In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2003

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl
"West-Brabant is te bescheiden"

Voorzitter Schipper van de Kamer van Koophandel West-Brabant vindt dat de regio zich niet goed genoeg verkoopt. In dit verhaal spreekt hij ondermeer over een regio met een fantas-tische ligging en leefklimaat, maar ook over de mindere zaken. De niet-doorgetrokken A4 en de ontwikkeling van Moerdijkse Hoek zijn de grote vraagtekens voor de regio.


De heer Schipper, voorzitter van de Kamer van Koophandel West-Brabant.

Een gesprek met de voorzitter van de Kamer van Koophandel West-Brabant komt vanzelfsprekend snel uit op een uiteenzetting over de sterke punten van de regio. De heer Schipper vertelt: "West-Brabant heeft een fantastische ligging. Het begrip Rijn-Scheldedelta is een beetje abstract, maar de positie tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen is economisch cruciaal. Daarnaast is het leefklimaat hier erg prettig. Mensen wonen hier gewoon graag. Dat is naast de harde vestingsplaatsfactoren ook een belangrijke voorwaarde voor bedrijven." Toch is West-Brabant te bescheiden over de eigen kracht. "Ik hoor mensen weleens klagen over onze regio. West-Brabant zou weinig voorstellen. Onzin, want vrijwel elke inwoner wil hier graag werken en wonen! Ik kan dat echt niet verklaren. Een oude Brabander vertelde mij dat dit gebied zich ooit tweederangs voelde en dat die instelling misschien nog steeds doorwerkt. Het blijft in ieder geval vreemd," aldus Schipper.

Calimero-effect
Er lopen in West-Brabant momenteel veel initiatieven die het zelfstandig ondernemerschap bevorderen. "We hebben allerlei projecten voor startende ondernemers. Eén daarvan is de stimulering van allochtone ondernemers. Er wordt vaak gedacht dat buitenlanders per definitie werknemer zijn, maar laat ze toch ondernemen. Dat is alleen maar goed voor de integratie," vertelt Schipper. De voorzitter verwacht van projecten voor startende ondernemers een positief economisch effect. Dat is ook bittere noodzaak. Schipper vertelt: "Ik vind dat in Nederland ondernemen te weinig vanzelfsprekend is. Er ligt te veel nadruk op onze verzorgingsstaat en te weinig op het ondernemersleven. Er zijn echter goede ontwikkelingen zichtbaar waarbij werknemers zich in dienstverband toch steeds meer zien als hun eigen ondernemer." Schipper ondersteunt de ideeën van het kabinet Balkenende. "De kabinetsplannen zijn inderdaad prima en moeten de economie weer omhoog trekken. Nederland is op veel economische ranglijsten in twee jaar enorm geduikeld. Ik mis echter in onze regio het besef dat er aan getrokken moet worden. Op allerlei terreinen wordt er hier te vaak naar 'Den Haag' of 'Den Bosch' gekeken. Het is een soort Calimero-effect. We gedragen ons te bescheiden en wachten ontwikkelingen af," vindt Schipper. Een duidelijk voorbeeld van langdurige ontwikkelingen is het ontbrekende deel van de snelweg A4 richting Bergen op Zoom. "Tussen Rotterdam en Antwerpen heb je nu alleen de A16. Gebeurt daar een ongeluk, heb je meteen kilometers file. Wij mogen best harder roepen dat die A4 moet worden doorgetrokken. Balkenende riep voor de verkiezingen dat hij voor budget zou zorgen, maar dat blijkt nu verkiezingsretoriek. Er is nu ineens zelfs sprake van een tolweg," weet de voorzitter.


De Kamer van Koophandel West-Brabant initieert samenwerkingsverbanden van het bedrijfsleven met het technisch onderwijs om techniekopleidingen weer aantrekkelijker te maken voor de jeugd. (Foto: Mark Goossen)

Jarenlang gedraal
Moerdijkse Hoek is ook een onderwerp dat de gemoederen al lang bezig houdt. "In de landelijke kernen mogen bedrijven niet meer ruimte beslaan dan 5.000 vierkante meter. Grotere bedrijven moeten verhuizen naar stedelijke gebieden. Als in West-Brabant vervolgens geen plaats is, verhuizen die bedrijven uit de regio. Dan vertrekt ook meteen de werkgelegenheid. Moerdijkse Hoek zal veel grotere bedrijven kunnen huisvesten," zegt Schipper. Het jarenlange gedraal met de plannen voor Moerdijkse Hoek zorgde ondertussen voor een negatief sentiment in de Zevenbergse gemeenteraad. Probleem voor de doorbraak van Moerdijkse Hoek is wellicht ook de kortzichtigheid van politici. "We hebben het SES waarin alle wethouders Economische Zaken van West-Brabant met elkaar overleggen. Het gemeenschappelijk belang wordt daar echter te weinig belicht. Men is teveel geneigd naar de eigen gemeente te kijken. Dat is jammer, want samen sta je sterker," vertelt Schipper die beaamt dat deze handelswijze ook deels verklaarbaar is. "Een wethouder uit bijvoorbeeld Zundert wordt afgerekend op de zaken die hij voor Zundert heeft gerealiseerd. Zich sterk maken voor Moerdijkse Hoek of de A4 is voor hem minder belangrijk." Veel werk van de Kamer van Koophandel blijft onbesproken. Tot slot wil voorzitter Schipper dit toch in het voetlicht plaatsen: "Onze medewerkers beoordelen allerlei overheidsplannen en dat is zondermeer echt een belangrijke functie. Ook het initiëren van allerlei samenwerkingsverbanden met scholen of overheidsorganisaties en inspelen op grensoverschrijdende ontwikkelingen wordt door de Kamer uitgevoerd. Dat mag wel eens gezegd worden." Bij deze.


De plannen voor de aanleg van Moerdijkse Hoek houden de gemoederen al enige tijd bezig. (Foto: Kees Bennema)

...informeert
"West-Brabant is te bescheiden"

...start
Opgelucht ademhalen?

...verschilt
Bijeenkomst voor Nederlandse en Belgische ondernemers

...stimuleert
Netwerk voor regionale Voedings- en Genotmiddelen- industrie van start

...verduidelijkt
'Ik wil weten waar ik mee bezig ben'

...netwerkt
Ondernemers welkom op Eindejaars- bijeenkomst KvK

...leert
Internationale opleiding interessant voor MKB

...wint
Uitzendorganisatie winnaar Etten-Leurse BOV-trofee

...organiseert
Een gigantisch feest voor Queens

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...behartigt
BouwNed behartigt bouwbelangen in de regio

...verbouwt
De VerBOUWgarantie voor extra zekerheid

...spreekt
In 't kort

...lanceert
Nieuw label BouwGarant maakt kwaliteit zichtbaar

...reikt uit
Uitreiking promotieprijs leerlingbouwplaatsen

...bedenkt
Innovatieve wateroplossingen

...volgt
Met argusogen volgt de NVB de huidige wetgeving

...ontwikkelt
Het ambitieuze karakter van West-Brabant

...tipt
Tips voor regionale advocatuur

...doceert
Perfetti van Melle en ABN/AMRO doceren studenten

...onderzoekt
NEPROM: ontwikkel meer toplocaties

...helpt
Stichting De Consularis: ervaren wegwijzers in ondernemersland