In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Landbouw Special
ZLTO is meer dan belangenbehartiging

Met ruim 18.000 leden op 10.000 agrarische bedrijven in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland vertegenwoordigt de ZLTO driekwart van de agrarische productie in dit gebied. Maar de ZLTO wil meer zijn dan dat, zij wil zich verbreden naar alle ondernemers in de groene sector. Dus ook naar bijvoorbeeld ondernemers die werken in de recreatie en paardenhouderij.


Regiovoorzitter West-Brabant Cees Coppens

Cees Coppens (53) is bestuurder van de ZLTO. Hij is bestuurlijk verantwoordelijk voor Verenigingszaken en 'landbouw en samenleving' en voor Water in Noord-Brabant. Ook doet hij pachtzaken en flora en fauna. Tevens bekleedt hij de functie van voorzitter van regio West-Brabant. Een druk bestaan als ZLTO-bestuurder. Maar hij blijft er bescheiden onder. "Het gaat niet om mij, maar om het werk dat ik doe. Ik ben geen man van de voorgrond. Het liefst doe ik mijn werk achter de schermen", stelt hij met nadruk. Het is Coppens ten voeten uit. Als bestuurder trad hij in de voetsporen van zijn vader, Janus Coppens, die jarenlang voorzitter was van de toenmalige kring Steenbergen van de NCB en daarmee tevens zitting had in het NCB-bestuur. Coppens vertelt over zijn drijfveren. Hij gelooft in de kracht van een sterke vereniging die mensen bindt. En die binding heeft wat hem betreft vooral ook te maken met aandacht voor elkaar en met aandacht voor de medemens, zowel hier als elders op de wereld. Hij zet zich in voor een wereld die beter kan; voor hem is de ZLTO een organisatie waar zakelijkheid en menselijkheid hand in hand gaan.

Uniek
Weet je, zegt hij, dat de ZLTO de enige organisatie is in Europa die twee pastoraal werkers in dienst heeft die gratis beschikbaar zijn voor de leden? Een sterke traditie die ook vandaag de dag zeer gewaardeerd wordt door de leden. Het is een van de diensten die vorm geven aan het sociale karakter van de ZLTO. Via de portefeuille Landbouw en Samenleving krijgt dit sociale en maatschappelijke karakter echt inhoud. "Het zijn geen holle frasen", zegt Coppens, "maar we maken er binnen de organisatie op alle niveaus werk van". En hij vervolgt: "Ik ben er trots op dat wij dit jaar tienduizend mensen naar de oogstdankvieringen hebben kunnen trekken. Maar ook dat de Lourdesreizen doorgaan. Dat we projecten hebben kunnen opstarten zoals 'Waarden van het Land' en 'Sociale Vitaliteit'. Dat we via de afdelingen behoeftige leden hebben kunnen verrassen met een kerstpakket, dat de vakantieweken in Helvoirt weer overtekend waren." Als portefeuillehouder Landbouw en Samenleving is Coppens binnen de ZLTO ook verantwoordelijk voor internationale samenwerking. Hij is vanuit de ZLTO vertegenwoordigd in het bestuur van Agriterra. Samen met Agriterra is de ZLTO betrokken bij ontwikkelingsprojecten in Thailand, Niger, Roemenië, Tanzania en Indonesië. En zegt Coppens: onze aanpak van "van boer tot boer praat gemakkelijk" werkt echt. Er blijft niets aan de strijkstok hangen, we laten onze solidariteit zien en onze leden dragen die projecten zelf.

