In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Ine de Wolf signaleert:
Toenemende betrokkenheid van de ondernemers

Ondernemers verdienen aandacht van de overheid. In het gemeentehuis van Geertruidenberg wordt die aandacht zeker gegeven, maar dat het meer kan zijn, wordt ook onderkend. Een aantal doelstellingen van 'Duurzaam Dombosch 2012' zijn inmiddels gerealiseerd, maar in de tussenliggende periode moet er, o.a. in samenwerking met de ondernemers, nog meer bereikt worden.


Ine de Wolf.

Ine de Wolf werkt inmiddels ruim 13 jaar bij de gemeente Geertruidenberg. Tot medio 2002 als afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling c.a. en destijds o.a. nauw betrokken bij de ontwikkeling van het langetermijnbeleid 'Duurzaam Dombosch 2012'. Daarna als projectmanager van het grootschalige nieuwbouwproject 'Dongeburgh'. Naast deze functie onderhoudt zij ook de contacten met de plaatselijke ondernemersverenigingen.

Positieve instelling
Met 'Duurzaam Dombosch 2012' heeft de gemeente Geertruidenberg een fors aantal doelstellingen voor de langere termijn geformuleerd. "Hoewel een aantal zaken is gerealiseerd, zoals de aanleg van de rotonde op de Maasdijk bij de afrit A 27, zijn er ook diverse zaken die nog moeten gebeuren. Daardoor ontstaat er een spanningsveld met de ondernemers, die het liefst alles meteen afgerond wilden zien," aldus De Wolf. Gelukkig worden er ondertussen wel spijkers met koppen geslagen. Het eerste concrete actiepunt behelst de verkeerssituatie op de Zalmweg. "Deze ontsluitingsweg van bedrijventerrein Dombosch I is zeker niet verkeersveilig te noemen. Probleem is dat er veel verschillende verkeersstromen samenkomen. Er rijden vrachtwagens die de bedrijven bevoorraden, werknemers, bewoners van het nieuwbouwplan Achter de Hoeven, maar ook scholieren van het Dongemond College.

Samen met alle partijen, waaronder de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg (VOG), proberen we dit probleem te verhelpen. Het zal het eerste punt zijn dat we samen aanpakken." Op Dombosch ziet De Wolf de interesse van de gemeente en van de ondernemers voor de gemeenschap overigens toenemen. "Deze gemeente heeft een pendeloverschot van ruim zeventig procent. Dat betekent dat de meeste ondernemers en hun werknemers buiten de gemeente wonen. De meesten komen dus om 8 uur 's ochtends en gaan om 6 uur weer naar huis. Er is daardoor minder betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Ik moet echter zeggen dat dankzij de oprichting van de VOG het bewustzijn van de rol in de lokale samenleving is toegenomen. Ik merk dat er bij de ondernemers een meer positieve instelling richting de samenleving en de gemeente is ontstaan."

Snelheid
De bestuursleden van de VOG zijn voorname gesprekspartners voor De Wolf. De vereniging die ontstond na een geslaagde vrijage tussen Rondo en IKD timmert nadrukkelijk aan de weg en klopt ook regelmatig op de deuren van het gemeentehuis. Ine de Wolf vertelt: "De VOG is geen doorsnee ondernemersvereniging, geen standaard gezelligheidsclub. Het bestuur is vooral sterk in het behalen van kostenbesparingen voor zijn leden. Ik vind het een enthousiaste en zeer assertieve vereniging." Het kenmerkende verschil tussen deze 'vrijgevochten' ondernemers en de plaatselijke overheid is de snelheid van werken. De Wolf: "Ondernemers beslissen en handelen per definitie snel. De minimale beslistermijn van de gemeente(raad) is zes weken. Dat is een feit en vastgelegd in de regelgeving. Desondanks proberen wij zo flexibel mogelijk met onze ondernemers om te gaan."

Centrumvisie
Het gaat in de gemeente Geertruidenberg niet alleen om de (vaak grotere) industriële bedrijven. Ook de detaillisten hebben zich verenigd. In De BRUG bundelen de winkeliers van de twee kernen hun krachten. In samenspel met de gemeente werd een hartelijke ontvangst voor nieuwkomers bedacht. "In 'Dongeburgh' komen natuurlijk veel nieuwkomers in onze gemeente wonen. Je moet dan ook proberen hen bij onze middenstand te laten kopen om zo de lokale economie te versterken. De winkeliers hebben nu voor iedere nieuwe bewoner een welkomstpakket gemaakt met daarin allerlei kortingsbonnen. Alles bij elkaar kan men een korting van ongeveer 750 euro krijgen. De nieuwe bewoners van Achter de Hoeven hebben van de winkeliersvereniging als eersten een envelop gekregen." De gesprekken met de detaillisten gaan momenteel ook steeds intensiever over de opwaardering van het winkelcentrum. "We zijn bezig met een centrumvisie en betrekken de winkeliers daar ook nadrukkelijk bij. In Raamsdonksveer is het winkelaanbod nogal verspreid. Dat willen we op termijn bij elkaar brengen, en ook de kwaliteit van het centrumgebied verbeteren" aldus De Wolf, die het gesprek beëindigt en zich spoedt naar een volgend overleg.


...inspireert
Bloeiende economie
is de basis voor het
realiseren van dromen

...springt
'Springen geeft positieve stress'

...helpt
MKB: help jongeren aan werk

...werkt
Gevraagd: jonge en gemotiveerde mensen voor leuk werk in de procesindustrie

...produceert
Technisch rubber uit Bulgarije

...herstelt
Begin economisch herstel West-Brabant

...vervangt
Rutten nieuwe voorzitter KvK West-Brabant

....belegt
De Beleggingsadviseurs

...onderneemt
Ondernemend netwerken, netwerkend ondernemen

...spreekt
"Ondernemers nodig voor goed vestigingsklimaat"

...ontwikkelt
Volop ontwikkelingen in Geertruidenberg

...signaleert
Toenemende betrokkenheid van de ondernemers

...bestuurt
"De grote economische lijn moet worden vastgesteld"

...concludeert
Privacy vereist meer transparantie

...rijdt
Onderweg

...speelt
Ondernemersconcert van netwerk De VOC succesvol

...vertoont
'Cijfers in perspectief'

...herstructureert
2,5 Miljoen euro voor Vosdonk Etten-Leur

...onderzocht
Bijna één op de drie bouwprojecten stagneert vanwege milieuregelgeving