In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2003

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Thermometer Bedrijfsruimten weinig rooskleurig
Nieuwbouw behoudt de beste kansen

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt zit in het slop. Niet alleen is de bouwproductie vorig jaar wederom fors gedaald, het aanbod van zowel nieuw- als bestaande bedrijfsruimten is ruim tweeënhalf keer zo groot als de vraag. Door de verslechterde economische omstandigheden is ook de vraag naar louter kwaliteitsproducten met een hoge prijs teruggelopen. Bedrijven zoeken nu naar vooral betaalbare en functionele oplossingen. Kopen 'op maat' blijkt dan in de meeste gevallen aantrekkelijker dan huren 'in confectie'.Dit concludeert NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers in de onlangs verschenen 'Thermometer Bedrijfsruimten'. In dit jaarlijkse onderzoek houdt NVB in nauwe samenwerking met STOGO Onderzoek & Advies en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht de bedrijfsruimtenmarkt tegen het licht. Het beeld wat de thermometer schetst is weinig rooskleurig. In navolging van 2001 is de bouwproductie van nieuwe bedrijfsruimte in 2002 opnieuw sterk gedaald. In totaal werd vorig jaar voor 1,5 miljard euro bouwomzet in de sector gerealiseerd. Dit is een daling van dertien procent ten opzichte van 2001. Vergeleken met 1999 betekent het zelfs een daling van 42 procent. En nog is het einde niet in zicht. De vooruitzichten houden een verdere daling in tot een niveau van hooguit een miljard euro in 2005, waarmee nog eens ruim dertig procent productieomzet verloren dreigt te gaan.

Niches
Echter hoezeer de marktomstandigheden ook zijn verslechterd, niches zijn er volgens NVB nog steeds, evenals mogelijkheden als het gaat om op maat gesneden projecten met vooral een uitgekiende prijs/kwaliteitsverhouding succesvol aan de man te brengen. Ondanks alle economische strubbelingen is er volgens NVB nog altijd vraag naar logistieke en functionele ruimten, op moderne leest geschoeid en op een goede en bereikbare locatie gevestigd. Daarbij is het in het bijzonder voor de nieuwbouwproducent een opsteker dat verhuisgeneigde gebruikers van bedrijfsruimten zich opvallend vaker gecharmeerd tonen van nieuwbouw dan van bestaande bouw, vooral als de nieuwe ruimten op 'maat' en in nauw overleg met de gebruikers worden gerealiseerd, zo blijkt uit een korte enquête onder gebruikers van bedrijfsruimte die NVB speciaal voor de thermometer heeft laten houden.

Uit de thermometer blijkt verder dat de regio's waar de laatste tijd al veel verhuisbewegingen plaatsvonden de minste mogelijkheden bieden. Regio's die kampen met een slechte aanbod-opnameverhouding zijn onder andere Groningen/Leeuwarden maar ook Breda, Den Haag, Utrecht en Hoofddorp/Schiphol. Regio's waar het nog relatief gunstig is, zijn te vinden in de omgevingen van Enschede/Hengelo en Den Bosch. Overigens doen ook de regio's Eindhoven en Amsterdam het redelijk maar daar groeit het aanbod de laatste tijd wel hard.

Industrial vastgoed
Bedrijfsruimten zijn ruimten voor productie, opslag en distributie van goederen, inclusief een eventueel kantoordeel, ook wel genoemd industrial vastgoed. Dit segment van de bouw heeft een heel eigen dynamiek en vooral ook een heel eigen karakter ten opzichte van bijvoorbeeld kantoren en winkels. Het is in termen van bouwomzetten een grote sector, die de bouw van kantoren en winkels in euro's zelfs duidelijk naar de kroon steekt. Vanwege de economische neergang is de bouwproductie van bedrijfsruimten echter meer dan evenredig gezakt. NVB is een branchevereniging van bijna 200 grotere projectontwikkelende bouwondernemingen en projectontwikkelaars in Nederland.


...informeert
Toneel ter verhoging van het kwaliteitsbewustzijn

...start
"We bedenken handelingen voor de machines"

...vestigt
Vrees voor Outlet Center West-Brabant ongegrond?

...onderzoekt
Onderzoek bevestigt West-Brabants tekort aan bedrijventerreinen

...leert
Leren van elkaar

...netwerkt
Netwerkdag in Roosendaal met als toegift: Robert Maaskant

...onderneemt
Hogeschool wil lage drempel voor ondernemers

...rijdt
Zakelijk onderweg

...ontwikkelt
Juniorkamer Breda biedt diepgang

...vervangt
Trots op zijn gemeente Moerdijk

...waardeert
Actief meedenken in oplossingen

...onderscheidt
Randvoorwaarden voor toerisme scheppen

...concentreert
Moerdijk concentreert bedrijvigheid

...praat mee
Ondernemers willen aan voorkant van beleid meepraten

...overtuigt
Bedrijven overtuigen van nut brandvoorzieningen

...verenigt
Goede communicatie als doelstelling

...puzzelt
Puzzelen met de winkelpanden in centrum Zevenbergen

...serveert
Breda Culinair wordt bijzonder dit jaar

...bruist
Rotary Hulst bruist van energie

...behoudt
Nieuwbouw behoudt de beste kansen

...huisvest
Leegstaande kantoorruimte in grote steden valt mee

...spreekt
In 't kort