In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...


Nieuwjaarsboodschap van bestuurders in Zuid-West Nederland
Andre Adank - Breda
drs. J. van Agt - Etten-Leur
M.L. Everaers - Rucphen
Yves de Boer - Oosterhout
P.R.M. van de Wiel - Zundert
drs. Boudie Hoogedeure - Woensdrecht
drs. H.A.G. Hellegers - Werkendam
Gerard Huijpen - Halderberge
Bert van Kesteren - Steenbergen
Eric Goossen - Tholen
Ton Linssen - Bergen op Zoom
Ada Grootenboer-Dubbelman - Moerdijk
Gemeente Zundert timmert aan de weg
P.R.M. van de Wiel
Wethouder
Gemeente ZundertNaast ruime aandacht voor het 'gewone' midden- en kleinbedrijf zal de gemeente Zundert in 2007 de boomteeltsector met raad en daad ondersteunen.

De boomteelt is direct en indirect een belangrijke economische pijler in Zundert. Maar liefst 40% van de Zundertse bevolking is werkzaam in de boomteeltsector. Deze boomteeltsector is bezig om krachtiger en doorzichtiger te worden en de productie verder te optimaliseren. Een belangrijke factor achter dit proces is de verdere internationalisering van de markt en de behoefte bij de consument, om te weten wat hij of zij koopt. De boomteeltsector Zundert zal zich moeten versterken en verduurzamen om haar concurrentiekracht te behouden.
Om de sector stevig op de kaart te krijgen is het belangrijk dat alle betrokkenen meer gaan samenwerken. Met de gewenste samenwerking is inmiddels een start gemaakt door de oprichting van een 'Platform Boomteelt'. Dit initiatief viel samen met de start van een boomkwekerijpact op landelijk niveau, in het kader van het Greenport Nederland, waar de gemeente Zundert bij aanhaakt.

De boomteeltsector beseft dat naast de inzet van individuele ondernemers ook collectieve projecten nodig zijn om de plaats van boomteelt Zundert e.o. in Greenport Nederland te bevestigen en te versterken. In het Platform zitten onder andere de Rabobank, SAG (Stichting Afzetbevordering GrootGroenproducten), Kamer van Koophandel, ZLTO, CLTV, enkele boomkwekers, een transportbedrijf, een mechanisatiebedrijf, de provincie en de gemeente Zundert. Het proces om te komen tot een duurzame versterking van de sector moet immers gedragen worden door de relevante partijen uit de sector en de betreffende overheden. Het initiatief en de uitvoering dienen bij de sector zelf te liggen op basis van samenwerking.

Eén van de prioriteiten voor de boomteeltsector is de realisatie van een agrologistiek centrum. Een dergelijk centrum moet een verzamelplaats worden voor de tussenhandel en een plek waar vervolgens ook de logistieke afhandeling van de transacties plaatsvindt. De locatiekeuze voor een agrologistiek centrum hangt onder andere af van het tracé van de toekomstige randweg om Zundert. Naast de ruime aandacht voor de boomteeltsector zal er in samenwerking met het REWIN een onderzoek worden gedaan naar de behoefte aan nieuwe bedrijfsterreinen voor de lokale ondernemers. Ook zal er in 2007 invulling worden gegeven aan de functie van bedrijfscontactfunctionaris. De bedrijfscontactfunctionaris is het 1e aanspreekpunt voor de (startende) ondernemer. Tenslotte zal de gemeente een economisch beleidsplan opstellen dat een sterk actiegericht karakter krijgt.
De gemeente steekt het komende jaar veel energie in de verdere versterking van het bedrijfsleven en daagt alle ondernemers uit om daar in 2007 met gezonde ambities op in te spelen. Ik wens iedereen een gezond en ondernemend 2007 toe!


...leeft
Leven wordt zoveel leuker als je probeert je grenzen te verleggen

...verkoopt
Als de omzet achterblijft...

...komt samen
Eindejaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel West-Brabant

...start
Syntens en ABAB starten met vijf leren-van-elkaar-kringen

...leert
Hoe doe ik zaken met mijn buurland Belgie?

...fuseert
KvK ook na fusie goed bereikbaar voor ondernemer

...groeit
'Het is bijna onvermijdelijk om te groeien'

....behartigt
ZLTO is meer dan belangenbehartiging

...snoept
De gezonde zoete oplossing

...verpakt
Een lekkere frisrode kleur

...verfraait
Vormgeven aan de integrale kwaliteitsverbetering van het gebied

...kijkt
Wie kijkt naar wie...?!

...bouwt
Op een steenworp afstand

...verft
Erfgoed in kleur

...woont
Bijzondere stoffeerders van het landschap

...zorgt
Zorgen voor het milieu

...introduceert
Samen-werken en zelf-verantwoordelijk leren

...kweekt
Praktijk en opleiding sluiten op elkaar aan

...fokt
Wij gaan voor de absolute top!

...verandert
Plezier in het ondernemerschap

...kiest
De ondernemer heeft de sleutel voor de toekomst

...wint
Winnaar Nationale Ondernemers Quotiënt-Test

...wenst

...rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...verwacht
Groei kantoorwerk gelegenheid heeft weerslag op kantooropname