In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

EHBO sneller, beter en toegankelijker
Volop winstpunten met kleurrijke wereldprimeur

Eerste hulp bij ongelukken krijgt een nieuwe dimensie dankzij de introductie van de Quick Kleurenwijzer. De voordelen: snellere en adequate hulpverlening, minder leed bij slachtoffers, vlottere en betere genezing, daarmee korter verzuim van de dagelijkse werkzaamheden en dus minder kosten voor de samenleving. Vorige maand presenteerden de uitvinders Dick van 't Hoff en Ronald Cleijssen hun wereldprimeur.Stel, je bent bedrijfshulpverlener, hebt drie jaar geleden een EHBO-cursus genoten en bent daarna nooit genoodzaakt geweest een collega in medische zin bij te staan. Op een dag snijdt iemand zich in de vinger. Je opent de EHBO-koffer, kijkt naar een grote witte vlakte met de meest uiteenlopende materialen en moet je na al die jaren toch eens goed achter de oren krabben over de kwestie waar je nu precies begint te zoeken en wat in deze situatie de te volgen stappen zijn. Deze casus is geen op zichzelf staande zaak. Dagelijks raken talloze mensen niet razendsnel wegwijs in de EHBO-koffer. Met alle gevolgen van dien. Uitvinder Dick van 't Hoff stelt dat het uitblijven van rappe en adequate hulpverlening bij ongevallen de samenleving jaarlijks 1,5 miljard euro kost aan nazorg door artsen en ziekenhuizen. Sneller en doeltreffender optreden kan dus een enorme besparing opleveren.

Van 't Hoff weet verder uit steekproeven dat zowel leken als gediplomeerde hulpverleners tijd verliezen met het zoeken naar juiste verband materialen in een verbandtrommel. De conclusie uit de steekproef: de oorzaak daarvan is vooral gelegen in de uniformiteit van de verpakkingsmaterialen. Al die wetenschap bracht Van 't Hoff en collega-uitvinder Ronald Cleijssen op het idee zich te buigen over een innovatie die een flinke impuls geeft aan eerste hulp bij ongelukken. Het resultaat: de Quick Kleurenwijzer van ESE International, groothandel in (sport)medische en verzorgingsproducten uit Veldhoven. Eind vorige maand overhandigden de uitvinders het eerste exemplaar aan Cees Hogendoorn. Hij is innovatieadviseur bij Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers. Syntens voorzag Van 't Hoff een paar jaar geleden van een aantal tips om het te brengen basisidee tot product.

Het werk van Van 't Hoff en Cleijssen concentreerde zich rondom de hoofdvraag hoe de tijdsduur kon worden bekort van de zoektocht naar - juiste - verbandmaterialen in de verbandtrommel. Ze kwamen tot drie uitgangspunten. Allereerst wordt elk afzonderlijk verbandmiddel gekoppeld aan een onderscheidende kleurstelling en/of aan pictogrammen en symbolen. Verder zijn dezelfde verbandmaterialen in verschillende maten voorzien van een steeds breder of groter wordende kleurenbalk en/of pictogram of symbool. Tot slot is er een kleurenwijzer om per verwonding sneller de juiste materialen te pakken op basis van corresponderende kleuren, symbolen en pictogrammen. In de praktijk betekent dat alles dat kleuren overeenkomen met bijvoorbeeld verband, watten, pleisters of desinfectant. Heeft de hulpverlener een van die artikelen nodig? Dan kan hij die onmiddellijk herkennen op basis van kleur. Bij de kleurcodes horen vervolgens ziektebeelden of blessures. De behandelingen die daarop van toepassing zijn, staan onderverdeeld in rubrieken op een draaischijf.

