In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Landbouw Special
Plezier in het ondernemerschap

Het platteland verandert en daarmee de rol van de vrouw. Steeds meer vrouwen worden (mede)ondernemer binnen het agrarische bedrijf, beginnen een neventak of starten elders voor zichzelf.


José Mureau.

De commissie Vrouw en Bedrijf (V&B) van LTO-Nederland vormt samen met gewestelijk portefeuillehouder ZLTO José Mureau en enkele lokale portefeuillehouders een actieve groep van ondernemende vrouwen die functioneel verbonden zijn met de groene ruimte.

Je verdiende loon
"Wij behartigen de belangen van de agrarische vrouwen binnen en buiten de organisatie, opdat zij goed kunnen ondernemen en plezier hebben in het ondernemerschap. Uit onderzoek blijkt dat de financiële positie van de meewerkende partners van ondernemers te wensen overlaat, omdat de privé relatie en de zakelijke relatie zich vaak op één plaats afspelen. Vooral bij overlijden, scheiding of faillissement van het bedrijf komt dit naar voren. Om de financiële, economische en sociale positie van agrarische vrouwen te versterken heeft V&B dit onderwerp in september als speerpunt voor het komende jaar gekozen en het onderbouwd als landelijke project 'Je Verdiende Loon'," licht José Mureau toe. "Tijdens diverse drukbezochte informatieavonden behandelen wij de problematiek aan de hand van vier thema's:

  • 'Ja, ik wil...': huwelijksgoederenrecht, samenwerkingsvormen en beloningsvormen;
  • 'Samen ondernemen': het lezen van het accountantsrapport en ondernemerschap;
  • ' Een appeltje voor de dorst': erfrecht, pensioenopbouw en sociale zekerheid;
  • 'Het loopt in de miljoenen': financiering van het bedrijf en vermogensopbouw.

Netwerken
Verbreden van het netwerk is belangrijk. Daartoe onderhoudt V&B contacten met maatschappelijke en politieke organisaties, regionaal met ondernemingsverenigingen voor vrouwen zoals GAIA, het netwerk voor vrouwelijke ondernemers uit Noord-Brabant en landelijk door aansluiting bij de Federatie Zakenvrouwen.

Die ondernemerskoepel brengt gemeenschappelijke issues richting de Haagse politiek, zoals het realiseren van zwangerschapsverlof voor zelfstandige vrouwen via een persoonsgebonden budget.

Kennis- en vaardigheidsontwikkeling voor (strategisch) ondernemerschap "Vrouwen hebben behoefte aan scholing op vaktechnisch gebied, maar willen ook geïnformeerd worden over hun financieel-economische positie. Daartoe zijn wij ontwikkelingspartner in de projecten 'Plattelandseconomie in Perspectief Brabant' en 'Ondernemend netwerken door vrouwen voor een vitaal platteland', vervolgt José Mureau. "Ook streven wij ernaar dat vrouwen deel (gaan) uitmaken van (Z)LTO-besturen op alle niveaus. Daarmee zijn besturen een afspiegeling van alle (mede)ondernemers die lid zijn van de organisatie."


...leeft
Leven wordt zoveel leuker als je probeert je grenzen te verleggen

...verkoopt
Als de omzet achterblijft...

...komt samen
Eindejaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel West-Brabant

...start
Syntens en ABAB starten met vijf leren-van-elkaar-kringen

...leert
Hoe doe ik zaken met mijn buurland Belgie?

...fuseert
KvK ook na fusie goed bereikbaar voor ondernemer

...groeit
'Het is bijna onvermijdelijk om te groeien'

....behartigt
ZLTO is meer dan belangenbehartiging

...snoept
De gezonde zoete oplossing

...verpakt
Een lekkere frisrode kleur

...verfraait
Vormgeven aan de integrale kwaliteitsverbetering van het gebied

...kijkt
Wie kijkt naar wie...?!

...bouwt
Op een steenworp afstand

...verft
Erfgoed in kleur

...woont
Bijzondere stoffeerders van het landschap

...zorgt
Zorgen voor het milieu

...introduceert
Samen-werken en zelf-verantwoordelijk leren

...kweekt
Praktijk en opleiding sluiten op elkaar aan

...fokt
Wij gaan voor de absolute top!

...verandert
Plezier in het ondernemerschap

...kiest
De ondernemer heeft de sleutel voor de toekomst

...wint
Winnaar Nationale Ondernemers Quotiënt-Test

...wenst

...rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...verwacht
Groei kantoorwerk gelegenheid heeft weerslag op kantooropname