In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Schouders eronder
Kansen die Breda moet pakken

Jarenlang ging het Breda spreekwoordelijk voor de wind. Op tal van gebieden draaide onze stad mee in de bovenste regionen van het land; veel werkgelegenheid, lage werkloosheidscijfers, een hoogopgeleide beroepsbevolking, aanzienlijke inkomens en behoorlijke huisvestingscijfers. Toch verliest Breda langzaam maar zeker positie. We doen het zeker niet slecht, maar raken toch wat achterop in die kopgroep.


Cees Budding, hoofd Economische Zaken gemeente Breda.

Is hier slechts sprake van een dip, waar we ook weer uit kunnen geraken of moet deze stad zich daadwerkelijk zorgen gaan maken? De aangewezen persoon om hierop antwoord te geven is Cees Budding, hoofd Economische Zaken binnen de gemeente Breda. Hij legt een aantal maatregelen - die genomen moeten worden om alles weer op de rails te krijgen en de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien - op tafel. "Onze gunstige ligging tussen Rotterdam en Antwerpen heeft er ongetwijfeld aan bijgedragen dat wij zo lang hebben kunnen profiteren van die economische groei. Maar belangrijker nog is de structuur van de economie die altijd behoorlijk divers is geweest. Die diversiteit was een garantie om zelfs in economisch mindere tijden toch te presteren. Hierin is helaas wat verandering opgetreden, zoals onlangs ook de economische barometer al aangaf. Over de ware oorzaak hiervan valt slechts te speculeren, maar het heeft er ongetwijfeld mee te maken, dat de afgelopen jaren nogal wat werkgelegenheid verloren is gegaan in de traditionele sectoren. Veel industrie is de stad - en zelfs het land - uitgetrokken. Op dat moment hadden echter ook andere sectoren te kampen met de economische tegenwind, zodat zij de forse klappen die vielen niet op konden vangen. Helaas is dit niet alleen een conjuncturele ontwikkeling, want een groot deel van wat we nu verloren hebben, zullen we ook nooit meer terugkrijgen."

Economische dynamiek
"Vandaar dat de belangrijkste stap, die momenteel genomen moet worden, is de sectoren naar de stad halen, die toekomstperspectief garanderen. Met andere woorden: een stukje nieuwe economische dynamiek in huis halen. En hiervoor zijn legio kansen aanwezig, want een groot aantal van de capaciteiten die Breda zo sterk heeft gemaakt is nog steeds intact. Veel (internationale) bedrijven vinden Breda - vanwege onder andere haar uitstekende ligging in de Benelux - een perfecte vestigingsplaats. En die economische dynamiek van de stad zal met onder andere de huidige spoorzone ontwikkeling en aanleg van de HSL alleen maar naar een nog hoger plan getild worden. Hierdoor gaat Breda - als handelsstad - ongetwijfeld verder groeien en bloeien. Een ander heel belangrijk aspect, dat naar de toekomst toe economische mogelijkheden kan gaan scheppen is het feit dat wij als Breda onderdeel uitmaken van de regio Zuidwest Nederland. Een regio die op het terrein van logistiek, procesindustrie en (voor Zeeland) kusttoerisme enorm veel potentie heeft. Momenteel zijn we bezig dit zo optimaal mogelijk in te vullen."

