In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2003

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
7e Reynaert Fietstocht geslaagd spektakel
Rotary Hulst bruist van energie

De ruim 40 leden van de Rotary Club Hulst kijken tevreden terug op de 7e Reynaert Fietstocht die plaatsvond op zaterdag 24 mei. Met bovengenoemde fietstocht werden gelden ingezameld voor twee goede doelen want dienstbaarheid aan de samenleving staat centraal bij de Rotary.


Jolanda Kint-Verstraeten van de Rotary Hulst.

De Rotary Hulst, voornamelijk ondernemers en managers, zet zich al jarenlang in voor maatschappelijke doelen middels allerlei projecten. De Hulster Rotarians bruisen van energie. Men moet goed zijn in het vak dat men beoefent om lid te kunnen worden van de Rotary Club, of men nu horeca ondernemer, industrie- of bankondernemer is maakt niet uit. Zowel mannen als vrouwen kunnen lid worden van de Rotary. Een half jaar van voorbereidingen treffen was voorafgegaan aan de 7e Reynaert Fietstocht. Het resultaat was ernaar. Alles werd in juiste banen geleid en ook de weergoden waren de ruim 1500 deelnemers gunstig gezind. "Wat opviel was dat er veel ouderen deelnamen aan de fietstocht. Behalve Zeeuwse deelnemers was er ook veel animo uit Brabant, Zuid-Holland en Vlaanderen. Ja, het was een geslaagd spektakel. Ook degenen die de stands bemanden, zo konden verenigingen hun kas spekken, waren zeer tevreden over wat er was omgezet. Er was veel sfeer bij de opstapplaatsen met bijvoorbeeld volop muziek van de koninklijke harmonie Sint Cecilia en een Jamboree, terwijl bij de voetbalclubs in Hulst en St.-Jansteen extra ambiance was door voetbaltoernooien", aldus Jolanda Kint-Verstraeten die de p.r. verzorgt voor de fietscommissie van de Rotary Hulst.


Muzikaal vertier van de Jamboree tijdens de Reynaert fietstocht.

Ondernemingsgeest
"De beleving is heel sterk bij onze Rotary leden. We vergaderen iedere week waarbij er strak wordt genotuleerd. Wekelijks worden door de verschillende leden lezingen en bedrijfsbezoeken gehouden waarbij het aanmoedigen en het aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid aan de samenleving voorop staat. Dat is de grondslag van een waardige ondernemingsgeest. Er zijn inmiddels zes vrouwen lid van de Rotary Hulst, een relatief hoog aantal. De Rotary geeft de mogelijkheid om de sociale contacten te verbreden want onderlinge kameraadschap is eveneens een doelstelling van de Rotary", vertelt Jolanda die werkzaam is als manager particulieren bij de Rabobank Kloosterzande-Graauw. De Reynaert Fietstocht is het jaarlijkse megaproject van de Rotary Hulst. Deze wordt gehouden voor jong en oud, zowel voor recreatiefietsers als voor 'doordouwers'. Voor de recreatiefietsers waren er afstanden van 20, 35 en 50 kilometer; voor de meer getrainde fietsers was er een tocht van 100 kilometer. Het parcours van de Reynaert Fietstocht was opnieuw zorgvuldig uitgezocht en voerde langs de mooiste en meest rustige polderwegen in Zeeuws-Vlaanderen en de Vlaamse grensstreek.


Fietsers hervatten de tocht na een drankje in Axel.

