In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2003

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Puzzelen met de winkelpanden in centrum Zevenbergen

Praten met René Eldering over het centrum van Zevenbergen is waarschijnlijk onmogelijk zonder pen en papier. Eldering weet waar hij over praat, want hij is ondertussen al vier jaar betrokken bij de planvorming. In eerste instantie als beleidsadviseur van de Kamer van Koophandel West-Brabant en later in zijn huidige functie als adjunct-directeur van Seinpost.


Gezicht op het Zevenbergse centrum.

"Begin 1999 was duidelijk dat het oude gemeentehuis in de Molenstraat gesloopt zou worden en er ruimte ontstond voor een nieuwe ontwikkeling. Projectontwikkelaar Johan Matser is daar toen uiteindelijk ingesprongen en op dat moment kwamen er meer mogelijkheden. Er lag een grote kans om het centrum van Zevenbergen verder te ontwikkelen," weet Eldering. De oorspronkelijke in opdracht van de gemeente opgestelde stedenbouwkundige centrumvisie hield onvoldoende rekening met de economische ontwikkelingsmogelijkheden van het centrum. Aan Seinpost werd toen gevraagd om met voorstellen te komen onder welke condities dat wel haalbaar zou zijn. Vervolgens zijn de plannen van Johan Matser en die voor de Ambachtsgang (verbindingsschakel) mede op die condities gebaseerd. De vertaling van de plannen door de gemeente werd door de provincie maar gedeeltelijk goedgekeurd: ze waren onvoldoende onderbouwd. Er moest verder worden nagedacht en Eldering mocht zich opnieuw bezighouden met de Zevenbergse ambitie: "We hebben eerst het gebied afgebakend. Het deel van de Markt tot aan de huidige Albert Heijn werd aangewezen als kernwinkelgebied. Zevenbergen heeft een regiofunctie en moet zich daar op richten zonder overigens enorme ontwikkelingen te willen starten. Een mooie broek is prima, maar hij moet wel passen". Ondertussen is meer duidelijk geworden over de toekomst van het Zevenbergse centrum. Albert Heijn zal het grootste deel van de nieuwe ontwikkeling aan de Molenstraat in gebruik nemen. Ahold-formules zoals Etos en Gall & Gall worden er tevens gehuisvest. "In Zevenbergen is ruimte voor drie supermarkten van ongeveer 1200 m2. Ook Super de Boer zal goed worden geplaatst. Voorlopig probleemgeval is de Edah die buiten het centrumgebied zit. Het zou een goede zaak zijn als we die wat dichter bij het centrum zouden kunnen betrekken," weet Eldering.

'Verkavelen'
Beslissingen van derden blijven cruciaal. Verkaveling van het oude pand van Albert Heijn levert voor de eigenaar meer geld op. Dat is echter niet in het belang van het Zevenbergse centrum. We zouden het prachtig vinden om daar bijvoorbeeld een Hema in te huisvesten en dat aan te vullen met een verplaatsing van Marskramer. De onderhandelingen hierover zijn in volle gang. Zijn activiteiten voor de Centrumplannen Zevenbergen hebben veelal het communiceren met ondernemers betroffen. "Je moet proberen iedereen de goede kant in te krijgen. We hebben daarom onlangs een inventarisatie gemaakt van de eventuele verplaatsingsbehoefte onder de ondernemers. Vervolgens hebben we gesprekken gevoerd en in kaart gebracht wat de verschillende ondernemers nu precies zouden willen. Eldering hoopt dat alle puzzelstukjes van het Zevenbergse centrum binnen enkele jaren op zijn plaats zijn gevallen. Het resultaat zal dan een attractief winkelhart voor de regio zijn".


...informeert
Toneel ter verhoging van het kwaliteitsbewustzijn

...start
"We bedenken handelingen voor de machines"

...vestigt
Vrees voor Outlet Center West-Brabant ongegrond?

...onderzoekt
Onderzoek bevestigt West-Brabants tekort aan bedrijventerreinen

...leert
Leren van elkaar

...netwerkt
Netwerkdag in Roosendaal met als toegift: Robert Maaskant

...onderneemt
Hogeschool wil lage drempel voor ondernemers

...rijdt
Zakelijk onderweg

...ontwikkelt
Juniorkamer Breda biedt diepgang

...vervangt
Trots op zijn gemeente Moerdijk

...waardeert
Actief meedenken in oplossingen

...onderscheidt
Randvoorwaarden voor toerisme scheppen

...concentreert
Moerdijk concentreert bedrijvigheid

...praat mee
Ondernemers willen aan voorkant van beleid meepraten

...overtuigt
Bedrijven overtuigen van nut brandvoorzieningen

...verenigt
Goede communicatie als doelstelling

...puzzelt
Puzzelen met de winkelpanden in centrum Zevenbergen

...serveert
Breda Culinair wordt bijzonder dit jaar

...bruist
Rotary Hulst bruist van energie

...behoudt
Nieuwbouw behoudt de beste kansen

...huisvest
Leegstaande kantoorruimte in grote steden valt mee

...spreekt
In 't kort