In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be
Nieuwe West-Brabantse Almanak uit

De nieuwe West-Brabantse Almanak 2003/2004 is uit. De Almanak biedt een schat aan informatie en gegevens voor zowel het bedrijfsleven als voor andere instellingen uit de regio.

Zo is er in de Almanak een beknopte analyse opgenomen van de regio, die laat zien waar de kracht van West-Brabant ligt. De economische structuur van de zes grootste gemeenten van de regio wordt in het kort uiteengezet. Er wordt stilgestaan bij de bedrijvendynamiek. Daarbij is gekeken naar het aantal startende ondernemingen in 2002 in vergelijking met 2001, maar ook wordt een vergelijking gemaakt van de groei per sector. En dan is er nog migratie. Hieruit blijkt hoeveel bedrijven zich vanuit een andere regio in West-Brabant hebben gevestigd en andersom. Ook het aantal bedrijven dat binnen West-Brabant is verhuisd is hierin opgenomen. Ook de economische ontwikkeling van de regio komt ruim aan bod aan de hand van de Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling (ERBO) van het afgelopen jaar. Opvallend feit daarin is dat de groei van de export in West-Brabant 0,7 procent bedraagt, terwijl in de rest van Brabant juist een afname van de export genoteerd staat van 3,5 procent. Meer van dit soort vergelijkingen staat in de Almanak vermeld. De Almanak biedt verder de contactpersonen van de belangrijkste gemeentelijke diensten en de belangrijkste adressen voor het bedrijfsleven. Bij de gemeentelijke adressen staan de burgemeesters van de verschillende gemeenten vermeld, maar ook de wethouders en contactpersonen voor de verschillende loketten. Bij de adressen voor het bedrijfsleven staan alle organisaties en verenigingen die ondernemers kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld de regionale afdelingen van het MKB en de Koninklijke Horeca. De Almanak is alleen te verkrijgen bij de Kamer van Koophandel West-Brabant. De kosten bedragen e 22,50 inclusief verzendkosten.

Voor meer informatie:
secretariaat Beleidsadvisering & Regiostimulering,
e-mail: regiostimulering@breda.kvk.nl


Ruimer krediet mogelijk voor kleine ondernemer

Staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) verruimt de mogelijkheden voor kleine en middelgrote bedrijven om krediet te krijgen van banken. De voorwaarden voor borgstelling door de overheid worden versoepeld. Naar verwachting zullen daardoor ongeveer zeshonderd bedrijven meer gebruik maken van de regeling.

Vorig jaar maakten 2.800 ondernemers gebruik van de borgstelling, die gold voor in totaal 360 miljoen euro aan door de banken verstrekt krediet. De verruiming van mogelijkheden houdt in dat bedrijven minder voorraden en dergelijke hoeven te verpanden aan banken om krediet te kunnen krijgen.

Bron: ANP


Nederlandse consument blijft 't zuinig aan doen

Huishoudens hebben in juli 1,6 procent minder besteed dan in dezelfde maand een jaar eerder. De trend van de voorgaande maanden van dit jaar zet daarmee door. Alleen aan voeding gaf de consument meer uit. Tot en met juli hebben Nederlanders 0,7 procent minder uitgegeven dan in de eerste zeven maanden van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft gepubliceerd. Vooral duurzame goederen werden flink (5 procent) minder gekocht. Aan de inrichting van de woning is bijvoorbeeld minder uitgegeven maar ook aan kleding, schoenen, huishoudelijke apparaten of aan artikelen uit de doe-het-zelf-winkel. De bestedingen aan voeding waren met 1,8 procent iets hoger.

Tweede kwartaal
Nederlanders hielden vooral in het tweede kwartaal de hand op de knip. Ook toen gaven consumenten minder uit aan duurzame goederen. Vooral de meubelbranche leed onder die terughoudendheid.

Bron: ANP


Nederland zakt weg op concurrentie-ranglijst

De concurrentiekracht van Nederland is het afgelopen jaar opnieuw gedaald. Nederland neemt nu de negende plaats in. Vorig jaar stond Nederland zevende en het jaar daarvoor derde. De vooruitzichten voor economische groei zijn echter licht verbeterd. Dat blijkt uit een rapport van het World Economic Forum. Jaarlijks stelt de organisatie de concurrentie-ranglijst. Daarnaast publiceert ze een lijst met de groeivooruitzichten van meer dan honderd landen. Op die lijst is Nederland gestegen van de dertiende naar de twaalfde plaats. In beide gevallen staat Finland bovenaan, gevolgd door de Verenigde Staten. De landen in Noord-Europa doen het sowieso erg goed. In de toptien van de landen met de beste vooruitzichten staan behalve Finland ook Zweden, Denemarken, IJsland en Noorwegen.

Bron: ANP


Aandeel Brabant in Nederlandse economie toegenomen

Ook in 2003 zal de Brabantse economie krimpen. Stagnerende export-cijfers als gevolg van uitblijvende groei van de wereldhandel en de verslechterende concurrentiepositie zijn belangrijke oorzaken. Dat blijkt uit de derde Economische Barometer Brabant van 2003, die Etin Adviseurs in opdracht van de provincie Noord-Brabant opstelde.

