In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be
Tips voor regionale advocatuur

De befaamde strafrechtadvocaat mr. Wim Anker uit het Friese Akkrum gaf onlangs in Terneuzen een interessante cursus voor een dertigtal advocaten uit Zeeland en Brabant. Hij voelt zich prima thuis in het Zeeuwse. "Ik ben een halve Zeeuw. Mijn vader komt uit Oost-Souburg en zou geweldig trots geweest zijn omdat ik in Terneuzen, in authentiek café 'de Vriendschap', een cursus geef en vervolgens het eerste vaatje bokbier van Nederland tap."

Mr. Anker tijdens de cursus in Terneuzen: "Meer inspelen op elektronisch toezicht."

Wim en zijn tweelingbroer Hans Anker verzorgen sinds enkele jaren middels de maatschap Anker & Anker Opleidingen cursussen voor advocaten die zich willen laten bijpraten op het gebied van straf(proces)recht. De cursussen zijn actueel en op de praktijk gericht. Ook in Terneuzen gaven Wim Anker en zijn collega Jan Boksem (die de niet geheel fitte Hans Anker verving) de nodige praktische tips. Zo stelt Anker dat de advocaten in de praktijk meer in moeten spelen op de mogelijkheden van elektronisch toezicht (ET). "De samenleving is daar misschien niet mee tevreden, de cliënt wel en daar gaat het om. Bij ET krijgt een veroordeelde een zendertje om de voet (enkelband) en moet in en om het huis blijven binnen een 'cirkeltje'. Wordt dit cirkeltje overtreden dan gaat er een belletje rinkelen, wordt de 'zondaar' opgepakt en is het einde verhaal. 'Terug naar Veenhuizen'."

Genuanceerd
Anker doelt op de zaak Klinkhamer die te maken heeft met veel aandacht in de media. De schrijver Klinkhamer heeft ongeveer tien jaar geleden zijn vrouw gedood en begraven in zijn eigen tuin. "Hij is veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor doodslag. Daarvan moet hij tweederde deel uitzitten: 4 jaar en 8 maanden. Hij heeft 3 jaar en 8 maanden gezeten in de gevangenis in Veenhuizen. Er wordt gezegd dat hij inmiddels vervroegd vrij is. Nee, hij zit het laatste jaar van zijn straf buiten de gevangenismuren uit via elektronisch toezicht. Het laatste deel wordt geëxecuteerd binnen de samenleving. Overdag is hij aan het werken bij een instelling in Amsterdam en 's avonds en in het weekend moet hij zich in een cirkel om het huis bevinden. Hij is dus niet plompverloren alweer thuis, maar het ligt genuanceerd. Er is niets illegaals aan de hand. Hij volgt een penitentiair programma dat het laatste jaar anders wordt ingevuld. Pas in oktober 2004 komt hij definitief vrij." Verder kwam tijdens de cursus onder andere de mislukte taakstraf aan de orde. Normaal gesproken volgt dan een bevel van de Officier van Justitie tot tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis. De bevoegdheid ligt immers volgens artikel 22g Sr bij het Openbaar Ministerie (OM). In een zaak dit jaar voor de Rechtbank Amsterdam werd duidelijk dat het bevel door het Centraal Justitieel Incasso Bureau CJIB was gegeven. "Dat kan niet. Er moet een handtekening van de Officier van Justitie onder staan. Heel erg belangrijk. Er is geen (gemandateerde) wettelijke bevoegdheid voor een log lichaam als het CJIB", zei Anker.