Cees Hogendoorn: "Neem nu de persoon die vuil in zijn ogen heeft gekregen. De hulpverlener draait de kleurenwijzer tot hij is aanbeland bij het symbool voor 'oog'. Daaronder ziet hij een kraan staan, dus hij weet dat hij het oog moet schoonspoelen. Hetzelfde geldt voor een snijdwond, aangeduid met een bloedende vinger en een mes, maar daar zie je ook nog een pincet staan ten teken dat het vuil daarmee uit de wond dient te worden gehaald. De kleur die bij de betreffende symbolen staat helpt je snel op weg naar de juiste hulpmiddelen." De innovatie verenigt vele voordelen. Niet alleen is sprake van betere en snellere hulpverlening bij ongevallen, de uniformiteit en toegankelijkheid worden ook vergroot. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan anderstalige personen of mensen die problemen hebben met lezen of begrijpen van teksten. De Quick Kleurenwijzer bevordert al met al de motivatie voor leken om hulp te verlenen. Het product is nog piepjong, maar Van 't Hoff verwacht dat de Quick Kleurenwijzer spoedig gemeengoed is. Die voorspelling is onder meer gebaseerd op het feit dat de prijs van de vernieuwde EHBO-koffer niet hoger is dan de gebruikelijke uitvoering. Op de vinding is een octrooi verleend tot 2023. ESE International is het enige bedrijf dat de markt betreedt met de Quick Kleurenwijzer. Hogendoorn: "Met menige ondernemer gaat Syntens een intensief innovatietraject in van een aantal jaren. Dat is dan volledig op de leest geschoeid van het specifieke bedrijf. In het geval van Dick van 't Hoff was daar geen sprake van. In 2002 heeft hij contact gezocht met Syntens om informatie te krijgen. Stel, je hebt een idee voor een innovatie. Welke stappen zet je dan? Wij konden dus volstaan met algemene richtlijnen. Van 't Hoff heeft het vervolgens heel goed opgepakt: expertise inwinnen bij de Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU) en de link leggen met een groothandel die onder meer verbandkoffers levert. Het heeft geleid tot een heuse wereldprimeur."

...beslist
'Warmte brengen bij bedrijven'

...betaalt
Foute energierekening kost MKB miljoenen

...bepleit
Guido van Liefland zoekt nu voor Zeeland

...netwerkt
Vernieuwen in goede tijden

...verleent
Volop winstpunten met kleurrijke wereldprimeur

...zoekt
Bedrijfsoverdracht: op tijd beginnen om te kunnen stoppen

...onderzoekt
West-Brabant als voorbeeld voor het afschaffen van regels

....informeert
Wat verandert er voor u in 2008?

...komt bijeen
12 december Eindejaarsbijeenkomst

...zit
De stoel

...bekijkt
De Stand van Zaken

...fotografeert
Foto's uit de heliumballon

...organiseet
Jonge managers in oude omgeving

...luistert
Gerrit Zalm nog steeds populair

...benoemt
Nieuwe compacte bedrijfsauto's van PSA en Fiat

...presenteert
Nieuwe Hyundai H300 wordt klapper

...introduceert
MAN introduceert sterkste truck

...vernieuwt
Renault massaal op BedrijfsautoRAI

...biedt
Ford: Aandacht voor het milieu

...vernieuwt
De nieuwe lijn VW bedrijfsauto's

...viert
Zestig jaar VW Transporter

...combineert
Opel Antara Van: Stijlvolle SUV nu ook als besteller

...houdt
The European Road Transport Show

...verandert
De truck als rijdende computer

...lanceert
Nederland aan deOndernemer.nl

...peilt
Experts zijn een stuk optimistischer

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...ondertekent
Dombosch knapt flink op

...ontwikkelt
Veel verschillende bedrijven

...waakt
Camera's waken over Dombosch

...rijdt
Zakelijk onderweg

...opent
Vmbo klaar voor de toekomst

...kijkt
Bedrijven kijken op Hazeldonk

...trekt
Terpstra opent Xplora

...ontmoet
Bomvolle zaal vol netwerkers

...verhuist
Nederlandse bedrijven verhuizen niet zo gauw

...verwacht
Marktherstel vanaf begin 2008

...zoekt
de Ondernemer zoekt medewerkers

...onderneemt
Gedrevenheid om te ondernemen