In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Dromen over de toekomst
Ontwikkelingsvisie Oosterhout tot 2020

Hoe moet de toekomst van Oosterhout eruit zien? Over deze vraag hebben college en gemeenteraad zich vorig jaar diep gebogen. De ultieme situatie - maar vooral ook de weg ernaartoe - is opgetekend in de 'Ontwikkelingsvisie Oosterhout tot 2020'. De Ondernemer vroeg burgemeester Huijbregts en beleidscoördinator Ad Burger hier hun licht eens op te laten schijnen.

Burgemeester Huijbregts.

Een juiste kijk op de toekomst vraagt om een scherpe analyse van het heden. Hiervoor was beantwoording van de vraag 'Voor wie zijn we als stad aantrekkelijk?' essentieel. "De conclusie die getrokken kon worden, mag verpletterend simpel heten," aldus burgemeester Huijbregts. "De unique selling points - zoals veel groen, een goed voorzieningenniveau, perfecte bereikbaarheid - maken Oosterhout bij uitstek aantrekkelijk voor families. Met 'Oosterhout Familiestad' als leidmotief zijn we dan ook dit traject ingegaan."

Babyboom stad
"Om een aantrekkelijke stad te blijven voor deze doelgroep is allereerst de bevolkingsopbouw nadrukkelijk onder de loep genomen," vervolgt zij. "De uitkomst baart toch wel enige zorgen. Gebleken is dat Oosterhout tot de meest vergrijzende gemeentes van Brabant behoort. Als typische 'babyboom' stad klinkt ons dat niet vreemd in de oren. Maar bovenop die natuurlijke vergrijzing heeft het volkshuisvestingsbeleid van de afgelopen jaren er nog eens voor gezorgd, dat ook erg veel senioren van buiten Oosterhout hierheen kwamen, waardoor de vergrijzing extra versterkt wordt. Nu is dat op zich niet zo'n probleem, maar wel als je tegelijkertijd ziet, dat veel jongeren uit de stad wegtrekken en vooral dat ze zich hier maar mondjesmaat vestigen."

Vitaliteit
"Jongeren die we juist zo hard nodig hebben om de vitaliteit en dynamiek in de samenleving te houden," valt Burger haar bij. "Dit betekent dat er niet langer enkel appartementen gebouwd moeten worden om de eigen autonome vergrijzing op te vangen, maar dat ook grondgebonden woningen voor jonge gezinnen hard nodig zijn. De stadsvisie uit 1999 - die zegt enkel nog bouwen op inbreidingslocaties; 'inbreiden' niet 'uitbreiden' - is hierdoor niet langer toereikend. Er zal simpelweg meer gebouwd moeten worden, zoals nu bijvoorbeeld staat te gebeuren aan de overkant van de A27 in Oosterhout-Oost. Maar alleen bouwen volstaat niet. Ook het jeugdbeleid heeft een flinke impuls nodig. Oosterhout moet - nog - aantrekkelijker voor de jeugd worden. Met het nieuwe jongerencentrum 'Outflow' is alvast een eerste belangrijke stap gezet."

Een buitengewoon rijk en geschakeerd bedrijfsleven
"De belangrijkste taak waar wij ons momenteel namelijk voor gesteld zien, is ervoor zorgen dat er geen disbalans in de samenleving gaat ontstaan. Want als de dynamiek uit de stad verdwijnt, zal dat namelijk zijn weerslag vinden in de economie. Oosterhout wordt van oudsher gekenmerkt door een buitengewoon rijk en geschakeerd bedrijfsleven. Maar als je vergrijst dan neemt automatisch ook je actieve beroepsbevolking af. Ook daarom is het dus van het grootste belang, dat Oosterhout een aantrekkelijke stad voor jongeren blijft. Eén van de belangrijkste vestigingsvoorwaarden voor bedrijven is namelijk de mate waarin zij snel aan personeel kunnen komen. Als dat moeizaam gaat, zal jouw stad niet langer eerste keus zijn."

Deuren en ramen wagenwijd open
"Vandaar dat tezamen de handen ineen geslagen moeten worden om 'Oosterhout Familiestad' nadrukkelijk op de kaart te zetten. Dat doe je niet door je als gemeente op te sluiten en dan met allerlei plannen naar buiten te treden, maar juist met de deuren en ramen wagenwijd open," verklaart Huijbregts het traject dat onlangs is ingegaan. "Wij hebben een aantal zogenaamde 'vensters' benoemd, waardoor je vanuit het 'familiehuis' naar buiten kunt kijken. Onder de noemer 'Dromen over de toekomst!' vragen wij mensen hun gedachten eens te laten gaan over die zo belangrijke vraag: Hoe moet de toekomst van Oosterhout eruit zien?"

Veilige binnenstad
"Wat inmiddels al in veel 'dromen' naar voren is gekomen, is dat Oosterhout best wat meer lef mag tonen," vervolgt Burger. "En vooral ook dat we als gemeente voortdurend in dialoog moeten treden met de samenleving; waar liggen de problemen, wat zijn de oplossingen en hoe kan die samenleving daaraan een bijdrage leveren. Dit heeft al een aantal concrete plannen opgeleverd. Zo zijn er met ondernemers strategieën uitgedacht om het ondernemers- en vestigingsklimaat in Oosterhout op zijn minst in stand te houden, maar liever nog te verbeteren. Vooral Oosterhout-Oost gaat hierin een belangrijke rol spelen. Inherent aan 'Oosterhout Familiestad' staat verder uiteraard een attractieve, vitale, leefbare en bovenal veilige binnenstad. Onlangs is er een stadscoach aangesteld om dit externe proces te coördineren. Op deze manier hebben meer interessante projecten inmiddels het levenslicht gezien."

Nummer tien
"Stilstand is nu eenmaal achteruitgang en dat tast de vitaliteit van onze samenleving aan. We moeten er dan ook met zijn allen flink de schouders onder zetten om al die 'dromen' werkelijkheid te laten worden. En dat we op de goede weg zijn, bleek nog maar eens uit het feit, dat we onlangs door Elsevier op nummer tien zijn gezet als 'Best presterende gemeente'," vertelt burgemeester Huijbregts met terechte trots.


...geeft tips
Yvonne Swaans onderneemt met passie

...gaat Grieks
Een ontmoetings-plaats voor Grieken-landliefhebbers

...spreekt
In 't kort

...op de beurs
Regionale Bedrijvenbeurs 2006

...bij de procesindustrie
PZW koppelt talent aan procesindustrie

...vernieuwd
Syntens, een prikkel voor het vernieuwingsproces.

...brengt aan de man
"Zachte factoren zijn van invloed op verkoop bedrijf"

....knipt
3 kappers de Pauw vieren eeuwfeest

...bouwt
Ontwikkelingsvisie Oosterhout tot 2020

...bouwt uit
Gebiedsvisie Oosterhout-Oost

...met z'n alle
Voor een vitale gemeente

...in gesprek
Een kritische blik op de gemeente

...bloeit
Méér dan een sympathieke campagne

...handelt
Grensverleggend ondernemen via internationale netwerken

...rijdt
Jaguar XJ sovereign diesel Vloeken in de kerk?

...en vastgoed
Rijksgebouwendienst een belangrijke marktpartij

...belegt
De Beleggingsadviseurs