In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Alliantie BZW en BIC:
ondernemers vormen een sterk platform


Het Breda's Industrieel Contact is niet meer. Na ruim zestig jaar de belangen te hebben behartigd van industrieel Breda sluit de ondernemersbelangenvereniging zich aan bij de Brabant-Zeeuwse Werkgeversvereniging. "We zien eigenlijk alleen maar voordelen", vertelt voorzitter Frans Pross, vice president After Sales van Bosch Security Systems in Breda. "We kunnen nu onze leden beter bedienen, leveren meer service en zijn een goed toegeruste gesprekspartner voor de overheid.""Het BIC heeft kritisch naar zichzelf gekeken, naar de doelstellingen, de activiteiten en de bestuurssamenstelling. We zijn samen met onze zeventig leden unaniem tot de conclusie gekomen dat we, als we ons aansluiten bij de BZW, slagvaardiger en professioneler kunnen opereren."

BIC gemêleerd gezelschap
"Breda is veranderd. De hoeveelheid industrie is verminderd; Breda kent steeds meer andersoortige bedrijven. Dat geeft aan dat de naam Breda's Industrieel Contact enigszins verouderd is. Onze stad telt steeds minder industriële bedrijven en steeds meer handel en dienstverlening. Daar moeten we met onze belangenvereniging op inspelen. In vroegere tijden was het BIC een enigszins regenteske club. Industriëlen, sigarenrokend rond de tafel. Dat is natuurlijk veranderd. Alle bedrijventerreinen in Breda zijn bij ons aangesloten. Allerlei soorten bedrijven en ondernemingen maken deel uit van ons ledenbestand. In die zin is het BIC een gemêleerde club. Helaas zijn vrouwen in de minderheid. "Hij hoopt dat dat in de toekomst gaat veranderen"
Hij benadrukt: "Breda kent een gunstig ondernemersklimaat. De stad ligt centraal en heeft voldoende arbeidspotentieel. Maar het is wel belangrijk dat Breda aantrekkelijk blijft. Daar willen wij ons steentje aan bijdragen."

'Aansluiting in logisch'
De BZW vertegenwoordigt de belangen van de Brabantse en Zeeuwse ondernemers en ondernemingen. De vereniging telt vierhonderd leden in Breda. Op de agenda staan onderwerpen als bedrijventerreinen, bereikbaarheid, scholing en kennisoverdracht. "Het BIC kende de BZW al goed. Er was dan wel geen formele relatie maar we maakten gebruik van hun diensten. De aansluiting is eigenlijk een hele logische stap. Onderzoek wees ook uit dat er behoefte is aan één lobby vanuit ondernemend Breda richting gemeente en andere partijen. We denken dat de BZW Breda de initiator daarvan kan zijn. Er is steeds meer behoefte aan lokale set-ups."

De BZW-Breda gaat met een aantal thema's aan de slag. "Samen met partners als de gemeente en politie werken we aan veilige bedrijfsterreinen. We participeren in de SBBB (Stichting Beveiliging Bedrijfsterreinen Breda). De stichting realiseert collectieve beveiligingsprojecten op tien bedrijventerreinen in onze gemeente. Daarnaast promoten we parkmanagement. We vinden het belangrijk dat het beheer van de bedrijventerreinen goed geregeld is. Denk daarbij aan bereikbaarheid en afvalverwerking. Bovendien stimuleren we gezamenlijke inkoop. Een derde thema is deregulering. We zien, ondanks ingezette verbeteringen, dat de gemeentelijke organisatie nog een log apparaat kan zijn. Ik begrijp het wel: iedere afdeling heeft zijn eigen verantwoordelijkheid maar voor ondernemers kan de overheid soms als vertragende factor optreden. Wij zouden graag één loket voor ondernemend Breda willen." Hij is tevreden over de afdeling Economische Zaken. "We voeren regelmatig overleg en worden betrokken bij allerlei thema's."
Frans Pross benadrukt: "De essentie is dat we door samen te gaan met de BZW een sterk B2B platform creëren die opkomt voor de belangen van de ondernemingen en ondernemers."

Rijke historie van Breda's Industrieel Contact
Door de aansluiting van het BIC bij het BZW wordt een tijdperk afgesloten. In 1944 nam de heer Stulemeyer, oprichter van de N.V. Hollandsche Kunstzijde Industrie vanuit de wens de belangen van de Bredase fabrikanten veilig te stellen, het initiatief tot de oprichting van de vereniging voor Bredase industriëlen. Deelname aan het BIC was voorbehouden aan de directeuren van fabrieken met meer dan vijftig man personeel. De eerste voorzitter was de heer Soeteman, directeur van Backer en Rueb. Verder bestond het bestuur uit onder andere Kwatta-directeur Van Ierssel en de heer Asselbergs van Asselbergs en Nachenius. Gelukkig is het archief bewaard gebleven. In de notulen is te lezen wat deze fabrikanten in die tijd op de agenda hadden staan. Bijvoorbeeld: woningbouw voor de arbeiders, een regeling om de schaars geworden stroom toe te wijzen, de voorraad kachels, het te werk stellen van a-sociale meisjes en het bonnensysteem voor hun arbeiders.
Het archief wordt beheerd en gekoesterd door de heer van Fessem, secretaris van BZW-Breda. Meer informatie: 013 - 594 43 88.

Meer informatie: www.bzw.nl


...stimuleert
Prioriteiten in Bergen op Zoom

...promoot
Je kunt alle uitdagingen aan gaan

...is echt
Ondernemers zijn net echte mensen

...onderzoekt
Programma Stratos opent ogen van jonge ondernemers

...verft
Pionier Rubia krijgt steuntje in de rug van Syntens

...exporteert
Zaken doen met het buurland?

...introduceert
KvK introduceert pasje voor starters

....raadpleegt
Handelsregister nu ook internationaal

...biedt
Geld geven is uit de tijd

...adviseert
De Beleggingsadviseurs

...vormt
Breda zet er de schouders flink onder

...combineert
Breda, stad met karakter

...monitort
Breda introduceert derde vastgoedmonitor

...verzilvert
Economische Impulsnota 2006-2010

...kenmerkt
Samenwerking tussen twee bedrijventerreinen

...ontwikkelt
KVO traject boekt succes

...revitaliseert
Bedrijventerrein met potentie

...staat samen sterker
De kracht van een bedrijvenvereniging

...sluit zich aan
Alliantie BZW en BIC: ondernemers vormen een sterk platform

...plant
Unieke evenementenlocatie weer een stap dichterbij

...doet zijn voordeel
Bedrijvig Brabant wetenschappelijk op de kaart gezet

...spreekt
In 't kort

...vult in
'Er zijn nog voldoende kansen voor de ontwikkeling van binnenstedelijke locaties in Brabant'

...rijdt
Zakelijk onderweg