In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2003

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl
Het ambitieuze karakter van West-Brabant

In de loop der jaren heeft Korteweg Bouw zich weten te manifesteren als een door-en-door betrouwbare partner in álle geledingen van de woning- en utiliteitsbouw. In Marcel Pfaff - commercieel directeur - vond de Ondernemer een ideale gesprekspartner om de huidige stand van zaken op deze markt eens onder de loep te nemen.


Voormalig stadstheater Concordia.

Hoewel deze ontwikkelende bouwer landelijk georiënteerd is en actief in geheel westelijk en zuidelijk Nederland liggen zijn 'roots' in Breda. Het bedrijf is zeer betrokken bij regionale ontwikkelingen. In de loop der jaren heeft Korteweg legio aansprekende bouwwerken in Breda en omgeving gerealiseerd. Zo is Korteweg onder meer als ontwikkelaar en bouwer verantwoordelijk voor de gehele restauratie en transformatie van het voormalige stadstheater Concordia tot een aantrekkelijke woonstek in het hart van Breda. Momenteel realiseert Korteweg in samenwerking met Singelveste de nieuwbouw van 170 woningen op het voormalige Slachthuisterrein in de wijk Belcrum te Breda.


Marcel Pfaff, commercieel directeur Korteweg Bouw.

Enorme impuls
Pfaff geeft aan dat in de afgelopen jaren deze regio een steeds ambitieuzer karakter heeft gekregen. "Zo'n tien jaar geleden was West-Brabant een gebied, dat niet echt sterk op de kaart stond. Door de strategische ligging en met name de ontwikkeling van grote infrastructuurprojecten zoals de aanleg van de HSL en de herstructurering van de A16 heeft zij een enorme impuls gekregen. Ook op het gebied van de economische ontwikkelingen staan we er meer dan goed voor. West-Brabant heeft een uitstekende ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van bedrijfshuisvesting, nieuwe bedrijventerreinen, de ontwikkeling van de koopwoningenmarkt en wat al niet meer. Het aanzien en de positie van West-Brabant is de laatste jaren aanzienlijk verbeterd en er liggen voldoende kansen om dit na economisch herstel nog verder uit te bouwen."


Project Slachthuisterrein.

Rustiger vaarwater
Wel geeft Pfaff te kennen, dat de markt waarop Korteweg zich beweegt steeds meer een verdringingsmarkt aan het worden is. "We hebben natuurlijk een periode achter de rug waarin de bomen - ogenschijnlijk - tot in de hemel groeiden. De prijzen van koopwoningen stegen torenhoog, de markt van commercieel vastgoed trok op een ongelooflijke manier aan en de markt voor bedrijfsruimtes was nog nooit zo hoog geweest. Dit had wel als keerzijde, dat het bedrijfsleven zich veel moeite moest getroosten alles waar te maken. Momenteel is de markt in wat rustiger vaarwater terechtgekomen, waardoor sommige bedrijven het nu moeilijk beginnen te krijgen. Uiteraard bestaat het gevaar dat het echt naar de verkeerde kant doorschiet. Als Korteweg merken wij daar gelukkig weinig van."

Teveel regelgeving
Als het huidige overheidsbeleid ter sprake komt, geeft Pfaff toe toch wel de nodige bedenkingen hieromtrent te hebben. "Al jaren is de overheid bezig met deregulering, wat in principe natuurlijk een goede zaak is. Alleen wordt die deregulering momenteel vormgegeven in nieuwe regels om toch maar te blijven sturen wat er gaat gebeuren. Gekscherend wordt er hier wel eens geroepen dat er meer ambtenaren bezig zijn om beleid te schrijven dan om het uit te voeren. Ons land kent niet alleen teveel regelgeving, maar ook nog eens tegenstrijdige regelgeving. Het is onvoorstelbaar hoeveel procedures je in deze business doorlopen moet en in hoeveel termijnen deze ondergebracht worden. Laat dit nu eens gelijktijdig gebeuren, zodat er op een rationelere en efficiëntere manier gewerkt kan worden aan de ruimtelijke ordening in Nederland."

Flinke klappen
Uiteraard kan de recente bouwfraude niet onbesproken blijven. Pfaff: "Kijk, dat er zaken niet goed gegaan zijn, staat als een paal boven water. Maar het slechtste wat je nu dan kan doen, is een afwachtende houding aannemen en dat is een beetje wat de overheid doet. Het enige wat nu eigenlijk bereikt is, is dat er een enorme argwaan is ontstaan naar de bouwnijverheid in de gehele breedte en dat omwille van een aantal incidenten, die in een specifiek segment plaatsgevonden hebben. Wat de overheid nu zou moeten doen, is regelend optreden; zorgen dat er een goede marktordening komt. Voorts is het van belang, dat de regelgeving beter geordend wordt en wordt teruggebracht naar een aanvaardbaar niveau en doorstroming in de woningbouw moet goed op gang komen. Want als dat nu niet gedaan wordt, laat je aan het toeval over wat er gebeuren gaat en kunnen er wel eens flinke klappen gaan vallen in de bouwnijverheid. Wij zullen als bouwbranche onze kop niet in het zand moeten steken en net doen of er niets gebeurd is, maar dan moet er van buitenaf niet blijvend met argwaan naar de branche gekeken worden. Dat verdient deze branche niet, maar meer nog dat verdient die hardwerkende bouwvakker niet. Gezamenlijk zullen we onze schouders eronder moeten zetten.


...informeert
"West-Brabant is te bescheiden"

...start
Opgelucht ademhalen?

...verschilt
Bijeenkomst voor Nederlandse en Belgische ondernemers

...stimuleert
Netwerk voor regionale Voedings- en Genotmiddelen- industrie van start

...verduidelijkt
'Ik wil weten waar ik mee bezig ben'

...netwerkt
Ondernemers welkom op Eindejaars- bijeenkomst KvK

...leert
Internationale opleiding interessant voor MKB

...wint
Uitzendorganisatie winnaar Etten-Leurse BOV-trofee

...organiseert
Een gigantisch feest voor Queens

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...behartigt
BouwNed behartigt bouwbelangen in de regio

...verbouwt
De VerBOUWgarantie voor extra zekerheid

...spreekt
In 't kort

...lanceert
Nieuw label BouwGarant maakt kwaliteit zichtbaar

...reikt uit
Uitreiking promotieprijs leerlingbouwplaatsen

...bedenkt
Innovatieve wateroplossingen

...volgt
Met argusogen volgt de NVB de huidige wetgeving

...ontwikkelt
Het ambitieuze karakter van West-Brabant

...tipt
Tips voor regionale advocatuur

...doceert
Perfetti van Melle en ABN/AMRO doceren studenten

...onderzoekt
NEPROM: ontwikkel meer toplocaties

...helpt
Stichting De Consularis: ervaren wegwijzers in ondernemersland