg naar elkaar te laten groeien. "Daar wordt inderdaad al lang over gesproken. Na de gemeentelijke herindeling van 1997 zijn de visies aangepast en is het masterplan 'Dongeoevers' ontwikkeld. Op beide oevers van de Donge is daarom nieuwbouw gepland. Vroeger zaten 'het Veer' en 'den Berg' met de ruggen naar elkaar toe, maar dat zal straks niet meer zo zijn. De belangrijkste doelstelling is om de twee kernen zowel letterlijk als figuurlijk naar elkaar te laten kijken.

Ik zie intussen ook steeds meer begrip en samenwerking tussen de twee inwonersgroepen." Elke bestuurder heeft af en toe eens steun van boven nodig. "Als een zegen kwam de provincie met haar plan 'Bouwen binnen strakke contouren'. Vroeger kreeg de gemeente ruimte om per jaar met beperkte contingenten nieuwe woningen te bouwen. Dankzij de nieuwe plannen werd het voor ons mogelijk om binnen bepaalde bebouwingsgrenzen onbeperkt te bouwen. Hierdoor konden wij 'Dongeburgh' versneld gaan ontwikkelen," aldus de wethouder.

Ontwikkeling 'Dongeburgh'
'Dongeburgh' heeft een hoog ambitieniveau. Het project bestaat uit drie deelgebieden met elk een heel eigen karakter. 'De Vesting' is het eerste plandeel. Op de voormalige Spoorzone komen woonbastions aan het water, ingebed in het groen. Aan de Raamsdonkveerse kant komen de andere twee plandelen: 'Heereland' langs de Boterpolderlaan en 'Rivierzicht' rond de Dongebrug. Eind 2006 worden de twee kernen met een fietsbrug verbonden. Van Onzenoort: "Een kenmerk van het plan is de hoogwaardige architectuur. Wij willen geen twijfelachtige middelmaat, dus hebben we gezocht naar vernieuwende architecten. Dat was een lastige klus, maar het is wel gelukt." Het gaat niet alleen om het bouwen van circa 950 nieuwe woningen en het realiseren van een HOED (huisartsen-onder-een-dak) met apotheek, maar ook de infrastructuur moet worden aangepast.

Belangrijke verplaatsing is die van het Texaco-benzinestation naar de locatie naast Oudenallen Prefab Beton te Geertruidenberg. Langs die locatie ligt ook de West-tangent, die deels klaar is maar nog niet mag worden gebruikt. Als we dat wel zouden doen, zou al het verkeer vanaf De Landonk door Raamsdonksveer rijden en dan pas bij de Triangel uitkomen. Dat is ongewenst en we wachten daarom met de openstelling van de weg tot ook de 2e fase van de West-tangent klaar is," aldus de wethouder. De laatste fase van de West-tangent is de aansluiting op de A59. Dat zal echter nog geruime tijd duren. Van Onzenoort: "Rijkswaterstaat zal in de toekomst het klaverblad A 59 en A 27 verbreden. Op dat moment ligt de nu aanwezige afslag bij de Triangel in de weg en daardoor zal er aanleiding zijn om de West-tangent rechtstreeks aan te laten sluiten op de A 59."

Projectontwikkelaars
Waar fors gebouwd gaat worden, moeten vaak ook partijen wijken. In het plangebied 'Dongeburgh' waren uiteraard ook een aantal bedrijven gevestigd, omdat de oevers van de Donge van oudsher bestemd waren voor bedrijvigheid. In het verleden heeft de gemeente Raamsdonk een deel van het terrein van de voormalige Pontonnierskazerne aangekocht om een aantal milieuhinderlijke bedrijven te kunnen verplaatsen. Nadat Rijkswaterstaat de locatie deels had afgegraven voor het beleid 'ruimte voor de rivier' kon het bedrijventerrein De Pontonnier ontwikkeld worden. Daardoor ontstond langs het water nieuwe bedrijfsruimte voor de watergebonden bedrijven, zoals scheepswerf 'de Donge', die plaats moest maken voor het deelplan Rivierzicht-zuid. Het kostte nogal wat inspanning om ook deze oever te kunnen herontwikkelen.

Van Onzenoort: "Naast de sloop van de opstallen en het saneren van de locatie, moest er ook een nieuwe waterkerende dijk worden aangelegd. Hiermee wordt het laatste deel van het hoogwatervrijmaken Dongemondgebied afgerond. Maar om die reden waren ook Rijkswaterstaat, de provincie en het waterschap partij bij de ontwikkeling van deze locatie". Oorspronkelijk was het gemeentelijk uitgangspunt dat het hele project 'Dongeburgh' door dezelfde projectontwikkelaar werd gerealiseerd. De zaken verliepen echter anders. Van Onzenoort vertelt: "Het lukte BAM Vastgoed niet om alle benodigde gronden te verwerven.

Op een gegeven moment heeft de gemeenteraad besloten om samen met BAM en WSG door te gaan met de ontwikkeling van deelgebied De Vesting, zodat toch gestart kon worden met het project. We hebben hierdoor per deelgebied verschillende projectontwikkelaars voor Dongeburgh gekregen." Ook andere -milieuhinderlijke- bedrijven op diverse locaties in de gemeente worden verplaatst naar het bedrijventerrein de Pontonnier, zodat ook daarvoor nieuwbouw in de plaats kan komen. Naast al deze nieuwbouwplannen heeft de wethouder met Ruimtelijke Ordening in de portefeuille ook oog voor Raamsdonk. In het kleine dorp dreigt de middenstand te vertrekken. "Dat is natuurlijk op den duur een slechte ontwikkeling voor zo'n dorp. We moeten ernaar streven om het inwonertal van Raamsdonk te verhogen, waardoor het dorp voor de middenstand weer rendabel wordt. Boerderijen die vrijkomen, zou ik graag verplaatsen en vervolgens in Raamsdonk willen vervangen door woningbouw. De provincie moet hier echter wel aan meewerken," besluit de wethouder.


...inspireert
Bloeiende economie
is de basis voor het
realiseren van dromen

...springt
'Springen geeft positieve stress'

...helpt
MKB: help jongeren aan werk

...werkt
Gevraagd: jonge en gemotiveerde mensen voor leuk werk in de procesindustrie

...produceert
Technisch rubber uit Bulgarije

...herstelt
Begin economisch herstel West-Brabant

...vervangt
Rutten nieuwe voorzitter KvK West-Brabant

....belegt
De Beleggingsadviseurs

...onderneemt
Ondernemend netwerken, netwerkend ondernemen

...spreekt
"Ondernemers nodig voor goed vestigingsklimaat"

...ontwikkelt
Volop ontwikkelingen in Geertruidenberg

...signaleert
Toenemende betrokkenheid van de ondernemers

...bestuurt
"De grote economische lijn moet worden vastgesteld"

...concludeert
Privacy vereist meer transparantie

...rijdt
Onderweg

...speelt
Ondernemersconcert van netwerk De VOC succesvol

...vertoont
'Cijfers in perspectief'

...herstructureert
2,5 Miljoen euro voor Vosdonk Etten-Leur

...onderzocht
Bijna één op de drie bouwprojecten stagneert vanwege milieuregelgeving