In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...


Nieuwjaarsboodschap van bestuurders in Zuid-West Nederland
Andre Adank - Breda
drs. J. van Agt - Etten-Leur
M.L. Everaers - Rucphen
Yves de Boer - Oosterhout
P.R.M. van de Wiel - Zundert
drs. Boudie Hoogedeure - Woensdrecht
drs. H.A.G. Hellegers - Werkendam
Gerard Huijpen - Halderberge
Bert van Kesteren - Steenbergen
Eric Goossen - Tholen
Ton Linssen - Bergen op Zoom
Ada Grootenboer-Dubbelman - Moerdijk
2007: jaar van nieuwe kansen
M.L. Everaers
Burgemeester
gemeente RucphenHet doet me goed om het oude jaar uit te luiden met het nieuws, dat het gemeentehuis definitief gaat verhuizen. Na zorgvuldige studie is besloten, dat een nieuw gemeentehuis op de locatie van de Binnentuin de meest efficiënte vorm van uitbreiding is voor de gemeentelijke organisatie. Dat is goed nieuws, want de komst van een gemeentehuis is een sterke impuls voor de gewenste centralisatie van voorzieningen tussen de kernen Rucphen, Sprundel en Sint Willebrord. Het grootste deel van de Binnentuin zal daarbij bestemd worden voor bedrijfsvestiging. Daarnaast komt er ruimte voor voorzieningen als het gemeentehuis, de centrale bibliotheek, een zorgloket, dienstverlenende kantoren en medische faciliteiten.

De gemeente Rucphen wenst u dan ook een jaar van nieuwe kansen toe. Kansen, die de gemeente zelf probeert te ondersteunen. En niet alleen met de ontwikkeling van de Binnentuin. Zo zijn we in 2006 gestart met een grootscheepse opknapbeurt van bedrijventerrein De Nijverhei. Onderdeel daarvan is de verbinding van de Lange Hei en Korte Hei, die bouwrijp is gemaakt. Ook zijn we gestart met de uitgifte van grond op het bedrijventerrein, zodat ondernemers kunnen uitbreiden. Volgend jaar wordt de opknapbeurt voortgezet en staan de wegen, het openbaar groen, de verlichting en riolering van de Industriestraat Noord en -Zuid en de Korte Hei op het programma.

Het nieuwe jaar is ook belangrijk voor de veelbesproken omleidingsroute of rondweg voor Rucphen. De omleiding moet het vrachtverkeer uit de dorpskernen halen en De Nijverhei en Binnentuin ontsluiten. In 2007 start de studie voor de Milieu Effect Rapportage (MER), waaruit het definitieve tracé voortvloeit. In deze studie worden 4 mogelijke tracés onderzocht, inclusief diverse varianten daarop. Op basis van de uitkomsten van die studie zullen we eind 2007 een ontwerp-bestemmingsplan (dat nodig is voor de omleiding) gereed maken.

Een andere ontwikkeling die ondernemers kansen biedt, is deregulering. Daarmee wil de overheid landelijk aan duidelijke en eenvoudige regels voor burgers en bedrijven werken. Rucphen heeft in dat kader medewerking verleend aan een regionaal project van de Kamer van Koophandel voor vermindering van administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Het voordeel dat hieruit moet voortkomen is tijdwinst en een groter gebruiksgemak van onze dienstverlening voor u.

Zoals u leest, hebben wij genoeg voornemens voor het nieuwe jaar. Namens het bestuur van de gemeente spreek ik de hoop uit dat deze voornemens voor u mogen bijdragen aan een 2007 vol nieuwe kansen!


...leeft
Leven wordt zoveel leuker als je probeert je grenzen te verleggen

...verkoopt
Als de omzet achterblijft...

...komt samen
Eindejaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel West-Brabant

...start
Syntens en ABAB starten met vijf leren-van-elkaar-kringen

...leert
Hoe doe ik zaken met mijn buurland Belgie?

...fuseert
KvK ook na fusie goed bereikbaar voor ondernemer

...groeit
'Het is bijna onvermijdelijk om te groeien'

....behartigt
ZLTO is meer dan belangenbehartiging

...snoept
De gezonde zoete oplossing

...verpakt
Een lekkere frisrode kleur

...verfraait
Vormgeven aan de integrale kwaliteitsverbetering van het gebied

...kijkt
Wie kijkt naar wie...?!

...bouwt
Op een steenworp afstand

...verft
Erfgoed in kleur

...woont
Bijzondere stoffeerders van het landschap

...zorgt
Zorgen voor het milieu

...introduceert
Samen-werken en zelf-verantwoordelijk leren

...kweekt
Praktijk en opleiding sluiten op elkaar aan

...fokt
Wij gaan voor de absolute top!

...verandert
Plezier in het ondernemerschap

...kiest
De ondernemer heeft de sleutel voor de toekomst

...wint
Winnaar Nationale Ondernemers Quotiënt-Test

...wenst

...rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...verwacht
Groei kantoorwerk gelegenheid heeft weerslag op kantooropname