In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Bedrijfsoverdracht: op tijd beginnen om te kunnen stoppen

De komende vijf jaar bereiken in Nederland ongeveer 100.000 ondernemers de leeftijd waarop ze met pensioen zullen gaan. Ook in de regio West-Brabant zullen veel ondernemers overwegen te stoppen met hun bedrijf waarbij ze op zoek moeten gaan naar een opvolger. Die kan zowel vanuit de familie komen als uit een andere partij. Zo'n bedrijfsovername is een ingewikkeld en vaak langdurig proces. Het is niet alleen zakelijk, maar ook persoonlijk een ingrijpende gebeurtenis. Daarom is het belangrijk op tijd te beginnen. RoelandsVrijsen / Van Oers accountants, ING Bank en NV REWIN West-Brabant trappen af met een informatieavond op maandag 10 december.Uit onderzoek en uit de praktijk blijkt dat bedrijfsoverdracht geen eenvoudig proces is. Veel overdrachten mislukken door gebrek aan tijdige voorbereiding en inzicht. Een gemiste kans! Want wie de noodzakelijke beslissingen bij een bedrijfsoverdracht te lang uitstelt, kan de continuïteit van zijn eigen bedrijf in gevaar brengen. Belangrijk is dat de ondernemer de tijd neemt om verschillende scenario's uit te werken die bij een bedrijfsoverdracht horen. Een goede bedrijfsoverdracht vergt vijf tot zeven jaar voorbereiding. Dit lijkt lang, maar met name keuzes op fiscaal gebied dienen lang van tevoren gemaakt te worden.

De eerste stap: wie?
Voor een ondernemer kan het een emotioneel proces zijn om afscheid te nemen van zijn bedrijf, zijn medewerkers en zijn klanten. Maar ook het bepalen van de juiste opvolger kan voor veel problemen zorgen. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 35% van de ondernemers niet weet aan wie hij het bedrijf moet overdragen. Vooral binnen bestaande familieverhoudingen en - belangen is dit onderwerp vaak te beladen om bespreekbaar te maken. Wat immers als de geschikte opvolger niet binnen de familie te vinden is? Maar ook een bedrijfsbeëindiging zonder verkoop heeft een grote impact. Het is daarom zaak om een proactieve en kritische blik te behouden en het hele proces goed te plannen. Zodat rekening gehouden kan worden met alle emoties.

Financiële aspecten bij overdracht
Een van de meest cruciale factoren bij een bedrijfsoverdracht is de waardebepaling. Wanneer een ondernemer op tijd start met het nadenken over de waardebepaling van zijn bedrijf kan hij toewerken naar het "verkoopklaar" maken van zijn bedrijf. Daarbij moet hij kijken naar factoren die de waarde van het bedrijf vergroten, zoals de reputatie van het bedrijf, de winstontwikkeling, loyaliteit van klanten en de relaties met opdrachtgevers. Dit soort zaken is van grote invloed op de constante stroom opbrengsten en dus van invloed op de waarde van de onderneming. Deze zaken zijn ook wel degelijk te beïnvloeden, mits op tijd wordt begonnen. Daarnaast is het belangrijk om te kijken welke verkoopopbrengst de onderneming nodig heeft om na de overdacht voldoende financiële ruimte te hebben om de huidige (of gewenste) levensstijl te continueren. De verkoopopbrengst van het bedrijf is in veel gevallen immers een belangrijk deel van het pensioen van de onderneming. Het is zinvol hier op tijd bij stil te staan. Wellicht is het mogelijk een deel van het vermogen al vóór de overdracht in privé veilig te stellen.

Informatiebijeenkomst 10 december Trivium Etten-Leur
Speciaal voor MKB-ers organiseren RoelandsVreijsen / Van Oers accountants en ING Bank op maandag 10 december een avond over bedrijfsoverdracht. Specialisten gaan o.a. in op de verkoopwaarde van een bedrijf en de uiteindelijke financiering. Zij geven praktische tips voor een goede voorbereiding en een doordacht plan. Door middel van een film worden diverse scenario's van bedrijfsoverdracht geschetst. NV REWIN West-Brabant zal de bijeenkomst afsluiten met waarbij de mogelijkheden voor een vervolgtraject aan de orde komen. De avond vindt plaats in het Trivium Hotel in Etten-Leur en start om 19.30 uur.

Voor meer informatie en het programma van deze avond kunt u contact opnemen met:

  • Simon Spinder - RoelandsVreijsen / Van Oers accoutants: 0165 - 57 44 00
  • Hans van de Grift - ING Breda: 076-5237401
  • Ton Jongeneelen - ING Roosendaal: 0165-581701
  • Josje Mastenbroek - NV REWIN: 076 - 56 46 774


...beslist
'Warmte brengen bij bedrijven'

...betaalt
Foute energierekening kost MKB miljoenen

...bepleit
Guido van Liefland zoekt nu voor Zeeland

...netwerkt
Vernieuwen in goede tijden

...verleent
Volop winstpunten met kleurrijke wereldprimeur

...zoekt
Bedrijfsoverdracht: op tijd beginnen om te kunnen stoppen

...onderzoekt
West-Brabant als voorbeeld voor het afschaffen van regels

....informeert
Wat verandert er voor u in 2008?

...komt bijeen
12 december Eindejaarsbijeenkomst

...zit
De stoel

...bekijkt
De Stand van Zaken

...fotografeert
Foto's uit de heliumballon

...organiseet
Jonge managers in oude omgeving

...luistert
Gerrit Zalm nog steeds populair

...benoemt
Nieuwe compacte bedrijfsauto's van PSA en Fiat

...presenteert
Nieuwe Hyundai H300 wordt klapper

...introduceert
MAN introduceert sterkste truck

...vernieuwt
Renault massaal op BedrijfsautoRAI

...biedt
Ford: Aandacht voor het milieu

...vernieuwt
De nieuwe lijn VW bedrijfsauto's

...viert
Zestig jaar VW Transporter

...combineert
Opel Antara Van: Stijlvolle SUV nu ook als besteller

...houdt
The European Road Transport Show

...verandert
De truck als rijdende computer

...lanceert
Nederland aan deOndernemer.nl

...peilt
Experts zijn een stuk optimistischer

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...ondertekent
Dombosch knapt flink op

...ontwikkelt
Veel verschillende bedrijven

...waakt
Camera's waken over Dombosch

...rijdt
Zakelijk onderweg

...opent
Vmbo klaar voor de toekomst

...kijkt
Bedrijven kijken op Hazeldonk

...trekt
Terpstra opent Xplora

...ontmoet
Bomvolle zaal vol netwerkers

...verhuist
Nederlandse bedrijven verhuizen niet zo gauw

...verwacht
Marktherstel vanaf begin 2008

...zoekt
de Ondernemer zoekt medewerkers

...onderneemt
Gedrevenheid om te ondernemen