In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

De Beleggingsadviseurs

Aandelen: gematigd positief; dollar naar 1,40?
Dennis Beer - ABN Amro Bank, beleggingsadviseur

Diederik Bertens Aandelenmarkten hebben zich behoorlijk hersteld van de scherpe correctie in de mei/juni periode. De beurzen werden geholpen door een sterke groei van de bedrijfsresultaten. In het door ABNAMRO verwachte soft landing scenario van de Amerikaanse economie zal de bezorgdheid over inflatie geleidelijk afnemen, terwijl de bedrijvigheid hoog genoeg blijft voor verdere winstgroei. Risico's zijn ondermeer een zwakkere dollar en geopolitieke spanningen in de wereld. Per saldo zien wij echter goede kansen voor aandelenbeleggers in de komende 6 tot 12 maanden. Bedrijven staan er goed voor, beschikken doorgaans over een goede financiële positie en de winstvooruitzichten zijn gunstig. Wat de spreiding binnen de aandelenbeleggingen betreft neigen wij naar een licht defensieve houding: liever large caps dan small caps, een overweging voor defensieve sectoren als consumptiegoederen en energie, en een neutrale visie ten aanzien van de regio's.
De renteverschillen tussen Europa en de VS zullen in de tweede helft van dit jaar kleiner worden. De dollar kan daardoor opnieuw onder druk komen. Op korte termijn wordt dit effect wellicht getemperd door de spanningen in het Midden-Oosten, waardoor de Amerikaanse munt fungeert als safe haven. Op 12-maands basis gaan wij uit van een dollarkoers van 1,40. Beleggers met dollarbeleggingen in hun portefeuille kunnen overwegen om het dollarrisico af te dekken. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van Turbo's. Vraag er maar eens naar bij uw adviseur.


Ratten en risico
Marc van Rijswijk - Fortis bank, Senior beleggingsadviseur

Marc van Rijswijk Het is niet iets wat we graag toe zullen geven, maar soms zijn ratten slimmer dan mensen. Dat blijkt namelijk uit een Amerikaans onderzoek van een aantal jaren geleden. In 2000 onderzochten drie wetenschappers de beleving van rendement en risico bij ratten. De dieren hadden de keuze tussen twee knoppen. De eerste leverde in 80 procent van de gevallen voedsel op en in 20 procent een elektrische schok. Bij de tweede knop lagen deze percentages juist omgekeerd. Al snel ontdekten de ratten dat het rendement (eten krijgen) bij de eerste knop groter was dan bij de tweede en drukten hun snuit uitsluitend tegen de eerste knop.
Het tweede deel van het onderzoek had betrekking op mensen. De deelnemers werden geconfronteerd met een lamp die acht van de tien keer rood licht gaf en twee keer groen. De vraag was of de lamp een volgende keer rood of groen zou oplichten. Het vervolg laat zich raden. In plaats van consequent voor rood te kiezen, waardoor de score 80 procent zou zijn, kreeg de eigenwijsheid de overhand. De deelnemers wilden het systeem te slim af zijn. Ze kozen slechts in acht van de tien gevallen voor de kleur rood. Daarmee daalde de kans op succes van 80 naar 68 procent.
Wat heeft dit met beleggen te maken? De moraal is dat een strategie consequent toepassen, zelfs als het op de beurs even wat minder gaat, een beter rendement oplevert dan onder invloed van 'de waan van de dag' handelen.


Top-down of bottom-up?
Rob Jansen - ING bank, Senior adviseur beleggen ING Private Banking

