In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Juniorkamer Breda biedt diepgang

Je bent ambitieus, beschikt over talenten en wilt investeren in de toekomst. Daarnaast hecht je waarde aan een vriendenkring waar je wat van kunt opsteken en waar je samen kunt werken aan leiderschap- en managementvaardigheden. Wellicht is een lidmaatschap van de Juniorkamer dan een goede tijdsbesteding.Juniorkamer is een wereldwijde organisatie met zo'n 350.000 leden. In Nederland telt het ledenbestand ongeveer 2.000 mensen verdeeld over 95 kamers. Op de vraag naar een omschrijving van het gemiddelde lid van Juniorkamer antwoordt voorzitter Eric Snoeren van Juniorkamer Breda: "Het zijn overwegend ambitieuze mensen tot veertig jaar. Door in het netwerk van de Juniorkamer te opereren, zijn ze op een aangename manier bezig met hun persoonlijke ontwikkeling." Er zijn mensen van verschillende beroepsgroepen in de Bredase Juniorkamer vertegenwoordigd. Zakelijke dienstverleners, artsen en ondernemers leren van elkaar door zitting te nemen in uiteenlopende commissies. "Er zijn verschillende commissies die bijvoorbeeld een jaarlijks evenement zoals de Stepafette organiseren. Dat is overigens een dusdanig breed project dat daar meerdere commissies mee bezig zijn," weet Rutger Westenburg. Bij de Juniorkamer is het belangrijk dat leden een actieve instelling hebben. "Aan leden die alleen aan activiteiten meedoen, hebben we niet veel. Het gaat om het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van projecten. Daar leren alle leden weer van," voegt Peter-Paul Verhoeven toe.Congressen
Juniorkamer Breda heeft ook regelmatig contact met andere Kamers. "Jaarlijks wordt er een landelijk congres gehouden. Er zijn workshops en daarna een groot galafeest. Het is verder een echte familiedag, want ook voor kinderen zijn er veel activiteiten. Tijdens het vorige congres waren er zeshonderd aanwezigen," vertelt Snoeren. Leden van Juniorkamer gaan ook de grenzen over, want jaarlijks is er een Europees congres. "Vaak zie je nieuwe leden in de eerste jaren echter vooral lokaal actief zijn. Ze willen binnen de club toch eerst een eigen plekje krijgen. Als ze diverse commissies hebben doorlopen, zie je ze vaak pas naar de landelijke congressen gaan," weet Snoeren. Collega Rutger Westenburg werd een paar maanden geleden pas lid van de Juniorkamer. "Ik kom oorspronkelijk uit Breda, maar ben in Rotterdam gaan studeren. Ik ben weer teruggekomen en dan wil je hier toch je sociaal leven weer opbouwen. Je kunt gaan hockeyen, maar dat is na een wedstrijd en een paar pilsjes ook afgelopen. Juniorkamer vraagt meer van je, maar je krijgt er ook meer diepgang voor terug."

Geen ballotage
Juniorkamer Breda heeft een eigen website en daar komen regelmatig aanvragen voor een lidmaatschap binnen. "Je merkt echter wel dat de binding beter is als iemand via een ander lid binnenkomt. Je hoeft niet voorgedragen te worden, maar als iemand benaderd wordt, is er vaak al de verwachting dat iemand binnen onze club past," zegt Peter-Paul Verhoeven. In eerste instantie worden nieuwelingen aspirant-lid en na een half jaar lonkt het definitieve lidmaatschap. "Er zijn een paar voorwaarden. Je moet bijvoorbeeld aanwezig zijn geweest bij het merendeel van de vergaderingen. Dat is ook terecht, want als je geen tijd kunt vrijmaken, heeft het niet zoveel zin," zegt Westenburg. Het eerste jaar lidmaatschap is volgens Snoeren de belangrijkste periode. "Dan blijkt vaak al of mensen tijd willen investeren in de Juniorkamer. Als dat zo is, heb je daar nog jarenlang plezier van." Tot slot wil Peter-Paul Verhoeven een vooroordeel uit de weg nemen. "Het is een heel toegankelijke club, er is wel een ledencommissie die zorgt dat er niet teveel mensen met het zelfde beroep lid worden. Het is gewoon een enthousiaste club mensen die van elkaar willen leren." www.jkbreda.nl

Stepafette op Ginnekenmarkt
Jaarlijks organiseert de Juniorkamer een groot evenement. Na twee eerdere succesvolle uitgaven zal ook dit jaar weer de Stepafette worden gehouden op de Ginnekenmarkt. In teams van drie personen zullen tientallen bedrijven uit de Bredase regio het tegen elkaar opnemen. Belangrijkste doelstelling is om geld bijeen te brengen voor het goede doel. Dit jaar is de opbrengst van de dag bestemd voor een veilige buitenspeelplaats voor de kinderafdeling van het Amphia Ziekenhuis. Voor de feestelijke dag wordt er een zakelijke avond georganiseerd voor leden van de Juniorkamer en sponsors van de Stepafette. Er zullen workshops worden gehouden en Marc Lammers, hockeycoach van het Nederlands vrouwenteam, zal een presentatie houden over coaching binnen sport en bedrijfsleven.

Meer informatie
E-mail: [email protected]


...informeert
Toneel ter verhoging van het kwaliteitsbewustzijn

...start
"We bedenken handelingen voor de machines"

...vestigt
Vrees voor Outlet Center West-Brabant ongegrond?

...onderzoekt
Onderzoek bevestigt West-Brabants tekort aan bedrijventerreinen

...leert
Leren van elkaar

...netwerkt
Netwerkdag in Roosendaal met als toegift: Robert Maaskant

...onderneemt
Hogeschool wil lage drempel voor ondernemers

...rijdt
Zakelijk onderweg

...ontwikkelt
Juniorkamer Breda biedt diepgang

...vervangt
Trots op zijn gemeente Moerdijk

...waardeert
Actief meedenken in oplossingen

...onderscheidt
Randvoorwaarden voor toerisme scheppen

...concentreert
Moerdijk concentreert bedrijvigheid

...praat mee
Ondernemers willen aan voorkant van beleid meepraten

...overtuigt
Bedrijven overtuigen van nut brandvoorzieningen

...verenigt
Goede communicatie als doelstelling

...puzzelt
Puzzelen met de winkelpanden in centrum Zevenbergen

...serveert
Breda Culinair wordt bijzonder dit jaar

...bruist
Rotary Hulst bruist van energie

...behoudt
Nieuwbouw behoudt de beste kansen

...huisvest
Leegstaande kantoorruimte in grote steden valt mee

...spreekt
In 't kort