In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2003

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Leegstand kantoorruimte in grote steden valt mee

Van de circa 3,3 miljoen m2 kantoorruimte die in de twintig grootste agglomeraties in ons land wordt aangeboden, staat 2,1 miljoen m2 daadwerkelijk leeg. Dit is iets meer dan zeven procent van de totale kantorenvoorraad.Uit onderzoek van Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen en DTZ Zadelhoff blijkt dat die leegstand zich niet zozeer in de grote steden manifesteert, maar vooral in de omliggende satellietsteden zichtbaar is. Onverwacht snel is de kantorenmarkt in Nederland omgeslagen in een vragersmarkt. Eind 2002 werd 2,5 keer meer kantoorruimte te huur aangeboden dan dat er werd verhuurd. Een jaar eerder bedroeg het aanbod nog slechts 1,5 keer de opname. In een groot aantal stedelijke gebieden, waaronder de agglomeratie Amsterdam, Hoofddorp/Schiphol en Utrecht/nieuwegein, overtreft het aanbod van kantoren inmiddels ruim de vraag. In de Aanbodmonitor Kantoren 2003 is door NEPROM en DTZ Zadelhoff onderzocht welke van deze te huur aangeboden meters (V.V.O.) daadwerkelijk leeg staan. Het blijkt dat vooral in de kleinere steden en de satellietsteden hoge leegstandspercentages waarneembaar zijn. In onder andere Almere, Capelle aan den IJssel, Diemen, Hoofddorp/Schiphol, Nieuwegein en Rijswijk is meer dan tien procent van de voorraad momenteel daadwerkelijk niet meer in gebruik. De vier grote steden zelf doen het wat dit betreft beter. De gemeente Amsterdam kent een leegstandspercentage van negen procent, wat aanzienlijk lager is dan de meeste van haar buurgemeenten. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht is maximaal vijf procent van de kantorenvoorraad niet in gebruik. Steeds vaker staan ook nieuwe kantoorgebouwen daadwerkelijk leeg. Circa 725.000 m2 van het aanbod is recent opgeleverd en heeft nog geen gebruiker. Daarnaast is een groot deel van het nieuwbouwaanbod nog in aanbouw, namelijk 755.000 m2. NEPROM en DTZ Zadelhoff verwachten dat wanneer deze vierkante meters de komende maanden worden opgeleverd, de leegstand op de kantorenmarkt verder zal toenemen. Uit de Aanbodmonitor Kantoren 2003 blijkt verder dat de leegstands- en verhuurproblemen momenteel vooral gelden voor de grootschalige en duurdere kantoorgebouwen. Voor de kleine, kwalitatief hoogwaardige kantoren met voldoende parkeerplaatsen is het wat makkelijker om een huurder te vinden.
...informeert
Toneel ter verhoging van het kwaliteitsbewustzijn

...start
"We bedenken handelingen voor de machines"

...vestigt
Vrees voor Outlet Center West-Brabant ongegrond?

...onderzoekt
Onderzoek bevestigt West-Brabants tekort aan bedrijventerreinen

...leert
Leren van elkaar

...netwerkt
Netwerkdag in Roosendaal met als toegift: Robert Maaskant

...onderneemt
Hogeschool wil lage drempel voor ondernemers

...rijdt
Zakelijk onderweg

...ontwikkelt
Juniorkamer Breda biedt diepgang

...vervangt
Trots op zijn gemeente Moerdijk

...waardeert
Actief meedenken in oplossingen

...onderscheidt
Randvoorwaarden voor toerisme scheppen

...concentreert
Moerdijk concentreert bedrijvigheid

...praat mee
Ondernemers willen aan voorkant van beleid meepraten

...overtuigt
Bedrijven overtuigen van nut brandvoorzieningen

...verenigt
Goede communicatie als doelstelling

...puzzelt
Puzzelen met de winkelpanden in centrum Zevenbergen

...serveert
Breda Culinair wordt bijzonder dit jaar

...bruist
Rotary Hulst bruist van energie

...behoudt
Nieuwbouw behoudt de beste kansen

...huisvest
Leegstaande kantoorruimte in grote steden valt mee

...spreekt
In 't kort