Rob Jansen Waar zou u als aandelenbelegger de komende tijd het meest op moeten letten: op de specifieke omstandigheden van de bedrijven in uw portefeuille of op macro-economische factoren zoals groei, inflatie en rentebeleid? Ervan uitgaande dat u beschikt over een goed gespreide portefeuille - naar regio's, sectoren, etc. - lijkt mij het tweede momenteel belangrijker dan het eerste. Op dit moment wordt de aandelenmarkt beheerst door macro-economische factoren (top-down) en spelen bedrijfs- of sectorspecifieke zaken een minder dominante rol.
Dit wordt veroorzaakt door de toegenomen onzekerheid op macro-economisch gebied: hoeveel zal de groei in de VS vertragen, wat doet de inflatie, hoe reageert de Amerikaanse centrale bank (Fed), etc. Die onzekerheid leidt tot een soort Pavlov-reactie op de beurs: alles wat als conjunctuurgevoelig wordt beschouwd - sectoren als Basisindustrie, Industrie, IT en Duurzame consumptiegoederen - gaat in de verkoop en wat minder cyclisch wordt geacht - Dagelijkse consumptiegoederen, Farmacie, Telecom en Nutsbedrijven - wordt gekocht. Een dergelijke ontwikkeling is waarneembaar, sinds begin mei de onzekerheid over het rentebeleid van de Fed oplaaide. Dit terwijl de fundamentele winstgroeivooruitzichten voor bedrijven (bottom-up) in bijvoorbeeld de Dagelijkse consumptiegoederen (prijsdruk!), Farmacie (gebrek aan nieuwe producten) of Telecom (concurrentie van kabel en internet) toch niet plotseling verbeterd zijn. Mijn advies: ga het gevecht met de windmolens niet te vroeg aan en blijf voorlopig defensief gepositioneerd.


Stagnerende winstgevendheid
Cor Wijtvliet - F. van Lanschotbankiers, Senior beleggingsanalist

Cor Wijtvliet Aan beide zijden van de Oceaan is het cijferseizoen zogoed als voorbij. De uitkomsten mogen beleggers tevreden stemmen. Aan beide zijden steeg de winstgevendheid met meer dan 10% en dan bedoelen we een royale 10%. Aan de andere kant van de grote plas gaat de winstgroei zelfs richting 15%. Het is dan voor het 17de kwartaal oprij dat de groei hoger dan 10% uitkomt en dat zou een recordprestatie zijn. Het Europese bedrijfsleven is nog lang niet zover en het is nog maar zeer de vraag of hier de Amerikaanse prestatie valt te herhalen. Daar kunnen we de nodige vraagtekens bij zetten. De winstgevendheid van de Europese bedrijven was over het tweede kwartaal iets minder sterk dan over het eerste kwartaal. Dat heeft alles te maken met de schommelingen in de waarde van de dollar ten opzichte van de euro, waardoor de winst uitgedrukt in euro's ook schommelt. Dan is er de dure energie waar het Europese bedrijfsleven gevoeliger voor is dan de concurrentie uit het Westen. En dan is er de rente. Ook in dit deel van de wereld heeft de rente de neiging omhoog te gaan en ook dat vreet aan de winstgevendheid. Het is onwaarschijnlijk dat deze factoren in het huidige derde kwartaal minder zullen meewegen. Zeker aan de rentestijging zal vooralsnog geen einde komen, omdat de Europese economie behoorlijk gevoelig is voor het inflatie spook. Op de langere duur kan de rente weer omlaag, tenminste als we hier het Amerikaanse voorbeeld volgen.
F. van Lanschot Banikiers beveelt onder meer aan: Ahold, Akzo Nobel, Crucell (high risk, high reward), Macintosh, ReedElsevier, TKH Groep en Unilever


De vooruitzichten voor de rest van 2006
Erik Elst - Rabobank Breda, Adjunct directeur Beleggingsadvies en Vermogensbeheer

Erik Elst Het eerste halfjaar heeft de AEX-index maar een magere performance van een half procent laten zien. In de eerste helft van juli is de AEX-index in de min gedoken om uiteindelijk toch weer aan een behoorlijke stijging te beginnen.
De lange rente is sinds begin van het jaar flink gestegen naar een niveau van circa 4 procent. De korte rente is nog harder gestegen. De rentemarkten prijzen op dit moment nog 2 à 3 renteverhogingen in van de Europese Centrale Bank. Ondanks de terreurdreiging en de oorlogsperikelen in het Midden Oosten lijkt het erop dat de markten hier immuun voor zijn geworden in de loop van de tijd.
De vorige keer heb ik in mijn column aangegeven dat wij erg positief waren over het aandeel Akzo-Nobel. Inmiddels heeft Akzo aangegeven meer concrete plannen te hebben om Organon binnen niet al te lange tijd naar de beurs te brengen. Deze mededeling heeft, zoals verwacht, een positief effect gehad op de koers. Wij hanteren nog steeds een koersdoel van minimaal 50 euro. Hoe zien wij de vooruitzichten voor de rest van 2006? Voor zowel aandelen als obligaties zijn wij niet negatief gestemd. We denken dat de Fed klaar is met renteverhogingen zodat vanuit die kant wat ontspanning kan optreden.
Voor Europa verwachten we dat de ECB nog enkele renteverhogingen door zal voeren, maar dat zit al verdisconteerd in de huidige koersen.