Meerwaarde
Coppens gaat op het puntje van zijn stoel zitten als het over Verenigingszaken gaat. Een lidmaatschap van de ZLTO heb je niet alleen voor de belangenbehartiging, je bent ook lid van een vereniging die veel te bieden heeft en waarin leden zelf actief kunnen zijn", zegt hij. ,,Als je geen lid bent, dat zie je ook bij werknemersorganisaties, dan gaat de belangenbehartiging ook voor jou door. Je rijdt gewoon achterop de fiets mee. Dat is niet bepaald solidair, maar het gebeurt." De akkerbouwer stort zich in dit werk omdat hij overloopt van ambitie en idealisme. Hij zegt dan ook: ,,Bij de ZLTO ben je om veel meer redenen lid. Vanwege de belangenbehartiging uiteraard, maar ook om bij een organisatie te horen, het wij-gevoel te koesteren, iets voor elkaar te kunnen betekenen. En steun te krijgen als het nodig is." Vol enthouisasme vertelt hij over het bezoek van 26.000 ZLTO-leden en hun gezinsleden aan de Efteling eind november. Georganiseerd als vorm van ledenbinding en door alle leden zeer gewaardeerd. En ook het jaarlijkse congres van de ZLTO draagt een steenje bij aan dat verenigingsgevoel. Op 14 december jl hebben we met ca 400 leden / bestuurders en met 400 relaties vanuit verschillende perspectieven met elkaar gesproken over nut en noodzaak van samenwerking. Als vereniging hebben we laten zien waar we voor staan en waar we de komende jaren echt werk van willen maken. Samenwerking staat hoog op onze lijst".
De urgentie van samenwerking is ook gebleken in het project Sociale vitaliteit, waar Coppens bij betrokken is. "Mensen die samenwerken voelen zich beter en gelukkiger dan solisten", aldus Coppens. Dat gevoel roep je ook op als je bij een organisatie als de ZLTO thuis bent, daar hoort samenwerken vanzelf bij. Ik durf het hardop te zeggen, je bent gek als je geen lid bent van de ZLTO."
Hij is de eerste om toe te geven dat er geen reden is om achterover te leunen. "Ik zie het dan ook als mijn uitdaging om het ledenvoordeel helder in beeld te brengen bij onze achterban. Het aanbod is goed, de mensen moeten zich wel realiseren dat de ZLTO een aantrekkelijke organisatie is."

Ontwikkelingsperspectief West Brabant
"West-Brabant is van oudsher een van de belangrijkste plantaardige voedselproductie-gebieden. Doel is dat West-Brabant samen met Zeeland de komende 10 jaar uitgroeit tot een Agri- en Foodport. Dit plan wil een forse impuls geven aan de teelt, verwerking en distributie van producten uit de akker- en tuinbouw in die regio. Verder beoogt de ZLTO hiermee meer samenwerking tussen de ketens en meer kansen voor vernieuwingen en uitwisseling van kennis. Bovendien biedt de regio door de unieke ligging tussen de havens van Rotterdam, Antwerpen, Vlissingen én het Ruhrgebied en Deltagebied Zeeland de uitgelezen kansen voor de ontwikkeling van logistieke centra voor agrarische producten. Maar ook het feit dat we hier het meeste zonuren hebben is een belangrijke vestigingsfactor voor de glastuinbouw.
De ZLTO heeft een duidelijke rol in deze", aldus Coppens. "Wij zijn de organisatie die de diverse partijen bij elkaar moet gaan brengen in West-Brabant en Zeeland om projecten zoals het grootschalige kassenbouw project en het Agro Industrieel Complex in Dinteloord, te kunnen realiseren".


...leeft
Leven wordt zoveel leuker als je probeert je grenzen te verleggen

...verkoopt
Als de omzet achterblijft...

...komt samen
Eindejaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel West-Brabant

...start
Syntens en ABAB starten met vijf leren-van-elkaar-kringen

...leert
Hoe doe ik zaken met mijn buurland Belgie?

...fuseert
KvK ook na fusie goed bereikbaar voor ondernemer

...groeit
'Het is bijna onvermijdelijk om te groeien'

....behartigt
ZLTO is meer dan belangenbehartiging

...snoept
De gezonde zoete oplossing

...verpakt
Een lekkere frisrode kleur

...verfraait
Vormgeven aan de integrale kwaliteitsverbetering van het gebied

...kijkt
Wie kijkt naar wie...?!

...bouwt
Op een steenworp afstand

...verft
Erfgoed in kleur

...woont
Bijzondere stoffeerders van het landschap

...zorgt
Zorgen voor het milieu

...introduceert
Samen-werken en zelf-verantwoordelijk leren

...kweekt
Praktijk en opleiding sluiten op elkaar aan

...fokt
Wij gaan voor de absolute top!

...verandert
Plezier in het ondernemerschap

...kiest
De ondernemer heeft de sleutel voor de toekomst

...wint
Winnaar Nationale Ondernemers Quotiënt-Test

...wenst

...rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...verwacht
Groei kantoorwerk gelegenheid heeft weerslag op kantooropname