In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Bedrijvenvereniging Gemeente Moerdijk (BGM):
Ondernemers willen aan voorkant van beleid meepraten

De gemeentelijke herindeling was in 1997 feitelijk de opmaat tot de fusie dit jaar van de twee ondernemersverenigingen van de gemeente Moerdijk. Het werd een samengaan tussen VIOF en IKZ die achteraf gladjes verliep en de verenigde ondernemers kans biedt een krachtige stem op het gemeentehuis te laten horen.


BGM.

De besturen van de Vereniging Industriële Ondernemingen Fijnaart (VIOF) en de Industriële Kontaktgroep Zevenbergen (IKZ) waren het er voor de gemeentelijke herindeling van 1997 al over eens dat bundeling van krachten nodig was. Er waren periodieke gesprekken. "Bijpraatmomenten" volgens de huidige voorzitter Anton van Eck. Na de fusie van dit jaar is Bedrijvenvereniging Gemeente Moerdijk (BGM) die som van de afzonderlijke delen geworden. "In de nieuwe vereniging is plaats voor ondernemers uit de hele gemeente Moerdijk die werkzaam zijn in industrie, groothandel, productie of zakelijke dienstverlening. De detailhandel is in aparte verenigingen georganiseerd en ze hebben ook andere aandachtspunten," zegt voorzitter Anton van Eck. BIM, het overlegorgaan van de georganiseerde bedrijven van het industrieterrein Moerdijk, is niet gefuseerd met VIOF en IKZ. "Zij willen hun functie als speciale gesprekspartner voor de lokale en provinciale overheid niet verliezen. Daar valt iets voor te zeggen, omdat het Havenschap een ander soort lokale overheid is dan de gemeente. Wellicht dat er in de toekomst een ander scenario ontstaat, zegt Van Eck.

Samenwerking
De fusie tussen VIOF en IKZ is bijzonder goed verlopen volgens Van Eck. "Het waren toch twee verschillende soorten verenigingen. Bij IKZ waren er onbezoldigde bestuursleden, terwijl VIOF ondersteuning kreeg van de Brabant-Zeeuwse Werkgeversvereniging. Dat betekende dat ook de contributiebedragen wezenlijk anders lagen." Er werd gekozen de dagelijkse zaken niet meer uit te besteden aan de BZW. BZW blijft echter wel de rol van adviseur van het bestuur vervullen. Een oplossing voor het wegvallen van die praktische steun werd gevonden in Rabobank Moerdijk. Henk Wielaard, adjunct directeur van de bank, werd aangesteld als ambtelijk secretaris van de BGM. "Dat gaat prima. Je moet weten dat bestuursleden primair ondernemers zijn die het weleens erg druk hebben. Probleem is dan dat op die momenten het verenigingswerk blijft liggen. Met deze structuur gaan de verenigingszaken altijd door," aldus Van Eck. Een pijler voor de toekomst is verdergaande samenwerking tussen de leden. Niet op het gebied van de 'core-business', maar meer op het vlak van kostenbesparing. "Voorbeelden zijn er volop. Hier op dit kleine stukje bedrijventerrein kwamen drie verschillende afvalverwerkers. Als je de handen ineenslaat, moet je daar altijd gezamenlijk voordeel uit kunnen halen," weet Van Eck beslist.

Brainstormdag
Al snel na de start van de nieuwe vereniging is hernieuwd kennis gemaakt met de gemeentelijke overheid en met name met de nieuw aangetreden wethouder EZ. Pas geleden hebben we nog een brainstorm middag in het Mauritshuis in Willemstad gehad met BIM en de wethouders Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening. Dat was erg vruchtbaar," zegt Van Eck. Een doelstelling van BGM is om aan de voorkant van het gemeentelijk beleid te zitten. De plannen voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein aan de noordkant van Zevenbergen werden door de ondernemers positief ontvangen. "Er is een ruimtetekort en met het nieuwe plan zou je bedrijven beter kunnen huisvesten. Kijk naar mijn bedrijf aan de Huizersdijk. Het is voor zowel ons bedrijf als de omgeving beter om te verhuizen. Er moet dan echter wel grond beschikbaar zijn. Met de ontwikkeling van een nieuw terrein voorzie je in een zekere behoefte," aldus Van Eck.


...informeert
Toneel ter verhoging van het kwaliteitsbewustzijn

...start
"We bedenken handelingen voor de machines"

...vestigt
Vrees voor Outlet Center West-Brabant ongegrond?

...onderzoekt
Onderzoek bevestigt West-Brabants tekort aan bedrijventerreinen

...leert
Leren van elkaar

...netwerkt
Netwerkdag in Roosendaal met als toegift: Robert Maaskant

...onderneemt
Hogeschool wil lage drempel voor ondernemers

...rijdt
Zakelijk onderweg

...ontwikkelt
Juniorkamer Breda biedt diepgang

...vervangt
Trots op zijn gemeente Moerdijk

...waardeert
Actief meedenken in oplossingen

...onderscheidt
Randvoorwaarden voor toerisme scheppen

...concentreert
Moerdijk concentreert bedrijvigheid

...praat mee
Ondernemers willen aan voorkant van beleid meepraten

...overtuigt
Bedrijven overtuigen van nut brandvoorzieningen

...verenigt
Goede communicatie als doelstelling

...puzzelt
Puzzelen met de winkelpanden in centrum Zevenbergen

...serveert
Breda Culinair wordt bijzonder dit jaar

...bruist
Rotary Hulst bruist van energie

...behoudt
Nieuwbouw behoudt de beste kansen

...huisvest
Leegstaande kantoorruimte in grote steden valt mee

...spreekt
In 't kort