In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

De poort naar nieuwe uitdagingen

De Chinese economie is de snelst groeiende in de wereld. De behoefte aan zowel import als export van de meest uiteenlopende producten en diensten is enorm. Voor Europa biedt dat kansen om enerzijds de Chinese markt zoveel mogelijk te benutten en anderzijds aan Chinese ondernemers een podium te bieden van waaruit zij zich kunnen oriënteren op Europa. Het Chinese zakencentrum annex opleidingscentrum in hotel en congrescentrum De Poort van Antwerpen in Rilland moet beide partijen binnenkort die mogelijkheden gaan bieden.

De heer E. Faber

SIBD (Services for International Business Development), eveneens gevestigd in De Poort van Antwerpen heeft de taak op zich genomen, dit project te realiseren. Senior Partner Erik Faber: "Dit is een groeiproces, dat wij stapsgewijs gaan uitvoeren, want het blijkt dat partijen erg weinig van elkaar weten. Inmiddels zijn onze specialisten druk bezig, zowel Nederlandse en Belgische als Chinese bedrijven en kennisinstituten voor dit uitdagende initiatief te interesseren. Het enthousiasme is overweldigend! Van zowel Europese als Chinese zakenmensen en studenten krijgen wij uitsluitend positieve reacties. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat wij voldoende draagvlak zullen creëren om de plannen te kunnen realiseren. Voor de locatie Rilland is gekozen vanwege de centrale ligging ten opzichte van de steden Rotterdam, Breda, Brussel, Antwerpen en Vlissingen."

In het komende najaar moet het Chinese opleidingscentrum, de eerste activiteit, operationeel zijn. Dat biedt ondernemers uit met name het midden- en kleinbedrijf en hun medewerkers, maar ook particulieren de mogelijkheid om kennis te maken met elkanders taal, cultuur, historie en zakelijke mogelijkheden. "Naast het verzorgen van taalcursussen voor beide partners gaan wij korte trips organiseren naar steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Gent en Brugge", vervolgt Erik Faber. "Ook in Zeeland zelf en West-Brabant zullen wij de Chinezen kennis laten maken met onze cultuur en historie. Wij zijn ervan overtuigd dat deze persoonlijke vorm van samenwerking de kans op succesvol zakendoen met China aanzienlijk bevordert.

Het realiseren van een meeting centre wordt in een volgend stadium ter hand genomen. Dat zal Chinese managers onder andere de mogelijkheid bieden, zich te bekwamen in zakelijk Engels en in het verkrijgen van een bredere indruk van onze cultuur.

Denktank
Inmiddels is een China denktank, bestaande uit acht personen met elk hun eigen expertise voor het eerst bij elkaar geweest. Zij zullen toekomstige activiteiten concreet gestalte gaan geven. Ook hebben wij contact met de Chinese stagiaire van De Poort van Antwerpen en haar netwerk over verschillende projecten, zoals: Chinese bouwondernemers zoeken expertise in Nederland op het gebied van tunnelbouw;15 Chinezen komen zich in Europa oriënteren over samenwerking met leveranciers van onderdelen voor televisietoestellen; een Chinese producent van stenen tuinsculpturen zoekt een productieruimte en kantoor in bijvoorbeeld Zeeland; een Chinees uitzendbureau voor technische medewerkers wil zich vestigen in Nederland en Chinezen willen mogelijk hier in het pand een opleidingsinstituut starten voor het geven van onderricht in specifieke Chinese massage."

Services for International Business Development
Het per 1 januari 2005 opgerichte SIBD heeft de expertise in huis die noodzakelijk is om bedrijven die grensoverschrijdend willen gaan opereren, vanuit een onafhankelijke positie professioneel te adviseren, coachen en begeleiden bij het internationaliseringproces. De vijf Nederlandse en Belgische partners beschikken gezamenlijk over een wereldwijd netwerk in de meest uiteenlopende branches.

De doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit MKB-bedrijven die meer informatie over en mogelijkheden van andere landen willen hebben, maar zelf geen tijd kunnen vrijmaken of de expertise niet in huis hebben, zich daarin grondig te verdiepen. De specialisten van SIBD gaan zeer selectief te werk bij het bieden van oplossingen. Dat uit zich bijvoorbeeld in een onderzoek of de wens van de opdrachtgever serieus is, maar ook of die ondernemer er al aan toe is om internationaal te gaan opereren. Als dat niet het geval blijkt te zijn, wordt hem afgeraden die stap naar internationalisering op dat moment te zetten.

De drie kernactiviteiten van SIBD zijn strategisch (markt)onderzoek, advies, exportbegeleiding; subsidie programma's en fusies en overnames. Voor de vijf partners is het belangrijk dat zij productgroepen kennen, het is geen nadeel als zij onbekend zijn met de producten zelf. Naast hun eigen specialiteiten streven zij ernaar om als het ware een "schil" om zich heen te creëren die bestaat uit experts op heel specifieke terreinen, zoals visserij, landbouw, groenten en fruit. Mensen dus, die bekend zijn met alle ins en outs van de producten in hun branche.

In haar korte bestaan heeft SIBD al een aantal veelbelovende contracten afgesloten. De markten worden successievelijk bewerkt. Vooralsnog richt het bedrijf haar activiteiten voornamelijk op Europa en het Verre Oosten, maar de doelstelling is binnen niet al te lange tijd mondiaal te gaan opereren. De eerste poorten daartoe zijn inmiddels geopend!

Meer informatie
SIBD (Services for International Business Development)
E-mail: info@sibd.nl
Internet: www.sibd.nl


...informeert
De poort naar nieuwe uitdagingen

...start
Advies over carrière, coaching en mediation

...netwerkt
Stratos netwerk- bijeenkomst dinsdag 7 juni

...innoveert
Innovatie in West-Brabant

...ondertekent
Uitbreiding innovatieconvenant

...ontwikkelt
Plannen voor Innovatiehuis

...verbetert
Van transportbedrijf naar logistiek dienstverlener

...organiseert
ChildRight GalaNight

...bereikt
"Marktleiderschap realiseerbaar voor elke onderneming"

...belegt
De beleggings- adviseurs

...vist
Internationaal gezelschap haalt Zeeuwse delicatesse binnen

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Internationaal ondernemen: Wie durft?

...investeert
Ons kent ons: hoe leg je de eerste contacten?

...verkent
In het kielzog van Karien van Gennip

...verplaatst
Outsourcing betreft nu ook hoogwaardige arbeid

...handelt
Oost-Europese markt divers maar kansrijk

...exporteert
Exporteren naar Zuid-Europa

...subsidieert
Nieuwe impuls voor grensoverschrijdende projecten

...groeit
Groei van copycat China laat zich niet stilleggen

...inspireert
Verenigde Staten

...verschilt
Nederlander heeft meer haast dan Belg

...concurreert
Sterke concurrentie noopt transporteur tot aanpassing

...financiert
Lokale financiering biedt meeste mogelijkheden

...verzekert
Vijf verzekeringen om over na te denken

...ontmoet
Het Havenschap Moerdijk, een kennismaking

...bundelt
Een bundeling van krachten

...floreert
Internationaal ondernemen floreert hier

...vernieuwt
Moerdijk is klaar voor de toekomst

...beschermt
MKB, bescherm en beheer uw merk!

...spreekt
Junior Kamer steeds meer maatschappelijk betrokken

...bezoekt
Regionale Bedrijvenbeurs 2005

...vermindert
Veel animo voor project Duurzaam Ondernemen Tholen

...huisvest
Gemeente, provincie en ministeries gecharmeerd van grensoverschrijd- ende bedrijven- terreinen

...ontwerpt
Middelburg: wonen en werken op Ramsburg

...leest
In 't kort

...herstructureert
Herstructurering verouderde bedrijventerreinen

...helpt
Innovatie is sleutel tot succesvol zakendoen