In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...


Columns
Mr. H.G.M Daemen
Dimitri Duine
Mr. E.J.L. Mulderink
Ron Massot
Burenrecht
mr. H.G.M Daemen
notaris te Oosterhout
Wanneer men naast elkaar woont, heeft dat bepaalde maatschappelijke, sociale en juridische gevolgen. Hoe we als buren met elkaar om behoren te gaan, wordt bepaald door een zekere zorgvuldigheid die van ieder verwacht mag worden, door hetgeen maatschappelijk is aanvaard of eenvoudig door normen van fatsoen.

Maar daarover kunnen de meningen verschillen, zo blijkt maar al te vaak. Soms is in de wet een oplossing te vinden. Waar loopt precies de erfgrens, wat als blijkt dat de schuur van de buren een stukje op uw grond staat en hoe zit het ook alweer met bomen en struiken? Is er een erfafscheiding (een muur, een hek, een gracht) dan wordt de grens vermoed daar midden onderdoor te lopen.

Dit wettelijk vermoeden kan worden weerlegd door aan te tonen dat de erfgrens elders loopt. U kunt dit redelijk eenvoudig nagaan bij het kadaster. Desnoods kunt u het kadaster vragen de grens ter plekke vast te stellen. Blijkt de schuur van de buren een stukje op uw grond te staan, dan vindt een belangenafweging plaats. Zouden uw buren door wegneming van het overgebouwde deel onevenredig veel zwaarder benadeeld worden dan u door handhaving daarvan, dan kunnen uw buren verlangen ofwel dat u hen tegen schadeloosstelling een erfdienstbaarheid verleent tot handhaving van de bestaande toestand ofwel, te uwer keuze, dat u de strook grond aan hen overdraagt.

Een boom moet minstens 2 meter van de erfgrens staan, heesters en struiken 50 centimeter. Alleen als de gemeente andere voorschriften hanteert of de buren toestemming hebben gegeven, mag daarvan worden afgeweken. Doorgeschoten wortels mag u weghakken, overhangende takken mag u pas wegsnijden indien de buurman dit ondanks aanmaning nalaat. Met name in kwesties van burenrecht geldt: goed overleg, liefst vooraf, doet wonderen. Mocht u er toch niet uitkomen, steek dan eerst uw licht eens op bij een onpartijdige deskundige, uw notaris dus. Wellicht kan hij, als een soort rechter in vredestijd, uitkomst bieden.
...inspireert
Monique Velzeboer inspireert startende ondernemers

...beweegt
Personeelszaken uitbesteden?

...spreekt
Nassaulezing goed bezocht

...verzorgt
'Niet achterover leunen, maar in beweging blijven'

...onderscheidt
Economische impuls voor West-Brabant

...deponeert
Deponeer tijdig de jaarrekening

...netwerkt
Netwerken op eindejaarsbijeenkomst

....kijkt
Veel belangstelling voor een snuffelstage

...vereenvoudigt
Project KvK West-Brabant genomineerd voor European Enterprise Awards

...onderzoekt
Hoe West-Brabant de gemeentelijke regeldruk aanpakt

...reikt uit
Brabant en Zeeland hebben technische mensen hard nodig!

...fuseert
KvK ook na fusie goed bereikbaar voor ondernemer

...volgt
Alleen het bundelen van kennis geeft het beste resultaat

...vertrouwd
"Accountant is de vertrouwenspersoon van het MKB"

...loopt
Online boekhouden als financiële cockpit

...verstrekt
Basel II heeft grote gevolgen voor bedrijfsleven

...leest
Kiezen voor een kantoor met vergunning of niet?

...levert aan
Lastenverlichting en eenvoudige informatie-uitwisseling

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...gunt
'Ondernemen is elkaar iets gunnen'

...rijdt
Zakelijk onderweg

...handelt
Flinke omzettoename detailhandel

...groeit
Logistieke kansen in de Zeeuwse Delta

...stijgt
Sprekende cijfers kantorenmarkten derde kwartaal 2006

...ontwikkelt
Breda complete winkelstad

...ondertekent
Onderzoek naar mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling Steenakker-Zuid