In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Landbouw Special
Vormgeven aan de integrale kwaliteitsverbetering van het gebied

Nederland is volop in beweging op het gebied van wonen, werken, landbouw, natuur enzovoort. De mogelijke verplaatsing van vijf boerenbedrijven in de lintbebouwing van Raamsdonk, het bouwen van nieuwe woningen op de plek waar zij hebben gestaan en het verfraaien van het landschap: het is een uniek pilotproject voor heel Nederland.

Boerderijen verplaatsen is duur en daarom is hier een plan bedacht waarbij woningbouw de kosten zoveel mogelijk dekt. Het plan is voortgekomen uit een nauwe samenwerking tussen boeren (ZLTO), de gebiedscommissie Wijde Biesbosch, woningcorporatie WSG in Geertruidenberg, de gemeente Geertruidenberg en de provincie Noord-Brabant.
Teammanager Ruimtelijke Ordening Milieu en Bouwzaken bij ZLTO Advies Nick Buijks: "In 2004 zijn wij gestart met het uitwerken van de eerste ideeën: het geurprobleem oplossen en voor de boeren ontwikkelingsruimte creëren op een duurzame locatie.
Na een kritische voorbereidende fase gaan er uiteindelijk vijf boeren mee in het ontwikkelingsproces. Zij brengen hun belangen onder in een vereniging en vinden bij Rabobank De Amerstreek, Woningstichting Geertruidenberg, de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB-ontwikkeling) en het Landbouwkundig Innovatie Bureau (LIB) een aantal medefinanciers die in het pilotproject vertrouwen hebben.
Dit plan is in november 2006 voorgelegd aan Burgemeester en Wethouders van Geertruidenberg. Zij konden instemmen met het plan en hebben de gemeenteraad in december 2006 voorgesteld, ermee akkoord te gaan en het ter goedkeuring voor te leggen aan de provincie. Als de provincie instemt met het plan, dan kunnen wij de procedures starten."

Integrale benadering
Het project is integraal aangepakt. Niet alleen de landbouwbelangen golden, maar ook die van natuur, milieu, leefbaarheid, recreatie en nevendoelen. Door daarbij deskundige partijen te betrekken, is een breed draagvlak gecreëerd voor de benadering van het project. "Dat hebben wij gedaan in de vorm van een workshop, waarin we met allerlei belanghebbenden een inventarisatie hebben gemaakt van de kansen en beperkingen van het lint. Dit heeft geresulteerd in een breed gedragen ambitiekaart die door Stedenbouwkundig Adviesbureau A. Welmers BV tot een stedenbouwkundig plan is verwerkt waarbij permanent de integrale kwaliteitsverbetering van het betreffende gebied centraal heeft gestaan.

Dankbaar
"Hoewel we nog in de risicofase zitten en een lange weg hebben te gaan, zijn wij dankbaar voor de open en constructieve benadering, de bereidheid en de flexibiliteit van de betrokken overheden. Samen hebben wij de basis gelegd voor de integrale kwaliteitsverbetering van het gebied", besluit Nick Buijks.
Verkeert het project Raamsdonk nog in de ontwikkelingsfase, in Roosendaal en in Dongen zijn inmiddels met assistentie van ZLTO Advies individuele revitaliseringprojecten succesvol afgerond.


...leeft
Leven wordt zoveel leuker als je probeert je grenzen te verleggen

...verkoopt
Als de omzet achterblijft...

...komt samen
Eindejaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel West-Brabant

...start
Syntens en ABAB starten met vijf leren-van-elkaar-kringen

...leert
Hoe doe ik zaken met mijn buurland Belgie?

...fuseert
KvK ook na fusie goed bereikbaar voor ondernemer

...groeit
'Het is bijna onvermijdelijk om te groeien'

....behartigt
ZLTO is meer dan belangenbehartiging

...snoept
De gezonde zoete oplossing

...verpakt
Een lekkere frisrode kleur

...verfraait
Vormgeven aan de integrale kwaliteitsverbetering van het gebied

...kijkt
Wie kijkt naar wie...?!

...bouwt
Op een steenworp afstand

...verft
Erfgoed in kleur

...woont
Bijzondere stoffeerders van het landschap

...zorgt
Zorgen voor het milieu

...introduceert
Samen-werken en zelf-verantwoordelijk leren

...kweekt
Praktijk en opleiding sluiten op elkaar aan

...fokt
Wij gaan voor de absolute top!

...verandert
Plezier in het ondernemerschap

...kiest
De ondernemer heeft de sleutel voor de toekomst

...wint
Winnaar Nationale Ondernemers Quotiënt-Test

...wenst

...rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...verwacht
Groei kantoorwerk gelegenheid heeft weerslag op kantooropname