In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2003

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk:
Goede communicatie als doelstelling

Bedrijventerrein Moerdijk is een belangrijke economische factor in de regio. Er zijn zo'n 350 bedrijven gevestigd op het branchegeclusterde terrein dat ligt aan de A17 en het Hollandsch Diep. In de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM) zijn de bedrijven samengebracht. Volgens beleids-bepalers Sjaak Vaes en Jacco Rentrop is duidelijke communicatie wezenlijk voor de verenigde ondernemers.


Sjaak Vaes, secretaris van BIM.

Sjaak Vaes en Jacco Rentrop zijn allebei werkzaam bij het Havenschap Moerdijk en daarmee verbonden met de ondernemers op het grootschalige bedrijventerrein. Deze ondernemers zijn verenigd in de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk. Vaes is er tevens secretaris. In 1992 werd de vereniging opgericht met als doel om enerzijds op ontwikkelingen in de omgeving van het havengebied te kunnen reageren en anderzijds om samenwerking tussen de gevestigde bedrijven te bevorderen. De leden identificeren zich met de BIM en dat biedt veel voordelen. "Samenwerking gaat hier relatief goed, omdat alle bedrijven daar ondertussen wel van doordrongen zijn. Het voordeel van samenwerking wordt hier al vanaf de start van de BIM in de praktijk genoten. Toch kunnen wij ook nog slagen maken," weet Vaes. Gedacht moet worden aan het hergebruik van verschillende soorten afvalwater en een update van de collectieve beveiliging. "We hebben pas geleden nog 35.000 euro subsidie gekregen voor die update. Dat doet men niet zomaar, maar alleen als er vertrouwen in onze organisatie is," weet Jacco Rentrop. De samenwerking is dus al ver ontwikkeld en moet nu naar een volgende fase worden getild. Sjaak Vaes vertelt: "Er komt een moment dat alle schaal- en inkoopvoordelen zijn behaald. Je probeert dan een stap verder te maken. Het meest aansprekende voorbeeld daarvan is monitoring. Je meet gegevens en laat als bedrijfsleven de omgeving zien wat je doet aan verschillende onderwerpen zoals beveiliging, milieu of klachtenvoorkoming."

Barbecuen
Communicatie is een belangrijk instrument voor de verenigde bedrijven. "Neem een grootschalige petrochemisch bedrijf als Shell. Op het moment dat daar een 'missing link' ontstaat, wordt er 'gefakkeld'. Je ziet dan een metershoge vlam en dat is alleen maar goed, omdat dit vervelender gevolgen voorkomt. Argeloze voorbijgangers schrikken waarschijnlijk flink en denken dat er groot gevaar dreigt. Met een goede communicatie kun je dat soort onnodige angstgevoelens deels oplossen," weet Jacco Rentrop. Enige tijd geleden gaf het Havenschap Moerdijk een speciale brochure voor de burgers van de verschillende kernen uit. De gegevens uit het monitoringonderzoek werden hierin op een goed leesbare manier verduidelijkt. Later bleek dat toch niet bij iedereen de boodschap even goed was overgekomen. "Doelstelling is nu om onze boodschap nog duidelijker te maken. Wij moeten ons blijvend bewust zijn van de noodzaak tot het verschaffen van inzicht in wat er op het terrein gebeurt," zegt Vaes. Ondanks alle goede voorzorgsmaatregelen ontstaan er toch klachten uit de directe omgeving van het bedrijventerrein. "Concreet zijn is dan belangrijk. Hoe ga je met klachten om? Mensen zitten in hun tuin te barbecuen en hebben last van stankoverlast. Je kunt dat probleem vaak niet meteen oplossen, maar wel een luisterend oor bieden. Mensen weten dan dat er vervolgens iets aan gedaan wordt," aldus Rentrop.Meer dan een turfje
Het is belangrijk om klachten te concretiseren en de klagers ook duidelijk te maken dat er actie wordt ondernemen. "Het moet meer zijn dan een turfje over bijvoorbeeld geluids- of stankoverlast. Je moet klachten verder analyseren," zegt Vaes. Er wordt vaak te snel naar het bedrijventerrein gewezen. "Neem veel klachten over geluidsoverlast. We zijn dat gaan uitzoeken en hebben metingen verricht. Vervolgens zijn we de klachten gaan analyseren en kwamen in gesprekken met de burgers tot de conclusie dat het merendeel van de klachten over de snelweg A17 ging, maar dat die wel aan het bedrijventerrein werden gerelateerd," besluit Rentrop. Een goede communicatie blijft dus voor het bedrijventerrein Moerdijk van vitaal belang.


...informeert
Toneel ter verhoging van het kwaliteitsbewustzijn

...start
"We bedenken handelingen voor de machines"

...vestigt
Vrees voor Outlet Center West-Brabant ongegrond?

...onderzoekt
Onderzoek bevestigt West-Brabants tekort aan bedrijventerreinen

...leert
Leren van elkaar

...netwerkt
Netwerkdag in Roosendaal met als toegift: Robert Maaskant

...onderneemt
Hogeschool wil lage drempel voor ondernemers

...rijdt
Zakelijk onderweg

...ontwikkelt
Juniorkamer Breda biedt diepgang

...vervangt
Trots op zijn gemeente Moerdijk

...waardeert
Actief meedenken in oplossingen

...onderscheidt
Randvoorwaarden voor toerisme scheppen

...concentreert
Moerdijk concentreert bedrijvigheid

...praat mee
Ondernemers willen aan voorkant van beleid meepraten

...overtuigt
Bedrijven overtuigen van nut brandvoorzieningen

...verenigt
Goede communicatie als doelstelling

...puzzelt
Puzzelen met de winkelpanden in centrum Zevenbergen

...serveert
Breda Culinair wordt bijzonder dit jaar

...bruist
Rotary Hulst bruist van energie

...behoudt
Nieuwbouw behoudt de beste kansen

...huisvest
Leegstaande kantoorruimte in grote steden valt mee

...spreekt
In 't kort