In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Landbouw Special
Samen-werken en zelf-verantwoordelijk leren

Mensen moeten in de praktijk goed en zelfstandig functioneren. Om de persoonlijke vermogens voor jongeren te vergroten introduceren opleidingsinstituten competentiegerichte leertrajecten.


Landbouw in de praktijk.

In onze huidige en toekomstige maatschappij staat competentiegericht onderwijs centraal. Het Groen College Goes verzorgt die nieuwe onderwijsvorm door middel van Projectonderwijs In Maatschappelijke Context (PIMC). Deelnemers verwerven met PIMC vakmanschap en aantoonbare ondernemerskwaliteiten. Het vak leren zij op diverse manieren. Ervaren en zelfstandig worden zij alleen in de praktijk en die zit in deze opleiding: een pré bij het solliciteren!

Partners
Directeur Cursus- en Contractonderwijs Jeroen van Drie: "Vroeger bestond binnen de landbouwsector het 'OVO-drieluik': Onderzoek Voorlichting Onderwijs. Om leerlingen nu actueel projectonderwijs te laten volgen, is gezocht naar nieuwe vormen, zoals PIMC. Daartoe werken wij samen met partners, waaronder de ZLTO, onderzoekcentrum Proefboerderij Rusthoeve, onafhankelijk adviesbureau DLV en marktpartijen zoals de Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging en Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder. Deelnemers van PIMC maken kennis met innovatieve ontwikkelingen, doordat ze kunnen participeren in projecten met genoemde marktpartijen. Voorbeelden van projecten zijn: toepassen van GPS-techniek in de landbouw, metingen uitvoeren om rietgroei te beperken, de teelt van meekrap en zeekraal, het produceren van biodiesel enzovoort. Maar ook participatie bij de Agrifair, die ZLTO Noord-Beveland op de Rusthoeve organiseert."

Stichtingen
De 3e en 4e jaars deelnemers MBO beroepsopleidende leerweg (BBO) runnen hun eigen (leerling)bedrijven. De 3e jaars als uitvoerenden en de 4e jaars als managers. Zij voeren met hun bedrijven projecten uit onder door henzelf opgerichte Stichtingen. Managers hebben ook bestuurlijke taken. De ABV-groep (Agrarische Bedrijfs Vernieuwing) bestaat uit deelnemers van de afdelingen Akkerbouw, Fruitteelt en Veehouderij. Het project van Ruben Roelse, 4e jaars Plantenteelt richting Fruitteelt bestaat onder andere uit de organisatie van de op 4 augustus gehouden Perendag in Krabbendijke. "Dit project ronden wij nu af. Verder voeren wij proeven uit in Zuid-Nederland en België betreffende groeiremming, insecten en maatstimulerende middelen." Pieter Willem Kaptein, 4e jaars Akkerbouw werkt in het project 'Landbouwbedrijf in de praktijk': "Binnen dit project creëren wij een akkerbouwbedrijf. Wij huren drie hectare grond van de heer Heijboer, akkerbouwer in 's-Gravenpolder. Daarop verbouwen wij aardappelen, bieten en spelt. Alles verzorgen wij zelf vanaf de huurcontracten tot en met het incasseren van de opbrengst. Die gaat naar de Stichting." Ruben en Pieter Willem gaan vier dagen naar school en lopen één dag per week stage, maar in drukke periodes ook blokstages.
Doelstelling van Groen College Goes is, het onderwijs binnen PIMC zo te organiseren dat ondernemersvaardigheden worden ontwikkeld, maar dan wel met de voeten in de klei!


...leeft
Leven wordt zoveel leuker als je probeert je grenzen te verleggen

...verkoopt
Als de omzet achterblijft...

...komt samen
Eindejaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel West-Brabant

...start
Syntens en ABAB starten met vijf leren-van-elkaar-kringen

...leert
Hoe doe ik zaken met mijn buurland Belgie?

...fuseert
KvK ook na fusie goed bereikbaar voor ondernemer

...groeit
'Het is bijna onvermijdelijk om te groeien'

....behartigt
ZLTO is meer dan belangenbehartiging

...snoept
De gezonde zoete oplossing

...verpakt
Een lekkere frisrode kleur

...verfraait
Vormgeven aan de integrale kwaliteitsverbetering van het gebied

...kijkt
Wie kijkt naar wie...?!

...bouwt
Op een steenworp afstand

...verft
Erfgoed in kleur

...woont
Bijzondere stoffeerders van het landschap

...zorgt
Zorgen voor het milieu

...introduceert
Samen-werken en zelf-verantwoordelijk leren

...kweekt
Praktijk en opleiding sluiten op elkaar aan

...fokt
Wij gaan voor de absolute top!

...verandert
Plezier in het ondernemerschap

...kiest
De ondernemer heeft de sleutel voor de toekomst

...wint
Winnaar Nationale Ondernemers Quotiënt-Test

...wenst

...rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...verwacht
Groei kantoorwerk gelegenheid heeft weerslag op kantooropname