In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Bedrijvenloket gemeente Moerdijk
Actief meedenken in oplossingen

"We hebben vorig jaar een enquête gehouden onder vijfhonderd bedrijven uit onze gemeente over de dienstverlening van het bedrijvenloket. Daaruit bleek dat onze diensten door de ondernemers gewaardeerd worden," trapt bedrijvencontactfunctionaris Maarten Mulder van de gemeente Moerdijk af. Het bedrijvenloket schept korte lijnen tussen ondernemers en de gemeente.


Maarten Mulder, bedrijvencontactfunctionaris voor de gemeente Moerdijk.

Vijf jaar geleden startte de gemeente Moerdijk haar bedrijvenloket. Ondertussen is duidelijk geworden dat een grote behoefte van het bedrijfsleven uit de gemeente daarmee werd ingevuld. Ondernemers willen graag zo snel en efficiënt mogelijk worden geholpen. Het ondernemersleven kent genoeg momenten dat contact met de gemeente een vereiste is. Er zijn volop voorbeelden. Bij vestiging op een locatie moeten de activiteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. Voor belettering van een pand is een reclamevergunning nodig en verbouw of nieuwbouw mag alleen met een bouwvergunning. De gemeente Moerdijk biedt met haar bedrijvenloket een centrale plaats voor alle ondernemersvragen. Maarten Mulder is sinds enige jaren bedrijvencontactfunctionaris van Moerdijk. Hij werkt niet alleen binnen de muren van het gemeentehuis, maar gaat ook vaak naar de bedrijven toe. Daarnaast vergezeldt hij de wethouder Economisch Zaken, Ab Bienefelt, bij bedrijfsbezoeken.


Brede kennis
Met name het MKB is de grootste doelgroep voor het bedrijvenloket. Er zijn 2100 - vaak kleinere - bedrijven in de gemeente Moerdijk gevestigd. 'Meedenken' is het toverwoord bij het bedrijvenloket. "Ondernemers die hier komen, hebben allemaal een vraag of een probleem waarbij wij wellicht kunnen helpen. Het is belangrijk om actief mee te denken. De oplossing vinden voor een probleem is het mooiste deel van ons werk," weet Mulder die verder veel waarde hecht aan duidelijkheid. "Je wilt bedrijven zo goed mogelijk voorlichten en gunt elke ondernemer het beste. Toch zijn er situaties waaraan de gemeente niet kan meewerken. De wet- en regelgeving laat het simpelweg niet toe. Het is dan zaak om met een duidelijk antwoord naar buiten te treden. Overigens zoeken wij wel altijd naar de mogelijkheden binnen de bestaande wet- en regelgeving." Om de kennis van het bedrijvenloket zo breed mogelijk aan te kunnen bieden wordt er samengewerkt met het Havenschap Moerdijk, de Kamer van Koophandel, Syntens en de REWIN.

Via-via
Maarten Mulder constateert tevreden dat het bedrijvenloket steeds meer bekendheid geniet onder de ondernemers uit de gemeente. "Het is logisch dat naamsbekendheid enige tijd duurt, maar steeds vaker zie je ondernemers hier via-via binnenkomen. Andere ondernemers hebben al eens eerder iets aan de hand gehad en adviseren anderen het bedrijvenloket te bezoeken. Dat is alleen maar een goede zaak en ook zeker de bedoeling. We willen een zo laag mogelijke drempel," aldus Mulder die verder twee positieve kanten aan de dienstverlening van het loket ziet. "Je probeert problemen voor bedrijven op te lossen en daarnaast hoor je als gemeentelijke organisatie ook meteen wat er leeft onder de ondernemers. Als gemeente kun je daar vervolgens weer wat mee gaan doen," zegt Mulder. Een actuele ontwikkeling in de gemeente Moerdijk is de fusie van de ondernemersverenigingen IKZ en VIOF. Bedrijvenkring Gemeente Moerdijk (BGM) is de nieuwe plaats voor de georganiseerde ondernemers van de gemeente. "Het is goed om met elkaar van gedachten te wisselen. We hebben onlangs een eerste gesprek met de nieuwe vereniging gehad om meer over elkaars standpunten te horen. Ook dat hoort bij de doelstellingen van het bedrijvenloket," aldus Mulder.


...informeert
Toneel ter verhoging van het kwaliteitsbewustzijn

...start
"We bedenken handelingen voor de machines"

...vestigt
Vrees voor Outlet Center West-Brabant ongegrond?

...onderzoekt
Onderzoek bevestigt West-Brabants tekort aan bedrijventerreinen

...leert
Leren van elkaar

...netwerkt
Netwerkdag in Roosendaal met als toegift: Robert Maaskant

...onderneemt
Hogeschool wil lage drempel voor ondernemers

...rijdt
Zakelijk onderweg

...ontwikkelt
Juniorkamer Breda biedt diepgang

...vervangt
Trots op zijn gemeente Moerdijk

...waardeert
Actief meedenken in oplossingen

...onderscheidt
Randvoorwaarden voor toerisme scheppen

...concentreert
Moerdijk concentreert bedrijvigheid

...praat mee
Ondernemers willen aan voorkant van beleid meepraten

...overtuigt
Bedrijven overtuigen van nut brandvoorzieningen

...verenigt
Goede communicatie als doelstelling

...puzzelt
Puzzelen met de winkelpanden in centrum Zevenbergen

...serveert
Breda Culinair wordt bijzonder dit jaar

...bruist
Rotary Hulst bruist van energie

...behoudt
Nieuwbouw behoudt de beste kansen

...huisvest
Leegstaande kantoorruimte in grote steden valt mee

...spreekt
In 't kort