Slag naar vernieuwing
Breda staat dus voor een flinke uitdaging. En om die vertaalslag te maken, blijkt ook de rol van de gemeente de nodige veranderingen te hebben ondergaan. "Nog niet zo lang geleden was onze primaire taak toch vooral er zorg voor dragen, dat de juiste randvoorwaarden werden gecreëerd; bijvoorbeeld in termen van bereikbaarheid, beschikbaarheid van bedrijventerreinen en wat al niet meer. Uiteraard blijft dit van het grootste belang, maar daarnaast kunnen we als overheid nog een extra rol spelen, die verder reikt dan het beschikbaar stellen van randvoorwaarden. Wij kunnen en moeten bedrijven ondersteunen in hun verdere ontwikkeling die slag naar vernieuwing te maken, zodat de concurrentiestrijd kan worden aangegaan. Bij wijze van spreken als een makelaar in kennis zijn wij dit nu in praktijk aan het brengen; ondernemers die helpende hand te bieden, partijen bij elkaar zetten. Maar, het zijn uiteindelijk wel de ondernemers die het moeten doen. Wij trachten partijen bij elkaar te brengen, stellen kennis ter beschikking en indien noodzakelijk zorgen we zelfs voor financiële ondersteuning. Een erg belangrijke rol die de overheid - in al haar geledingen, dus Rijk, Provincie en Gemeente - zich eigen aan het maken is."

Ruimte
"Maar zoals al eerder gezegd, blijft ook de beschikbaarheid van ruimte enorm belangrijk. Vandaar dat we als stad momenteel druk bezig zijn na te denken over hoe die ruimtelijke toekomst eruit ziet. Dat geschiedt in de vorm van een Structuurvisie. Deze probeert voor de komende jaren de ruimtelijke wensen en noodzaak om ruimte beschikbaar te stellen op een goede manier vorm te geven. 'Ruimte' moet hierbij in de breedste zin van het woord gezien worden, dus niet alleen bedrijventerreinen, maar ook kantoorlocaties, ruimte voor toerisme, detailhandel, cultuur en zelfs woonruimte. Op het punt van de bedrijventerreinen is inmiddels gebleken, dat er de komende jaren behoefte zal bestaan aan zo'n 20 hectare per jaar. Wij zijn van mening dat we daar ruimte voor hebben om dat in te vullen. Het gaat dan niet alleen om nieuwe terreinen, maar ook de bestaande ruimte optimaal invullen. Ruimte, kennis, dienstverlening, acquisitie en accountmanagement; dat is wat wij ondernemers (kunnen) bieden."

Toekomst
Schouders eronder dus. Niettemin is Budding zeer positief gestemd over de toekomst. "Breda beschikt over die perfecte combinatie van Brabantse gezelligheid en Randstedelijke dynamiek. Dat maakt het tot een stad waar het prettig wonen, werken en leven is. Ik denk wel eens dat wij als stad nog niet half in de gaten hebben hoeveel potentie we naar de toekomst toe hebben. Er liggen voldoende kansen en uitdagingen. Als we die met zijn allen pakken, gaat Breda sterker dan ooit de toekomst tegemoet."


...innoveert
West-Brabant een van de meest veelbelovende regio's

...start
'Op een bepaalde leeftijd moet je beslissen wat je wilt met je carrière'

...profiteert
Breda trekker van "Beneluxering"

...stimuleert
Syntens stimuleert innovatie in de food sector

...groeit
'Je moet de markt respecteren'

...opent
Primeur Bedrijvenloket voor Moerdijk

...reist
Handelsreis Griekenland, 2 - 5 november 2005

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...berekent
MKB, weinig ziekteverzuim: toch maatregelen treffen!

...rijdt
Zakelijk onderweg

...informeert
Kansen die Breda moet pakken

...ontwikkelt
Aan de vooravond van een indrukwekkende ontwikkeling

...bereikt
'Het effect dat je met je website bereikt. Dat is wat telt...'

...vindt
De Bavelse berg, een unieke evenementenlocatie?!

...presteert
Breda presteert nog steeds bovengemiddeld

...verenigt
Oprichting bedrijvenvereniging Hylair

...vestigt
Breda maakt bedrijven terreinen klaar voor de toekomst

...winkelt
Breda, (winkel)stad met karakter

...verhuurt
Bouw blushuis van start gegaan

...zoekt
Mkb: minder banen, minder gemotiveerde sollicitanten

...roept
Gezamelijk moeten die schouders eronder

...bouwt
'Aan de detailhandel wordt meer verdiend dan in de detailhandel zelf'