In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

West-Brabant een van de meest veelbelovende regio's

West-Brabant is een kansrijke omgeving als het gaat om innovatie. Met name in de logistiek en transport en in de voedingsmiddelensector ziet Syntens, het innovatienetwerk voor ondernemers, veel mogelijkheden. Syntens werkt daarom nauw samen met verschillende bedrijven in de regio, wat moet leiden tot omzetgroei en meer werkgelegenheid.


Murk Peutz

Innovatie is en blijft van groot belang voor de Nederlandse economie, stelt Syntens-directeur Herman Hovestad vol overtuiging. 'Nederland innoveert nog steeds te langzaam', vertelt hij. 'Als je onze positie vergelijkt met die van de rest van Europa of met Amerika, dan doen we het niet goed genoeg. We moeten ons daarom vooral richten op sectoren waarin kennis belangrijk is, want dat zijn de sectoren waarin we ons kunnen onderscheiden en waarin we toegevoegde waarde kunnen creëren'. Samenwerking met Syntens is daarbij voor bedrijven zinvol, aldus Hovestad: 'Ondernemingen die met ons samenwerken zijn innovatiever en halen meer omzet uit nieuwe producten en diensten dan bedrijven die niet openstaan voor samenwerking met Syntens'.

Tags
Syntens stimuleert het MKB tot innovatie en maakt daarbij gebruik van verschillende instrumenten, waaronder workshops, het geven van advies, de Innovatie Quick Scan en innovatieactieplannen. De organisatie richt zich daarbij met name op die sectoren die voor de groei van de Nederlandse economie belangrijk zijn.

In logistiek knooppunt West-Brabant is dat onder meer de sector transport en logistiek, signaleert Murk Peutz, regiodirecteur zuid van Syntens. Peutz noemt als voorbeeld de nieuwe tag die Jan de Rijk Logistics uit Roosendaal aan vrachtauto's koppelt. 'De tag is uitgerust met een GPS, zodat op het kantoor in Roosendaal kan worden gekeken of een vrachtauto daadwerkelijk de plaats van bestemming heeft bereikt. Alleen dan kan de trailer worden geopend. Jan de Rijk speelt daarmee in op de vraag vanuit de markt om een betere beveiliging van ladingen'.

Functional food
Een andere sector die in West-Brabant hard aan de weg timmert, is de voedingsmiddelensector. Zo werkt de biologische brood- en banketbakkerij Ad van der Westen uit Waspik momenteel aan koek waaraan omega-3 vetzuren worden toegevoegd. Syntens nam onlangs het initiatief om dit bedrijf te interesseren tot het ontwikkelen van zogeheten functional food. Functional food staat voor een groep levensmiddelen die door middel van toevoegingen een positieve werking hebben op de gezondheid. Voor degelijke producten wordt een sterke marktgroei verwacht. Syntens is nauw betrokken bij alle ontwikkelingsfasen van de koek. Daarnaast zoekt Syntens actief mee naar een leverancier voor de omega-3 vetzuren.

Herman Hovestad

Samen sterk
De aandacht die Syntens heeft voor de voedingsmiddelensector betreft overigens niet alleen de biologische bakkerij van Ad van der Westen. De hele sector biedt namelijk uitstekende innovatiekansen, aldus Peutz. 'West-Brabant ligt centraal tussen enerzijds de agrarische regio's in Zeeland en Brabant en anderzijds een aantal grote gebruikscentra. Bovendien is de agrarische sector zich sterk aan het vernieuwen, met nieuwe gewassen en teeltwijzen. Gezien de ligging is de regio uitstekend geschikt om die nieuwe producten te gaan verwerken en distribueren'. Bovendien is de voedingsmiddelenindustrie volgens Peutz bij uitstek een industrie waar niet het grootbedrijf, maar juist het MKB het voortouw neemt.

Schaalvoordelen
Bij innovatie denkt Syntens overigens niet alleen aan het ontwikkelen van nieuwe producten. Ook intensievere samenwerking kan een innovatie zijn. Zo nam Syntens het initiatief tot Food Steps, een club van vijftien voedingsmiddelenbedrijven uit West- en Midden-Brabant, waaronder ook Ad van der Westen. Peutz: 'Veel MKB-bedrijven in bijvoorbeeld de foodsector ontwikkelen allerlei nieuwe producten, maar krijgen vervolgens te maken met de drie grote retailers van Nederland. Zij bepalen de prijzen en de leveringsvoorwaarden. Door intensiever samen te werken, kunnen MKB-bedrijven daar tegenwicht aan bieden. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het samen ontwikkelen van producten of het bundelen van kennis over consumenten'.

Voor meer informatie:
www.syntens.nl


...innoveert
West-Brabant een van de meest veelbelovende regio's

...start
'Op een bepaalde leeftijd moet je beslissen wat je wilt met je carrière'

...profiteert
Breda trekker van "Beneluxering"

...stimuleert
Syntens stimuleert innovatie in de food sector

...groeit
'Je moet de markt respecteren'

...opent
Primeur Bedrijvenloket voor Moerdijk

...reist
Handelsreis Griekenland, 2 - 5 november 2005

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...berekent
MKB, weinig ziekteverzuim: toch maatregelen treffen!

...rijdt
Zakelijk onderweg

...informeert
Kansen die Breda moet pakken

...ontwikkelt
Aan de vooravond van een indrukwekkende ontwikkeling

...bereikt
'Het effect dat je met je website bereikt. Dat is wat telt...'

...vindt
De Bavelse berg, een unieke evenementenlocatie?!

...presteert
Breda presteert nog steeds bovengemiddeld

...verenigt
Oprichting bedrijvenvereniging Hylair

...vestigt
Breda maakt bedrijven terreinen klaar voor de toekomst

...winkelt
Breda, (winkel)stad met karakter

...verhuurt
Bouw blushuis van start gegaan

...zoekt
Mkb: minder banen, minder gemotiveerde sollicitanten

...roept
Gezamelijk moeten die schouders eronder

...bouwt
'Aan de detailhandel wordt meer verdiend dan in de detailhandel zelf'