In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be
Stichting De Consularis: ervaren wegwijzers in ondernemersland

De Stichting De Consularis is onlangs opgericht door een aantal enthousiaste (oud)ondernemers met als voornaamste doel MKB ondernemers te helpen het resultaat van hun onderneming structureel te verbeteren en daarmee de continuïteit ervan te versterken.

De Stichting wil dit bereiken door het beschikbaar stellen van Consularissen als onafhankelijk, deskundig en slagvaardig klankbord voor de DGA en/of directies van MKB ondernemingen. Verder heeft de Stichting een servicedesk ingericht voor dringende vragen en zal zij regelmatig themabijeenkomsten organiseren.

MKB ondernemers hebben het, zeker in deze tijden, niet makkelijk. De economische situatie is niet bemoedigend, de concurrentie is keihard en klanten zijn voorzichtiger en mobieler geworden. De winstgevendheid, als er al winst wordt gemaakt, staat onder druk en dwingt de ondernemer tot het maken van belangrijke keuzes. Dit geldt in goede, maar ook in slechte (economische) tijden. Deze keuzes en de effectieve uitvoering daarvan zijn vaak bepalend voor de continuïteit van de onderneming. Daarbij dwingt de praktijk ook een snellere besluitvorming af. Het is dan ook logisch, dat daarbij de behoefte aan een vertrouwde en deskundige ondersteuning toeneemt. Veel DGA's en directies van MKB ondernemingen staan er meestal alleen voor als belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Vaak beschikken zij niet over voldoende hulp vanuit de onderneming zelf. Gerard Fit, mede oprichter en woordvoerder van de Stichting De Consularis verwoordt dit als volgt: " Een commissaris zou hierin kunnen voorzien, maar wordt vaak als formeel en afstandelijk ervaren. Bovendien hebben commissarissen ook een controlerende en toezichthoudende rol. Een consultant is vaak alleen deskundig op zijn vakgebied en het prijskaartje is veelal pittig. Het is dan ook verklaarbaar dat ondernemers, directeuren en managers op zoek zijn naar een actievere en meer betaalbare vorm van ondersteuning om sneller de juiste besluiten te kunnen nemen op het strategische en operationele vlak. Een deskundige vertrouwenspersoon die minimaal als klankbord, maar vooral als pragmatische raadgever fungeert." De Stichting De Consularis voorziet in deze behoefte door het, tegen een beperkte vergoeding, beschikbaar stellen van Consularissen.

Deze Consularissen zijn vaak (oud) ondernemers, directeuren en managers met veel ervaring. Zij zijn gepokt en gemazeld in de praktijk en spreken de taal van de ondernemer. Bovenal zijn zij echter onafhankelijk, deskundig en beschikken over een breed netwerk met aanvullende kennis. Zij zijn daardoor een perfect klankbord en pragmatische raadgever voor de DGA en/of directie van een MKB onderneming.

Meer informatie
Meer informatie over de Stichting De Consularis en haar activiteiten vind u op de website van de Stichting: www.consularis.nl Bereikbaar via mail naar: info@consularis.nl


...informeert
"West-Brabant is te bescheiden"

...start
Opgelucht ademhalen?

...verschilt
Bijeenkomst voor Nederlandse en Belgische ondernemers

...stimuleert
Netwerk voor regionale Voedings- en Genotmiddelen- industrie van start

...verduidelijkt
'Ik wil weten waar ik mee bezig ben'

...netwerkt
Ondernemers welkom op Eindejaars- bijeenkomst KvK

...leert
Internationale opleiding interessant voor MKB

...wint
Uitzendorganisatie winnaar Etten-Leurse BOV-trofee

...organiseert
Een gigantisch feest voor Queens

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...behartigt
BouwNed behartigt bouwbelangen in de regio

...verbouwt
De VerBOUWgarantie voor extra zekerheid

...spreekt
In 't kort

...lanceert
Nieuw label BouwGarant maakt kwaliteit zichtbaar

...reikt uit
Uitreiking promotieprijs leerlingbouwplaatsen

...bedenkt
Innovatieve wateroplossingen

...volgt
Met argusogen volgt de NVB de huidige wetgeving

...ontwikkelt
Het ambitieuze karakter van West-Brabant

...tipt
Tips voor regionale advocatuur

...doceert
Perfetti van Melle en ABN/AMRO doceren studenten

...onderzoekt
NEPROM: ontwikkel meer toplocaties

...helpt
Stichting De Consularis: ervaren wegwijzers in ondernemersland