In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2004

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Winkelmarktonderzoek NVM BOG: Breda tiende
Sfeer, bereikbaarheid en keuze winkelaanbod doorslaggevend voor bezoek aan binnenstad

De vakgroep Bedrijfs Onroerend Goed van de NVM heeft de afgelopen maanden één van de grootste landelijke winkelmarktonderzoeken gehouden. Doel van het onderzoek was meer inzicht te krijgen in hoe consumenten en zelfstandige detaillisten denken over de binnensteden van Nederland. Daarnaast is gekeken naar de verschillen en overeenkomsten die tussen de diverse gemeenten bestaan op het gebied van winkelen en winkelbeleving. In totaal zijn ruim achttien duizend enquêtes afgenomen onder consumenten en vijftienhonderd enquêtes onder zelfstandige ondernemers. Breda eindigt op de tiende plaats in de lijst met beste winkelsteden in ons land. Amsterdam voert die lijst aan.

Een succesvol winkelapparaat staat of valt bij de omvang van de passantenstroom. Het is niet verwonderlijk dat winkeliers het aantal passanten als belangrijkste vestigingsreden aanmerken bij de vestigingskeuze. Hoewel de hoofdwinkelstraat bijna per definitie de meeste bezoekers trekt, mag het belang van de aanloopstraten niet worden onderschat. Bijna driekwart van de consumenten geeft aan naast de hoofdwinkelstraat ook de minder drukke winkelstraten te bezoeken. Naast de omvang van de passantenstroom geven winkeliers ook aan het winkelpand en de sfeer en uitstraling van het kernwinkelgebied belangrijke motieven te vinden voor vestiging.
Ondernemers zijn over het algemeen tevreden over hun locatie in de binnenstad. Bijna driekwart van de respondenten geeft aan dat zij zich opnieuw op de huidige locatie zouden vestigen. Voor de 28 procent die zich niet opnieuw op de huidige locatie zouden vestigen, is de locatie economisch niet rendabel. Zo noemt men de relatief vaak (te) hoge huurprijs als voornaamste reden en de (te) kleine omvang van de passantenstroom.

Toekomstperspectief
De toekomst van de binnensteden ziet er over het geheel genomen positief uit. De helft van de winkeliers ziet de toekomst positief tegemoet. Ook uit de bezoekfrequentie van de consumenten kan worden geconcludeerd dat de binnensteden met regelmaat door de bezoekers bezocht zullen blijven worden. De huidige economische malaise heeft weliswaar onmiskenbaar een zware wissel getrokken op een groot deel van de binnenstadondernemers. Bij 42 procent van de ondernemers lag de omzet in het eerste kwartaal lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toch denkt een overgrote meerderheid in ieder geval de omzet van dit jaar te handhaven ten opzichte van vorig jaar. Bijna de helft zegt zelfs volgend jaar een omzetstijging te kunnen realiseren.

Herkenbaarheid
Toenemende schaalvergroting, filialisering en franchisering hebben ertoe geleid dat vooral in de hoofdwinkelstraten dezelfde winkels voorkomen. De mate waarin consumenten dit als hinderlijk ervaren, blijkt sterk mee te vallen. Het overgrote deel geeft aan geen voorkeur te hebben voor een zelfstandige middenstander of ketenbedrijf. Herkenbaarheid is voor consumenten kennelijk een groot goed. De aanwezigheid van bekende ketens zorgt voor een bepaald gemak: men weet waar men wat kan kopen. Consumenten hechten waarde aan de kwantiteit (meer is beter) van het winkelaanbod. Veel zelfstandige winkeliers zien echter graag meer differentiatie in het aanbod.

Veiligheid
Consumenten blijken aanmerkelijk positiever over de binnenstad dan ondernemers denken. Volgens de winkeliers kennen binnenstadsbezoekers veel belang toe aan het prijsniveau van de winkels en de keuze aan winkels en horeca. Hiermee onderschatten zij het belang dat consumenten daadwerkelijk hechten aan een bereikbare binnenstad, sfeer en veiligheid. Het parkeertarief- en gelegenheid blijkt geen beslissende factor te zijn in het keuzeproces voor een bepaalde winkelstad. Deze aspecten worden wel het minst positief gewaardeerd en dat moet onder de aandacht worden gebracht van de betreffende gemeenten.

De top tien van de beste winkelsteden in Nederland:

1 Amsterdam
2 Utrecht
3 Rotterdam
4 Maastricht
5 Den Haag
6 Groningen
7 Arnhem
8 's-Hertogenbosch
9 Haarlem
10 Breda


...onderneemt
Het grootste zakelijke platform in Zuidwest Nederland

...start
"We maken kabaal voor de ondernemer"

...prikkelt
Kritische (zelf)reflectie prikkelt uw ondernemersgeest

...redt
'Eén ochtendje praten kan je bedrijf redden'

...spreekt
Maij-Weggen spreekt op eindejaars- bijeenkomst KvK

...bespaart
Tijdig uitschrijven bespaart geld

...deponeert
Boete bij te laat deponeren

...belegt
De beleggings- adviseurs

...werft
Regionaal dagblad ideaal voor personeelswerving

...informeert
Ondernemen doe je met een coach

...organiseert
Ondernemersgala 2004 En de winnaar is...?

...rijdt
Zakelijk onderweg

...roept
Havenburgemeesters roepen op tot bovenregionaal beleidsplan

...acquireert
Zeeland Seaports: meer aandacht voor acquisitie

...vervoert
Havens zijn heel belangrijk voor de Zeeuwse economie

...behartigt
Vrijland nieuwe voorzitter Port Promotion Council Zeeland

...ontwikkelt
Ontwikkelingen in de kanaalzone

...bindt
Clustervorming bindt industrie aan Zeeland

...ontwikkelt
Infrastructuur en arbeid belangrijke vestigings- voorwaarden

...vraagt
Gevraagd: Technisch personeel

...groeit
WCT bepalend voor economische toekomst Zeeland

...netwerkt
Netwerken in de regio

...bezoekt
Sfeer, bereikbaarheid en keuze winkelaanbod doorslaggevend voor bezoek aan binnenstad

...huisvest
Nieuwe internetsite funda in business