Voor volgend jaar wordt verwacht dat de export voorzichtig aantrekt. Maar dan moet de wereldhandel daadwerkelijk opbloeien -hier en daar zijn daar tekenen van te zien- en moet de euro ten opzichte van dollar, pond en yen goedkoper worden. Gedeputeerde Hoes: "Natuurlijk zijn we voor een deel afhankelijk van de ontwikkelingen om ons heen, maar met een gericht innovatiebeleid kunnen we de Brabantse economie stabieler en veerkrachtiger maken bij economische schommelingen. Het ligt voor de hand dat de industrie, de motor van de Brabantse economie, hierbij een belangrijke rol speelt." De afhankelijkheid van de Brabantse industrie van de wereldhandel doet zich ook in het derde kwartaal van 2003 duidelijk voelen. De groei van de wereldhandel zet nog niet echt door, met als gevolg stagnerende exportcijfers. Er is zelfs sprake van een daling in de exportcijfers van in Brabant zelf geproduceerde goederen. Ook Brabant is de laatste jaren relatief duur geworden als gevolg van de gestegen loonkosten in combinatie met een geringe productiviteitsstijging.

Ondanks de recessie zijn er toch enkele lichtpunten. Zo telt Brabant nog steeds een groot aantal starters (2002: 7.700), waarbij West-Brabant binnen de provincie de kroon spant. Daarnaast neemt over een langere periode het aandeel van Brabant binnen de Nederlandse economie gestaag toe. Werd in 1987 13,5% van de nationale toegevoegde waarde gegenereerd in Brabant, in 2002 was dit aandeel opgelopen tot 14,5%. Zorgelijk is de ontwikkeling van de werkloosheidcijfers in Brabant.Tussen mei 2002 en mei van dit jaar is het aantal 'niet werkende werkzoekenden' in Brabant gestegen met ruim 27%. Bedrijven snoeiden eerst in de uitzendkrachten en de werknemers met een tijdelijk contract, maar inmiddels worden steeds meer vaste krachten ontslagen. Inmiddels zit 6,9% van de Brabantse beroepsbevolking zonder baan. Relatief gezien neemt het aantal banen het sterkst af in de bouwnijverheid. Hier daalde de werkgelegenheid met 4%. Ook de industrie is een grote verliezer met een afname van 3% ofwel 31.000 banen. Wim Luijendijk, gedeputeerde Sociaal Beleid en Onno Hoes, gedeputeerde Economische Ontwikkeling, benadrukken beiden het belang van een extra inzet vanuit de provincie op technische opleidingen: "Innovatie wordt algemeen gezien als dé sleutel om de economie vlot te trekken en de economische veerkracht van Brabant voor de toekomst te garanderen. Voor een innovatieve economie -waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de industrie- is de voldoende beschikbaarheid van goed opgeleide technici een must."

Bron: Brabant.nl


Inleg van pensioen wordt gegarandeerd uitbetaald

Het kabinet wil werknemers die met een zogenoemde beschikbare premieregeling een pensioen opbouwen, beschermen tegen het risico van een waardedaling. Op de dag dat hun pensioen ingaat, moeten minimaal de ingelegde gelden beschikbaar zijn. Deze bescherming van de inleg bestaat nu niet.

Bij een beschikbare premieregeling stelt de werkgever een premie beschikbaar aan de werknemer. Deze moet de premie zelf beleggen. De werknemer loopt dan ook het beleggingsrisico. Als alles tegenzit, kan de werknemer zijn aanvulling bovenop de AOW mislopen. Hoe het kabinet de werknemers met beschikbare premieregeling wil beschermen, is nog onderwerp van overleg. Verzekeraars en de pensioenfondsen zijn niet positief over de voorgestelde bescherming. Dit zou risicomijdend gedrag kunnen uitlokken. De werknemer kan daardoor ook opbrengsten mislopen in economisch voorspoedige tijden.

Populair
De beschikbare premieregeling wordt steeds meer gebruikt. Het aantal werknemers dat een pensioen opbouwt met dit systeem bedroeg vorig jaar 193.000, aldus cijfers van de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK). Vijf jaar geleden waren dat er nog slechts 28.000.

Bron: ANP
...informeert
"West-Brabant is te bescheiden"

...start
Opgelucht ademhalen?

...verschilt
Bijeenkomst voor Nederlandse en Belgische ondernemers

...stimuleert
Netwerk voor regionale Voedings- en Genotmiddelen- industrie van start

...verduidelijkt
'Ik wil weten waar ik mee bezig ben'

...netwerkt
Ondernemers welkom op Eindejaars- bijeenkomst KvK

...leert
Internationale opleiding interessant voor MKB

...wint
Uitzendorganisatie winnaar Etten-Leurse BOV-trofee

...organiseert
Een gigantisch feest voor Queens

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...behartigt
BouwNed behartigt bouwbelangen in de regio

...verbouwt
De VerBOUWgarantie voor extra zekerheid

...spreekt
In 't kort

...lanceert
Nieuw label BouwGarant maakt kwaliteit zichtbaar

...reikt uit
Uitreiking promotieprijs leerlingbouwplaatsen

...bedenkt
Innovatieve wateroplossingen

...volgt
Met argusogen volgt de NVB de huidige wetgeving

...ontwikkelt
Het ambitieuze karakter van West-Brabant

...tipt
Tips voor regionale advocatuur

...doceert
Perfetti van Melle en ABN/AMRO doceren studenten

...onderzoekt
NEPROM: ontwikkel meer toplocaties

...helpt
Stichting De Consularis: ervaren wegwijzers in ondernemersland