In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2004

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl
Miljoenennota in Grote Kerk van Breda
Het kabinetsbeleid helder verklaard

Elke woensdag na de derde dinsdag in september worden in de Grote Kerk van Breda de kabinetsplannen voor het nieuwe begrotingsbeleid besproken. Dit jaar waren de reacties van de aanwezigen intenser dan voorheen. Dat zal zondermeer met de ingrijpende plannen te maken hebben.

Drs. P. van der Werf

De negende aflevering van de Miljoenennota Breda was de eerste met Jong Management in de organisatie. Deze vereniging richt zich op managers tussen 28 en 40 jaar. Voorzitter Koenraad de Klerk vertelde vooraf: "We zijn net zoals BZW aangesloten bij VNO/NCW en dit evenement past dan ook prima in onze doelstellingen. De Grote Kerk is natuurlijk een schitterende locatie en de combinatie met de parkeermogelijkheden bij de KMA maken dit evenement eigenlijk uniek." Voor de voorzitter was de traditionele samenkomst op de derde woensdag niet zijn eerste keer. Hij was al vaker geweest. "Ik heb me al eerder verbaasd over hoe helder De Jong, Directeur-generaal van de Rijksbegroting, de kabinetsplannen kan uitleggen. Overigens heeft het Ministerie daarnaast een prima voorlichtingsfilm die je helaas nooit op televisie ziet," aldus De Klerk. Veel regionale prominenten waren ook dit jaar weer aanwezig in de Grote Kerk. Burgemeesters, wethouders en ook een aantal captains of industry hadden tijd gevonden voor de bijeenkomst. Secretaris Kees van Fessem van ondernemersvereniging BZW had hoop op veel reacties van de aanwezigen. "Er is in mijn ogen veel stof tot discussie. Er zijn genoeg zaken in de plannen die ondernemers echt raken." In afwezigheid blonk deze aflevering wel de altijd prominent aanwezige, veel retorische vragenstellende politicus Tjerk Westerterp uit.

Meer marktwerking
De heer De Jong startte zijn betoog met het plaatsen van de kabinetsplannen in een breed perspectief. Waarom was de piek aan het einde van de jaren negentig zo hoog en het dal van de laatste jaren zo diep? Volgens De Jong moet het antwoord deels worden gevonden in de toepassing van allerlei vervroegde uittredingsmogelijkheden voor werknemers. VUT, prépensioen en starre sociale wetgeving hebben bijgedragen aan te weinig arbeidspotentieel in de 'gouden' jaren negentig. Loonstijgingen waren het gevolg en pas na sterke winstdalingen werden de dure werknemers op straat gezet. Gevolg was dat de concurrentiepositie van het bedrijfsleven verslechterde en dat daardoor de ingezette daling in Nederland groter is dan elders in Euroland. "De overheid moet zich steeds meer bezig gaan houden met echte overheidstaken zoals openbare veiligheid en sociale zekerheid. Voor zorg en onderwijs is de Rijksoverheid gewoon niet de beste uitvoerder. Daar moet meer marktwerking komen," vertelde De Jong over de zienswijze van het kabinet. Met innovatie van alle arbeidsprocessen moet de productiviteit omhoog en daarmee de concurrentiepositie weer verbeterd. De overheid moet deze innovatie op allerlei manieren ondersteunen. Met een overvloed aan sheets maakte hij het kabinetsbeleid zichtbaar in cijfers, diagrammen en grafieken.

Onbetrouwbare partner?
Op de discussie met de panelleden hadden velen gewacht en Kees van Fessem kreeg gelijk: er waren veel vragen. Hoe zit het met het grijze kenteken? Komt er nog iets van de beloofde administratieve lastenverlichting? Hoe moet het consumentenvertrouwen omhoog? Panellid John van Kollenburg heeft als specialisme accountancy en vond de overheid een onbetrouwbare partner. Niet alleen wat betreft de oudedagsvoorziening, maar ook bij zoiets alledaags als een PC-Privé plan. Het is er en wordt ook ineens afgeschaft. De Jong reageerde met de opmerking dat de prijzen van computers na de afschaffing wel met veertig procent daalden. De regeling bleek achteraf zinloos. Cees Oudshoorn, directeur Economische Zaken VNO-NCW vertelde in hoofdlijnen het kabinetsbeleid te steunen. "Er moet wel beter met de afschaffing van de prépensioenen worden omgegaan. Ik heb dat liever generatiegewijs. Mensen moeten er aan wennen en er zich op kunnen voorbereiden." Over de verlaging van het tarief voor de vennootschapsbelasting was Oudshoorn niet te spreken. "Dat is een sigaar uit eigen doos. De VPB wordt lager, maar auto's met grijs kenteken worden meer belast. De maatregel is per saldo budgetneutraal. Het bedrijfsleven wordt daarmee niet gesteund." Een pittige reactie uit de zaal suggereerde dat nu het economisch minder gaat, het bedrijfsleven zich achter het kabinet verschuilt om hen het 'vuile werk' van de hervormingen van pensioenen en sociale zekerheid op te laten knappen. Het zou de werkgevers niet slecht uitkomen. Oudshoorn sprak dit natuurlijk tegen en daarmee kwam een einde aan de negende Miljoenennota van Breda. Er kon worden geborreld.

Meer informatie
Internet: www.miljoenennotabreda.nl


...informeert
Het kabinetsbeleid helder verklaard

...start
Gebouwtechnisch Maatwerk

...innoveert
Innovatief ondernemerschap in de (Starters)lift

...bezoekt
'Ik kan iedereen de Startersdag aanraden'

...jubileert
Twee generaties Fens 25 jaar bij KvK

...vergaart
Snel kennis vergaren tijdens een seminar

...belegt
De beleggings- adviseurs

...rijdt
Zakelijk onderweg

...netwerkt
Netwerken in de regio

...organiseert
Goes is economisch hart van Zeeland

...ontmoet
Ambiance van gastvrijheid

...onderneemt
Burgemeester geniet van ondernemers- geest

...presenteert
"Het draait om mensen"

...groeit
Vliegbasis Gilze-Rijen maakt zich op voor uitbreiding

...behartigt
Belangenbehartiging met sociaal gezicht

...golft
Golf slaat aan in regio Gilze en Rijen

...begeleidt
"Het gras is niet groener bij de buren"

...werkt
Vijftigplussers aan het werk houden, geen luxe maar pure noodzaak

...ontwikkelt
Risico en rendement dichter bij elkaar

...nomineert
Genomineerden BOS bekend

...dineert
Ontspannen bijpraten in een prinselijke ambiance

...revitaliseert
FinanciŽle steun is aanzet tot verdere revitalisering bedrijventerrein

...huisvest
NVM Bedrijfs Onroerend Goed komt met groot winkelmarkt- onderzoek