Noodlijdend
De netto-opbrengst van fietsers (inschrijfgeld) en sponsors wordt aangewend ten bate van het fonds voor de kapel Blaauwe Hoeve in Hulst en voor hulp aan een noodlijdend kinderziekenhuis in Brazilië dat mede door een verpleegkundige uit het Zeeuws-Vlaamse Ossenisse wordt geleid. In de praktijk is het overgrote deel van de financiële middelen afkomstig van de sponsors, tenslotte bedraagt het inschrijfgeld slechts twee en een halve Euro. Ieder lid van de Rotary wordt geacht een belangrijke bijdrage te leveren aan het aanleveren van sponsors voor de fietstocht. Hoofdsponsors van de 7e Reynaert Fietstocht zijn de Rabobanken in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, Tènce! Uitzendbureau, Drukkerij Bareman, Stoffels Cleaning en Pabo. Voorheen waren goede doelen van de Stichting Rotary Fietsproject onder meer Ziekenhuis De Honte in Terneuzen, school 'De Brug' voor bijzonder onderwijs te Hulst, slachtofferhulp aan Enschede, verzorgingstehuis Antonius in Kloosterzande. Onder de Reynaert fietsers wordt een fiets en een sieraad verloot. Voor de kinderen van groep 1 tot en met 6 van de basisscholen in Axel, Koewacht, Zuiddorpe en de gemeente Hulst is er een kleurwedstrijd. Kleurplaten konden worden ingeleverd bij de opstapplaatsen. De kinderen die de kleurplaat inleverden kregen in ieder geval een bonnetje om van een ijsje te genieten. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht en worden uitgenodigd om tijdens de Rotaryvergadering van 19 juni 2003 in het Hof van Vlaanderen te Hulst hun prijs in ontvangst te nemen. Daarbij zijn er drie categorieën: groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6. Voor elke categorie is de hoofdprijs een ghetto blaster, de tweede prijs een opvouwbare fiets en de derde prijs een teken-/kleurset.

Verrijken
De Rotary Club Hulst koestert grensoverschrijdende samenwerking met wereldwijde Rotary Clubs. Zo kan men middels uitwisselingsprojecten bijvoorbeeld de taal en cultuur verrijken. Het doel is om de relatie tussen verschillende landen, volkeren en culturen te verbeteren. De achterliggende gedachte van het Rotary Fietsproject is in feite tweeledig. Het betreft in de eerste plaats een middel om aan gelden te komen voor goede doelen. Daarnaast is het project een middel om de leden van de serviceclub te motiveren zodat de onderlinge band van de Rotarians verstevigd wordt. Bij een megaproject als dit worden alle leden van de serviceclub betrokken. Er zijn diverse commissies actief binnen het Fietsproject zoals een pr-commissie, een technische-, route- en financiële commissie. Samenvattend kan met recht gesteld worden dat de Reynaert Fietstocht een combinatie is van goede doelen, sportiviteit en gezelligheid. Diversiteit staat voorop. De Rotaryclubs in Nederland maken deel uit van het netwerk van Rotary International. Wereldwijd heeft Rotary 530 districten in 163 landen. Rotary heeft in Nederland ruim 400 clubs, goed voor bijna 20.000 leden.


...informeert
Toneel ter verhoging van het kwaliteitsbewustzijn

...start
"We bedenken handelingen voor de machines"

...vestigt
Vrees voor Outlet Center West-Brabant ongegrond?

...onderzoekt
Onderzoek bevestigt West-Brabants tekort aan bedrijventerreinen

...leert
Leren van elkaar

...netwerkt
Netwerkdag in Roosendaal met als toegift: Robert Maaskant

...onderneemt
Hogeschool wil lage drempel voor ondernemers

...rijdt
Zakelijk onderweg

...ontwikkelt
Juniorkamer Breda biedt diepgang

...vervangt
Trots op zijn gemeente Moerdijk

...waardeert
Actief meedenken in oplossingen

...onderscheidt
Randvoorwaarden voor toerisme scheppen

...concentreert
Moerdijk concentreert bedrijvigheid

...praat mee
Ondernemers willen aan voorkant van beleid meepraten

...overtuigt
Bedrijven overtuigen van nut brandvoorzieningen

...verenigt
Goede communicatie als doelstelling

...puzzelt
Puzzelen met de winkelpanden in centrum Zevenbergen

...serveert
Breda Culinair wordt bijzonder dit jaar

...bruist
Rotary Hulst bruist van energie

...behoudt
Nieuwbouw behoudt de beste kansen

...huisvest
Leegstaande kantoorruimte in grote steden valt mee

...spreekt
In 't kort