In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2003

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Nieuw kenniscentrum voor analytische chemie
Hogeschool wil lage drempel voor ondernemers

De analytische chemie neemt een vooraanstaande plaats in de wereld van wetenschappelijke, technische en medische bedrijvigheid. Milieuverontreiniging en forensisch onderzoek zijn hiervan slechts twee voorbeelden. Ook in het bedrijfsleven speelt analytische chemie een voorname rol. Sinds kort kunnen ondernemers met hun vragen hierover terecht bij het lectoraat analytische scheikunde van de Hogeschool Brabant in Etten-Leur.


Henk Claessens.

Vanuit het bedrijfsleven klinkt regelmatig de wens dat schoolverlaters in het algemeen zowel theoretisch en praktisch beter voorbereid zouden moeten worden op de daadwerkelijke praktijk. Ook voor afgestudeerden in de exacte vakken speelt die wens en de overheid probeert hierop ondermeer in te spelen met de instelling van lectoraten aan hogescholen. Dr. Henk Claessens was jarenlang verbonden aan de Technische Universiteit in Eindhoven en heeft zijn sporen op universitair niveau meer dan verdiend. Sinds enige tijd is hij lector analytische chemie aan de st. Brabantse Hogescholen met locaties te Tilburg, Breda en Etten-Leur. "Het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek is een belangrijke drijvende kracht bij de instelling van een lectoraat. Daarnaast wil je het netwerk van wetenschappers in hetzelfde vakgebied intensiveren en de internationale contacten van de Hogeschool uitbreiden en verstevigen," aldus Claessens die enthousiast vertelt over de toepassingen van de analytische chemie. "Simpel gezegd komt het er op neer dat je meet hoeveel van wat er in iets zit. Voorbeelden zijn het meten van verontreinigingen in rivierwater of geneesmiddelen in bloed, maar ook bij forensisch onderzoek naar DNA-materiaal speelt analytische chemie een belangrijke rol. Het toepassingsgebied is werkelijk heel breed," zegt de lector.


Vernieuwing van processen
Ook in het bedrijfsleven wordt analytische chemie veel toegepast. Bedrijven willen natuurlijk ook graag weten welke samenstelling hun grondstoffen, half en eindproducten hebben. De analytische chemie heeft een scala aan technieken en methoden voorhanden om deze informatie te verschaffen. De complexe procedures in de analytische chemie worden door bedrijven veelal in eigen beheer uitgevoerd. Er verandert echter in het vakgebied van analytische chemie ook veel en verouderde methodes zijn nog te vaak gemeengoed. "Grote bedrijven redden zich in het algemeen rima, want zij hebben de mankracht om zich te blijven ontwikkelen. Vooral kleinere bedrijven hebben echter geen uitgebreide laboratoriumstaf en dan vindt er vervolgens te weinig vernieuwing van processen plaats," aldus Claessens die voor deze problemen uitkomst kan bieden. De Raad van Bestuur van de Hogeschool gaf hem namelijk expliciet de opdracht mee om een lectoraat analytische scheikunde te starten en hiermee ook een ondersteunende en voorlichtende rol richting bedrijfsleven te spelen. Dit lectoraat dat de kwaliteitsverbetering van onderwijs en onderzoek aan de Hogeschool ondersteunt, kan ook voor ondernemers een partner worden. Naast lector Henk Claessens zijn er vijf parttime- stafleden aan verbonden en worden ook studenten ingezet in verschillende projecten.

De oplossing
In bepaalde gevallen benadert de Hogeschool actief zelf bedrijven. "Momenteel echter kloppen bedrijven voornamelijk zelf via onze netwerken aan bij het lectoraat. Het is nu zaak om ook andere ondernemers te informeren dat we er zijn en als partner kunnen optreden voor al hun vragen m.b.t. analytische chemie. Vaak kent men de weg niet en blijven daardoor problemen onnodig lang niet opgelost. We willen een lage drempel, waardoor bedrijven eenvoudig hun analytisch-chemische problematiek en protocollen ter discussie kunnen stellen en vervolgens eventueel verbeteren," zegt Claessens. De Hogeschool vraagt voor een eerste kennismakingsgesprek met Henk Claessens geen vergoeding. Indien er echter daadwerkelijk onderzoek moet worden verricht zal er middels een vooraf gemaakte offerte een financiële tegenprestatie berekend worden. Meer informatie over het lectoraat analytische chemie en de hierbinnen aanwezige expertise kan worden verkregen via een binnenkort te openen link op de website www.hsbrabant.nl

Meer informatie
Henk Claessens is te bereiken via
E-mail: [email protected]
en via secretariaatmedewerkster Mireille Leunen
E-mail: [email protected]


...informeert
Toneel ter verhoging van het kwaliteitsbewustzijn

...start
"We bedenken handelingen voor de machines"

...vestigt
Vrees voor Outlet Center West-Brabant ongegrond?

...onderzoekt
Onderzoek bevestigt West-Brabants tekort aan bedrijventerreinen

...leert
Leren van elkaar

...netwerkt
Netwerkdag in Roosendaal met als toegift: Robert Maaskant

...onderneemt
Hogeschool wil lage drempel voor ondernemers

...rijdt
Zakelijk onderweg

...ontwikkelt
Juniorkamer Breda biedt diepgang

...vervangt
Trots op zijn gemeente Moerdijk

...waardeert
Actief meedenken in oplossingen

...onderscheidt
Randvoorwaarden voor toerisme scheppen

...concentreert
Moerdijk concentreert bedrijvigheid

...praat mee
Ondernemers willen aan voorkant van beleid meepraten

...overtuigt
Bedrijven overtuigen van nut brandvoorzieningen

...verenigt
Goede communicatie als doelstelling

...puzzelt
Puzzelen met de winkelpanden in centrum Zevenbergen

...serveert
Breda Culinair wordt bijzonder dit jaar

...bruist
Rotary Hulst bruist van energie

...behoudt
Nieuwbouw behoudt de beste kansen

...huisvest
Leegstaande kantoorruimte in grote steden valt mee

...spreekt
In 't kort