In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Jack van Dorst, brandweercommandant Moerdijk
Bedrijven overtuigen van nut brandvoorzieningen

Ondernemers hebben steeds meer met de Brandweer te maken. Zonder een fiat van de Brandweer over de brandveiligheid wordt er weinig meer ondernomen. Terecht, vindt brandweercommandant Jack van Dorst. Hij probeert bedrijven te overtuigen van het nut van goede brandveiligheidsvoorzieningen.


Jack van Dorst, commandant Brandweer Moerdijk.

Jack van Dorst is commandant van de Brandweer Moerdijk en heeft daardoor de eindverantwoording over zes uitrukposten, elf voertuigen, 120 vrijwilligers en vier fulltimers. Brandweer Moerdijk is actief in een groot gebied, want de gemeente telt 18.000 hectaren met daarin veel aandachtspunten op het gebied van veiligheid. De industrieterreinen Moerdijk en Dintelmond, maar ook delen van de snelwegen A16 en A17, de spoorwegverbindingen, het sluizencomplex bij Willemstad en de verschillende woonkernen vallen onder Brandweer Moerdijk. Van Dorst legt de werkzaamheden van de Brandweer als volgt uit: "Het is natuurlijk niet alleen die rode auto bij een brand. Het is veel meer. We spreken van een veiligheidsketen waarbij de daadwerkelijke uitruk en de nazorg de laatste twee onderdelen zijn. Daar voor zitten de onderdelen preparatie, preventie en pro-actie. Met preparatie proberen we ons zo goed mogelijk voor te bereiden op uitrukken. Je moet daarbij denken aan materieelverzorging en opleiding en oefening van vrijwilligers. Met preventie bedoelen we onder andere eisen op het gebied van brandveiligheid bij vergunningverleningen. Pro-actie is belangrijk bij onder meer ruimtelijke ordening, zoals de ontwikkeling van een industrieterrein. Er moet tijdig worden gekeken naar zaken als toegankelijkheid voor hulpverleningsvoertuigen en goede bluswatervoorzieningen. Als je dat niet tijdig regelt, krijg je daar bij een eventuele brand last van."

Tip bij bouwplannen
Bedrijven hebben vaak te maken met de onderdelen pro-actie en preventie van de Brandweer. "Dat is echt heel belangrijk. Als je in een vergunning te weinig eisen stelt, kun je een onbeheersbare brand krijgen. Neem een grote loods waarin geen brandwerende scheidingen zijn aangebracht. Breekt daar brand uit, dan kun je achter het vuur aanlopen en als de wind ongunstig staat, brandt het hele pand af," zegt Van Dorst. Bewustwording is het sleutelwoord. "We proberen bedrijven ervan te overtuigen dat voorzieningen voor brandpreventie niet zomaar worden gevraagd. Vaak zijn er landelijke normen die worden gehanteerd om veiligheid te waarborgen," volgens Van Dorst. De commandant heeft ook nog een belangrijke tip voor ondernemers. "Betrek de gemeente zo snel mogelijk bij eventuele bouwplannen. Wij kunnen dan toetsen of de brandveiligheidseisen goed in de plannen zijn verwerkt. Het komt vaak voor dat er al een hoop zaken zijn geregeld en gepland voordat de gemeente bij een project wordt betrokken. Het is heel vervelend dat vervolgens tekeningen en ideeën moeten worden veranderd. Worden wij in de beginfase bij een project betrokken, dan denken wij natuurlijk ook graag mee. Hierdoor kan een vergunningverlening soepeler verlopen en bovendien worden irritaties en onnodige kosten voorkomen."

Wederzijds belang
Belangrijk voor veel brandweerorganisaties is de werving van vrijwilligers. Jack van Dorst: "Dat is vaak lastig, maar het is ook in het belang van ondernemers. Als er geen vrijwillig brandweerpersoneel is, kunnen we geen bedrijfsbranden meer blussen. Je hoopt altijd dat ondernemers hun personeel gelegenheid geven lid te zijn van de vrijwillige brandweer." Naast het vervullen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft vrijwillig brandweerpersoneel meer voordelen voor ondernemers. "Regelmatig ontdekken vrijwilligers op hun werk mogelijk brandgevaarlijke situaties. Door een melding bij de directie kan er preventief worden ingegrepen," zegt Van Dorst. Naast het voordeel van vrijwillige brandweerleden in het personeelsbestand kunnen ook oefeningen het bedrijfsbelang dienen. "Wij oefenen elke week en het is prettig als we dat ook bij bedrijven kunnen doen. Het is ook een wederzijds belang, want als we hebben geoefend, weten we bij een onverhoopte calamiteit beter wat er in een pand aan de hand is," zegt Van Dorst.


...informeert
Toneel ter verhoging van het kwaliteitsbewustzijn

...start
"We bedenken handelingen voor de machines"

...vestigt
Vrees voor Outlet Center West-Brabant ongegrond?

...onderzoekt
Onderzoek bevestigt West-Brabants tekort aan bedrijventerreinen

...leert
Leren van elkaar

...netwerkt
Netwerkdag in Roosendaal met als toegift: Robert Maaskant

...onderneemt
Hogeschool wil lage drempel voor ondernemers

...rijdt
Zakelijk onderweg

...ontwikkelt
Juniorkamer Breda biedt diepgang

...vervangt
Trots op zijn gemeente Moerdijk

...waardeert
Actief meedenken in oplossingen

...onderscheidt
Randvoorwaarden voor toerisme scheppen

...concentreert
Moerdijk concentreert bedrijvigheid

...praat mee
Ondernemers willen aan voorkant van beleid meepraten

...overtuigt
Bedrijven overtuigen van nut brandvoorzieningen

...verenigt
Goede communicatie als doelstelling

...puzzelt
Puzzelen met de winkelpanden in centrum Zevenbergen

...serveert
Breda Culinair wordt bijzonder dit jaar

...bruist
Rotary Hulst bruist van energie

...behoudt
Nieuwbouw behoudt de beste kansen

...huisvest
Leegstaande kantoorruimte in grote steden valt mee

...spreekt
In 't kort