In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2004

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Havenburgemeesters roepen op tot bovenregionaal beleidsplan

Het Zeeuwse havengebied ligt verspreid over de gemeentes Borsele, Terneuzen en Vlissingen. Verantwoordelijk voor de veiligheid in dat gebied zijn de drie burgemeesters van deze gemeentes. Daarnaast hebben Jaap Gelok (Borsele), Jan Lonink (Terneuzen) en Anneke van Dok-van Weele (Vlissingen) een duidelijke visie op de economische ontwikkeling in het gebied. "Het zou mij een lief ding zijn als er een sociaal-economisch plan zou worden ontwikkeld voor het hele estuarium."Lonink: "Productie heeft in dit werelddeel natuurlijk niet zoveel toekomst. Die zal toch vooral zitten in de handelsstromen die vanuit de gehele wereld naar hier worden aangevoerd. In de toekomst wordt meer en meer in containers vervoerd. Het deelhebben aan die containeroverslag is van belang voor dit gebied."

Gelok: "Het perspectief voor deze haven is dat die zich van een industriehaven omvormt naar een doorvoerhaven. De aanwezigheid van containervervoer is daarbij een heel belangrijk aspect. Dat zal ook de toekomst van de haven zijn."

Van Dok: "Denk alleen al aan de groei van Europa. Met de uitbreiding van de EU hebben we nu een achterland met vijfhonderd miljoen consumenten. Er liggen grote groeimogelijkheden in dit gebied. De WCT moet er komen."

Lonink: "Ik steun vanuit Terneuzen de komst van de WCT. De kanaalzone kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vervoersproblematiek. Binnenvaart via het kanaal kan het treinvervoer bij Goes ontlasten."

Van Dok: "Let wel, over de WCT moeten nog heel belangrijke discussies worden gevoerd. Want &aecute;ls deze voorziening inderdaad meer groei en werkgelegenheid tot stand brengt, hoe zorg je er dan voor dat je over voldoende infrastructuur beschikt? En dan bedoel ik niet alleen voldoende wegen, maar ook voldoende arbeidskrachten en voldoende kennis. Dat is voor de hele regio, inclusief Vlaanderen, een belangrijk vraagstuk. Daarom zou de ontwikkeling van een economisch plan voor het hele gebied, inclusief Vlaanderen, mij een lief ding zijn. Want dat hebben we echt nodig, zowel om de spin-off van de WCT optimaal te benutten als om de natuur te beschermen."

Lonink: "Voor dergelijke grote ontwikkelingen hebben we hier soms te kleine instituten, te weinig kracht. We merken dat nu bij de glastuinbouw. Hoe koppelen we straks die glastuinbouw aan de regionale arbeidsmarkt? Hoe zorgen we ervoor dat daar niet allemaal Polen komen te werken? Ook dergelijke dingen vragen in feite om een sociaal-economisch beleidsplan dat je maakt vanuit een breder perspectief."

Gelok: "Zo'n plan zou ook op ruimtelijk gebied voordelen bieden. Dan kun je kijken wat een en ander betekent voor de invulling van het hele estuarium. We hebben enerzijds een heel waardevol cultuurlandschap en anderzijds industrie. Dat moet je wel in balans houden."

Van Dok: "Het mooiste zou zijn als Antwerpen, Vlaanderen en de provincie Zeeland gezamenlijk tot zo'n opdrachtformulering komen. Ieder vanuit de eigen, te verwachten belangen. Het gekke is dat we in Nederland werken met groeimodellen die gebaseerd zijn op een verenigd Europa. Maar met het maken van plannen die alleen Nederlands gebied omvatten, doen we eigenlijk het omgekeerde van wat ten grondslag ligt aan onze groeiverwachting."

Veiligheid
Lonink: "Veiligheid is onze corebusiness geworden, veel meer dan in het verleden. We zijn er nu bijna dagelijks mee bezig. Terrorisme heeft uiteraard ook onze aandacht. We zijn ons bewust van de risico's in dit gebied."

Gelok: "We hebben niet voor niets een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen waar mensen met vragen over veiligheid terecht kunnen. We zitten in een heel kwetsbaar gebied, met veel chemische industrie en een kerncentrale. Er is dus alles aan gelegen om de veiligheid in dit gebied te optimaliseren."

Van Dok: "Het grote probleem zit hem overigens niet in de afzonderlijke diensten, die zijn perfect op hun taken voorbereid. Het probleem ontstaat pas als je een calamiteit hebt, waarbij politie, brandweer, geneeskundige en andere diensten met elkaar moeten samenwerken.
In die coördinatie hebben we de afgelopen jaren heel veel tijd gestopt." Lonink: "We oefenen daartoe ook veel vaker, zoals begin dit jaar met de Luchtmobiele Brigade bij Dow. We evalueren de uitkomsten van zo'n oefening en zorgen dat de procedures goed verlopen, dat alles op elkaar is afgestemd."

Gelok: "Optimale veiligheid vergt behoorlijk wat extra investeringen van onze kant, maar ook extra investeringen van de bedrijven zelf. Overigens pakken die dat goed op. Ze staan natuurlijk niet altijd te juichen, maar ze realiseren zich wel dat ze een belangrijke functie vervullen en denken met ons mee. De industrie communiceert zelf ook veel meer dan vroeger met de bevolking. Ook zij realiseren zich dat ze in een kwetsbaar gebied werken."
Lonink: "Waar we nog wel mee worstelen is met risico-communicatie. Enerzijds moet je mensen erop voorbereiden dat er iets kan gebeuren, anderzijds wil je mensen niet bang maken. Het is lastig om daar een evenwicht in te vinden."


...onderneemt
Het grootste zakelijke platform in Zuidwest Nederland

...start
"We maken kabaal voor de ondernemer"

...prikkelt
Kritische (zelf)reflectie prikkelt uw ondernemersgeest

...redt
'Eén ochtendje praten kan je bedrijf redden'

...spreekt
Maij-Weggen spreekt op eindejaars- bijeenkomst KvK

...bespaart
Tijdig uitschrijven bespaart geld

...deponeert
Boete bij te laat deponeren

...belegt
De beleggings- adviseurs

...werft
Regionaal dagblad ideaal voor personeelswerving

...informeert
Ondernemen doe je met een coach

...organiseert
Ondernemersgala 2004 En de winnaar is...?

...rijdt
Zakelijk onderweg

...roept
Havenburgemeesters roepen op tot bovenregionaal beleidsplan

...acquireert
Zeeland Seaports: meer aandacht voor acquisitie

...vervoert
Havens zijn heel belangrijk voor de Zeeuwse economie

...behartigt
Vrijland nieuwe voorzitter Port Promotion Council Zeeland

...ontwikkelt
Ontwikkelingen in de kanaalzone

...bindt
Clustervorming bindt industrie aan Zeeland

...ontwikkelt
Infrastructuur en arbeid belangrijke vestigings- voorwaarden

...vraagt
Gevraagd: Technisch personeel

...groeit
WCT bepalend voor economische toekomst Zeeland

...netwerkt
Netwerken in de regio

...bezoekt
Sfeer, bereikbaarheid en keuze winkelaanbod doorslaggevend voor bezoek aan binnenstad

...huisvest
Nieuwe internetsite funda in business