In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2004

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be
In gesprek met Hans Wiegel
'Nederlandse overheid is anti-familiebedrijf'

'Den Haag heeft totaal geen zicht op wat er leeft bij ondernemers. Politici staan veel te ver af van de burgers. Geert Wilders heb ik geadviseerd om in de VVD te blijven. Ik heb geen tijd om af te bouwen. Bij mij is het kind in de man niet doodgegaan.' Het zijn enkele uitspraken van Hans Wiegel die tegenwoordig voorzitter is van Zorgverzekeraars Nederland en een aantal commissariaten heeft.

Hans Wiegel.

Als voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland heeft Hans Wiegel een uitgesproken mening over de kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuizen. 'Deze is zeker vergelijkbaar met de zorg in België,' aldus Wiegel. 'Het verschil zit hem in de belevingswereld van de patiënten. Belgen zijn klantvriendelijker en beleefder dan Nederlanders, die zich vaak bot en lomp gedragen. Dit zien we terug in de hele samenleving en dus ook in de ziekenhuizen.'

De numerus fixus voor de artsenopleiding is Wiegel een doorn in het oog. Jaren geleden werd hiermee gestart, waarbij echter werd uitgegaan van fulltime werkende huisartsen. De praktijk leert echter dat steeds meer huisartsen vrouwen zijn, die liefst parttime werken.

Enige jaren geleden is men overgegaan tot capaciteitsuitbreiding, echter deze huisartsen komen pas over ca acht jaar op de markt. Wel - stelt Wiegel duidelijk - dat een huisartsenopleiding de maatschappij zeer veel geld kost. Als tegenprestatie mag de burger dan verwachten dat een nieuwe arts garandeert dat hij bijvoorbeeld acht jaar fulltime als huisarts werkzaam zal zijn. Als zoon van een MKB-ondernemer zit het ondernemerschap bij Wiegel in het bloed. Reeds als zeventwintigjarig kamerlid van de VVD droeg hij zijn liefde voor het ondernemerschap uit. Nog steeds is Hans Wiegel als commissaris nauw betrokken bij veel verschillende ondernemingen, met name familiebedrijven. Hij is zeer te spreken over het ondernemerschap in Nederland. 'De ondernemer in Nederlander wordt echter wel behoorlijk beknot.

Beursgenoteerde bedrijven zijn aan uiterst strakke regels gebonden als het gaat om verslaggeving. Verder zijn deze bedrijven te veel gefixeerd op aandeelhouderswaarde, waarbij een goed lange-termijn-beleid wel eens uit het oog verloren wordt.'De Nederlandse wetgeving ten aanzien van familiebedrijven - zo stelt Wiegel - is anti-familiebedrijf. 'De overheid heeft totaal geen kijk op familiebedrijven. Den Haag staat veel te ver van de ondernemers af. En dat terwijl familiebedrijven één van onze belangrijkste bronnen van welvaart zijn.'

Mensen die werk beschouwen als een zinvolle levensinvulling, moeten kunnen blijven doorgaan, zo lang ze gezond blijven. Laatst vroeg iemand mij of ik al aan het afbouwen was? 'Daar heb ik geen tijd voor,' heb ik geantwoord. In de toekomst zullen we door de vergrijzing worden geconfronteerd met een tekort aan arbeidskrachten. Laat de overheid daar nu al op inspelen door mensen boven de 65 een gunstig IB-tarief te bieden als ze doorwerken.'

Wat betreft de actuele situatie in de politiek is Hans Wiegel somber gestemd. 'De mensen zijn onzeker, vragen zich af wat ons te wachten staat. De moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh hebben voor veel angst gezorgd in de samenleving. Ik begrijp dat het moeilijk is om nu te regeren, maar deze tijdgeest vraagt wel om een krachtige regering die eenduidig richting aangeeft.' Wiegel pleit voor effectieve integratiemaatregelen en verwijst ernaar dat hij recent een lezing heeft verzorgd voor jonge allochtone ondernemers en daarbij bijzonder onder de indruk is geraakt van het ondernemerschap, de dynamiek en het enthousiasme bij deze groep. Wiegel ziet veel voorbeelden van succesvolle integratie en zou graag zien dat via de media deze voorbeelden sterker benadrukt worden als inspiratiebron voor allochtonen en als voorbeeld voor Nederlanders dat integratie ook positieve effecten met zich meebrengt.

Wel stelt Wiegel duidelijk dat een onderdeel van het integratieproces ook is dat allochtonen zich duidelijk conformeren aan het Nederlandse Rechtssysteem, de democratie en zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Hij vindt het jammer dat Geert Wilders uit de VVD is gestapt. 'Ik heb hem geadviseerd om dit niet te doen. In de politiek zie je steeds meer eenheidsworsten. Steeds minder mensen durven hun kop boven het maaiveld uit te steken. Toen ik zelf de politiek inging, hadden veel kamerleden bijbanen in bedrijven, in de agrarische sector etc. Wij stonden midden in de samenleving en spraken de taal van de burgers.'

De charismatisch Hans Wiegel heeft het kwajongensachtige charisma behouden uit de tijd dat hij als jong kamerlid de Tweede Kamer betrad. Zelf zegt hij hierover; 'Het kind in de man is niet doodgegaan. Ik heb graag contact met jongeren. Dat houdt ook jezelf jong.'

Als grootste Nederlander ziet hij duidelijk Willem van Oranje, waarbij hij zelf ook graag Willem Drees genomineerd had gezien. 'Pim Fortuyn zou zich geschaamd hebben als hij de verkiezingen zou hebben mogen meemaken.'

Hans Wiegel, een man bruisend van energie, die nog jaren zijn diensten hoopt aan te bieden aan de Nederlandse samenleving.


...spreekt
'Nederlandse overheid is anti-familiebedrijf'

...start
"Eén op de zes ondernemers krijgt de financiering niet rond"

...streeft
De sterren van Verhoeven Constructie

...stimuleert
Nyquist van maak- naar kennisindustrie

...werkt
'Beter dan beroepskeuzetest'

...netwerkt
'Grootste netwerk- bijeenkomst West-Brabant'

...rijdt
Zakelijk onderweg

...wint
"We kwamen om te winnen"

...belegt
De beleggings- adviseurs

...onderneemt
Een zakelijk goed huwelijk

...wijzigt
Worden grijze ken- tekens volgend jaar geel?

...informeert
De bijleenregeling en de bijleenregeling bij echtscheiding

...analyseert
Ondernemen: leidend of lijdend?

...regelt
Mijn bedrijf is mijn pensioen

...combineert
Alles over de nieuwe Wet kinderopvang, ingaande 1 januari 2005

...groeit
Personeel aannemen, wat moet en kan er geregeld worden?

...adviseert
Oei, ik groei

...helpt
Valkuilen voor snelgroeiende ondernemers

...digitaliseert
"Begin vooral tijdig met de digitale aangifte"

...verandert
Werkruimteregeling vanaf 1 januari 2005

...introduceert
Nieuwe wetgeving moet kwaliteitsimpuls geven

...organiseert
'Jij bent aan Z' geeft aanzet om eigen loopbaan te organiseren

...waardeert
Afwaarderen van leningen en deel- nemingen

...begint
Soiree de Beaujolais zeer geslaagd voor 250 ondernemers

...reist
Queens maken 'reis om de wereld'

...huisvest
'Kantorenmarkt lijdt aan fruitschaal- syndroom'

...intensiveert
Nog meer inzet voor West-Brabant

...bouwt
Bouw gestart eerste bedrijfsgebouwen op Heilaar Noord

...leest
In 't kort

...interesseert
Veel interesse voor eigen bedrijf