Verkeersrecht
Aandacht werd eveneens besteed aan het verkeersrecht. "We eindigen met een coproductie van de Wegenverkeerswet (WVW). Altijd leuk. Een leuke tip waar ik al veel arbeidsvreugde aan heb beleefd is ingegeven door artikel 164 lid 9 WVW. Er kan schadevergoeding gevraagd worden voor iedere dag dat het rijbewijs ten onrechte is ingehouden. Wij vragen bijvoorbeeld 50 Euro schadevergoeding per dag voor een vertegenwoordiger en 10 Euro voor een AOW'er. Men denkt misschien: 'vrijspraak, dat is toch prachtig'. Nee, er moet ook nog even worden afgerekend." Wim Anker vertelde verder dat hij iedere week met de zaalvoetbalploeg op pad gaat. "Mijn broer en ik rijden heen en de 'relatief besten' rijden terug. Dat doen we al 25 jaar." De strafrechtadvocaat gaf met deze opmerking een voorzet voor de stelling 'dat je medeplichtig zou zijn aan rijden onder invloed door het overhandigen van de sleutels aan degene die heeft gedronken'. In een zaak voor de Rechtbank Leeuwarden werd met de eis van de Officier van Justitie tot invordering van het rijbewijs, korte metten gemaakt. Een rijontzegging kan alleen aan de bestuurder opgelegd worden. Wim Anker is geregeld raadsman in zaken die landelijke bekendheid genieten. Momenteel is hij bijvoorbeeld druk doende met de fraudeaffaire in de provincie Gelderland. Anker staat oud-PvdA-gedeputeerde W. Scheerder met raad en daad bij die ervan wordt verdacht te zijn omgekocht. "De Rechtbank Arnhem besliste donderdag 23 oktober dat er zes getuigen gehoord moeten worden waaronder Commissaris van de Koningin Kamminga. De zaak wordt voortgezet op 24, 25 en 28 november. Door dit proces lees ik alle krantenartikelen. Dit proces heeft veel impact. Het slaat terug op het reilen en zeilen van het hele provinciehuis. Het schetst een beeld van de slechte interne communicatie. Er zijn drie rechters ingevlogen uit Den Bosch want iedere schijn van partijdigheid moet vermeden worden."

Vrijspraak
Een andere zaak die momenteel in de schijnwerpers staat is 'Louis H.'. Hij is door de Rechtbank Amsterdam veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn ex-vriendin Corina Bolhaar, haar beide kinderen en een Ierse vrouw. "Wij zijn in beroep gegaan bij het Hof Amsterdam. Onze cliënt ontkent alle feiten. We gaan in eerste instantie voor volledige vrijspraak en daarna voor niet-ontvankelijkheid van het OM. Moord is niet te bewijzen, hoogstens doodslag. Na 15 jaar verjaart echter doodslag, terwijl de feiten 18 jaar geleden zijn gepleegd", aldus Anker. De Zeeuwse en Brabantse advocaten waren tevreden met de interessante lessen van mr. Anker en mr. dr. J. Boksem. Het is natuurlijk plezierig als gespecialiseerde advocaten er op wijzen wat er voor de dagelijkse strafrechtpraktijk (mede) van belang is. Bijvoorbeeld aan de hand van de veranderde regelgeving en nieuwe rechtspraak. Mr. Kees Galama is deken van de orde van advocaten in het arrondissement Middelburg. "De gebroeders Anker zijn de top van Nederland. Zij zijn er ook echt voor het gewone volk. Voor mensen die door niemand geliefd zijn, de verguisden."


...informeert
"West-Brabant is te bescheiden"

...start
Opgelucht ademhalen?

...verschilt
Bijeenkomst voor Nederlandse en Belgische ondernemers

...stimuleert
Netwerk voor regionale Voedings- en Genotmiddelen- industrie van start

...verduidelijkt
'Ik wil weten waar ik mee bezig ben'

...netwerkt
Ondernemers welkom op Eindejaars- bijeenkomst KvK

...leert
Internationale opleiding interessant voor MKB

...wint
Uitzendorganisatie winnaar Etten-Leurse BOV-trofee

...organiseert
Een gigantisch feest voor Queens

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...behartigt
BouwNed behartigt bouwbelangen in de regio

...verbouwt
De VerBOUWgarantie voor extra zekerheid

...spreekt
In 't kort

...lanceert
Nieuw label BouwGarant maakt kwaliteit zichtbaar

...reikt uit
Uitreiking promotieprijs leerlingbouwplaatsen

...bedenkt
Innovatieve wateroplossingen

...volgt
Met argusogen volgt de NVB de huidige wetgeving

...ontwikkelt
Het ambitieuze karakter van West-Brabant

...tipt
Tips voor regionale advocatuur

...doceert
Perfetti van Melle en ABN/AMRO doceren studenten

...onderzoekt
NEPROM: ontwikkel meer toplocaties

...helpt
Stichting De Consularis: ervaren wegwijzers in ondernemersland