Herfstvrees
Jack Horvest - SNS bank, Senior vermogensbeheerder

Jack Horvest De herfst nadert, juist dit jaar wordt het spannend voor (aandelen)beleggers.
Waarom, de Amerikaanse economische groei vertraagt. De huizenmarkt in de VS, de financieringsbron van consumentenbestedingen, hapert. Deze gaf jaarlijks een bestedingsimpuls van ca. 300-400 mrd. USD en de hapering tast ook het welvaartsgevoel aan. Ergo de consument bepaalt maar liefst 70% van het BNP van de VS. Neem daarbij de stijgende loon- en energiekosten en de nervositeit over bedrijfswinsten is compleet. Tegenvallers worden nu genadeloos afgestraft, een duidelijke sentimentsverandering. Het 'winstwaarschuwingen seizoen', wat begin oktober start in de VS moeten wij vrezen. China is juist nu tot inkeer gekomen; rente verhogen en kredietverlening beperken. Economische afkoeling is het moraal. De hoop voor aandelen is 'de lagere rente' die bijna wetmatig resulteert in hogere koersen. Deze wetmatigheid kan onder druk komen door lagere bedrijfswinsten. Teveel tegenvallers zullen doorwerken in de koersen. Renteverhogingen in de VS worden onwaarschijnlijker. Hiermee verdwijnt de rentesteun voor de US-Dollar. Een daling t.o.v. de euro ligt zeer in het verschiet. Het Europese herstel, gebaseerd op exporten, zal onder druk komen, simpelweg Europa is te zwak om de eigen broek op te houden. Concluderend: de lange rente in Europa zal stabiliseren, wellicht dalen, US-dollar gaat dalen, perspectief emerging markets verslechtert. In de aandelenportefeuille moet vooralsnog extra ruimte zijn voor financiële waarden. Cyclische, telecom- en detailhandelswaarden afbouwen.


...stimuleert
Prioriteiten in Bergen op Zoom

...promoot
Je kunt alle uitdagingen aan gaan

...is echt
Ondernemers zijn net echte mensen

...onderzoekt
Programma Stratos opent ogen van jonge ondernemers

...verft
Pionier Rubia krijgt steuntje in de rug van Syntens

...exporteert
Zaken doen met het buurland?

...introduceert
KvK introduceert pasje voor starters

....raadpleegt
Handelsregister nu ook internationaal

...biedt
Geld geven is uit de tijd

...adviseert
De Beleggingsadviseurs

...vormt
Breda zet er de schouders flink onder

...combineert
Breda, stad met karakter

...monitort
Breda introduceert derde vastgoedmonitor

...verzilvert
Economische Impulsnota 2006-2010

...kenmerkt
Samenwerking tussen twee bedrijventerreinen

...ontwikkelt
KVO traject boekt succes

...revitaliseert
Bedrijventerrein met potentie

...staat samen sterker
De kracht van een bedrijvenvereniging

...sluit zich aan
Alliantie BZW en BIC: ondernemers vormen een sterk platform

...plant
Unieke evenementenlocatie weer een stap dichterbij

...doet zijn voordeel
Bedrijvig Brabant wetenschappelijk op de kaart gezet

...spreekt
In 't kort

...vult in
'Er zijn nog voldoende kansen voor de ontwikkeling van binnenstedelijke locaties in Brabant'

...rijdt
Zakelijk onderweg